คนใช้รถยนต์เกียร์ออโต้ควรรู้ 5 ข้อนี้ หากไม่อย ากรถพังเร็ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อใช้รถยนต์เกียร์ออโต้ กับบทความ คนใช้รถยนต์เกียร์ออโต้ควรรู้ 5 ข้อนี้ หากไม่อย ากรถพังเร็ว ไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราทำอยู่และควรเลิกทำ

สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อใช้รถเกียร์ออโต้

1 การใส่เกียร์ว่าง หรือ N แล้วปล่อยให้รถไหล

การปล่อยให้รถไหลไปเองนั้นหล า ยคนคิดว่าจะเป็นการช่วยประหยัดน้ำมัน แต่ความจริงแล้วการปล่อยรถให้ไหลเองจะทำให้ชุดเกียร์ เ สื่ อ ม สภาพได้เร็วมาก เพราะหากรถต้องวิ่งในขณะที่เข้าเกียร์ว่างอยู่นั้นจะทำให้แรงดันน้ำมันไม่ส่ งไปที่ระบบของเกียร์ เมื่อน้ำมันเกียร์ไม่เพียงพอในการหมุนเวียนก็จะทำให้ระบบ เสี ย ห า ยได้

2 การใช้เกียร์ P เมื่อจอ ดไฟแดง

ไม่ควรที่จะเข้าเกียร์ P ขณะที่รอไฟแดง โดยเกียร์ P นั้นควรเข้าเมื่อรถจอ ดอยู่ในที่จอ ดรถแล้วเท่านั้น เพราะเกียร์นี้จะมีการสลับเกียร์เพื่อไม่ให้รถสามารถขยับไปได้ ดังนั้นหากบังเอิญว่าในขณะที่เราจอ ดติดไฟแดงอยู่แล้วเข้าเกียร์ P แล้วมีรถหลังมาชนท้ายเรา จะทำให้ชุดเกียร์เสียห า ยอ ย่ า งหนัก

3 การจอ ดรถบนทางลาด

บางคน มักเข้าเกียร์ P ก่อน แล้วก็ดึงเบรคมือ การทำแบบนี้จะทำให้เครื่องและเกียร์เสียห า ย เพราะในตอนที่รถออ กตัว เราจะต้องเหยียบเบรคก่อนจึงค่อยดึงเบรกมือลง แล้วจึงเปลี่ยนเกียร์เป็น D ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ระบบเกียร์ของเราเสียห า ยได้

4 การวอร์มเครื่อง

หล า ยคน มักมีการวอร์มเครื่องยนต์ แต่ความจริงแล้วการวอร์มเครื่องยนต์แบบที่รถอยู่กับที่นั้น ทำให้ชุดเกียร์เกิดความเสียห า ย และยังทำให้หัวเทียนเสียห า ยได้ การทำแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เพลาขับพังและทำให้เครื่องหลวมอีกด้วย

5 การเร่งเครื่องเพื่อแซง

การพุ่งรถเพื่อแซงโดยการเหยียบคันเร่งจน มิดนั้น จะส่ งผลเสียห า ยโดยตรงกับเกียร์หากทำบ่อยๆจะทำให้ชุดเกียร์มีอายุการใช้งานสั้นขึ้น มากๆ

สิ่งที่ควรทำ เมื่อใช้รถเกียร์ออโต้

1 ให้เราเข้าเกียร์ P ทุกครั้งที่สต าร์ทรถ เพื่อทำให้รถสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเมื่อทำการสต าร์ท

2 ไม่ควรเข้าเกียร์ N หรือ D4 ในช่วงที่เราขับรถลงเขาหรือทางลาดชันเพราะจะทำให้เกิดอัน ต ร า ยได้

3 การใช้เกียร์ P ให้เราใช้ต่อเมื่อ การจอ ดรถที่ดับเครื่องยนต์ในลานจอ ดรถเท่านั้น เพื่อให้รถจอ ดอยู่กับที่และควรใช้เบรกมือเสมอเพื่อช่วยถนอมเกียร์

4 เมื่อจอ ดรถติดไฟแดงให้ใช้เกียร์ N เพราะเวลารถเคลื่อนตัวจะได้สลับไปใช้เกียร์ D ได้อ ย่ า งสะดวก

5 การเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่งอื่นควรทำต่อเมื่อรถจอ ดนิ่งสนิทเท่านั้นและควรแตะเบรกเล็กน้อยร่วมด้วย จะปลอ ดภั ยมากที่สุด

การขับรถเกียร์ออโต้ที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็มีรายละเอียดต่างๆ ที่คนชับควรรู้เอาไว้ เพื่อความป ล อ ด ภั ย และจะช่วยทำให้รถของเราไม่เสียหรือพังง่าย หลักการขับรถเกียร์ออโต้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรทราบเอาไว้

ที่มา krustory