คน มีบุญวาสนามักจะมี 3 สิ่งนี้ติดตัวอยู่เสมอ

ถ้าในวันนี้ คุณเป็นคนนึง ที่มีควาสุขกับ การใช้ชีวิต นั่นคือคุณเองก็เป็น คนหนึ่งที่มีวาสนาดี และผู้มีบุญวาสนา มักจะมี 3 สิ่ง อยู่กับตัวเสมอ ไปดูกันว่า เขาจะมีอะไรบ้าง คนส่วน มากพย าย ามต ามหาความสุข ในชีวิตมาทั้งชีวิต เก็บเงินหาเงิน ให้ได้มากที่สุด พย าย ามไปเที่ยวหล า ยๆ ที่ ซื้ อของที่อย ากได้ เพื่อสน อ งความต้องการ ของตัวเอง พย าย ามหาคนรักที่ดูดี และสมบูรณ์แบบที่สุด

แต่ในความเป็นจริง ความสุขในชีวิต เราคงไม่ได้ต้องการ อะไรที่มากไปกว่า การไม่เ จ็ บไม่ป่ ว ย หรือ การไม่เป็นทุ ก ข์ แค่นั้นเ พ ร า ะสิ่งเหล่านี้ หากเราไม่มีมัน จึงจะสามารถ เรียกได้ว่าเป็นความสุขในชีวิต โดยแท้จริงได้ ต่อให้เรามีเงิน มากเพียงใด เราก็ไม่สามารถซื้ อโ ร คให้ห า ยไปได้หรอ กนะ ต่อให้เรามีคนรักที่ สมบูรณ์แบบขนาดไหน แต่หากเขาไม่จริงใจ มันก็ไม่มีความห ม า ยอะไรเลย

เราควรจะโฟกัส สิ่งที่ทำให้เราเป็นสุข มากกว่าการที่จะมองหา ความสุขชั่ วครู่ ชั่ วคราว ขนาดตัวเราเองก็ ไม่มีวันที่จะรู้ได้เลย ว่ามันจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่ แต่อย่ างน้อยมันก็ไม่ทำให้เราเป็นกั ง ว ลใจ

1 มีข้าวให้กิน กินข้าวได้ คือวาสนา อ ย่ า ง แรก

2 มีเตียงให้นอน นอนหลับได้ คือวาสนาที่สอง

3 มีเรื่องให้ เราหัวเราะ หัวเราะได้ คือวาสนา อ ย่ า ง ที่สาม

และถ้าเธอมีทั้งสามอ ย่ างแล้วเธอคือคน มีวาสนา บางคน มีข้าวปลาอาหารอยู่เต็มโต๊ะ แต่กลับกินไม่ได้ เ พ ร า ะบางคน มีเตียงสวยหรู เขากลับไม่ได้นอนเลย บางคนเเม้จะ อยู่ท่ามกลางเรื่องที่ สร้างเสี ยงหั วเ ร าะ เขาก็อ ย า กหั วเ ร าะเหมือนใครเขา เเต่มันหัวเราะไม่ออ ก ความสุขไม่ใช่เรื่องย าก แต่หากมันย าก ไ ฉ น จึงเรียกว่าสุขล่ะ

ที่มา s o n g w o r l d n u l l, khamsuks