คน 4 ประเภท อนาคตจะใช้ชีวิตลำบากขึ้น หากไม่รีบปรับเปลี่ยนตัวเองตอนนี้

การใช้ชีวิตในทุกวันนี้ ก็ลำบากมากพอแล้ว ถ้าหากเรายังไม่รีบพัฒนาตัวเอง ชีวิตเราก็จะยิ่งลำบากอยู่ย ากขึ้นกว่าเดิม แต่ถ้าเราสังเกตว่า คนที่เขาอยู่แบบสบายได้ แสดงว่าคนแบบนี้เขามีการวางแผนชีวิตไว้อ ย่ างดี เมื่อเจอปัญหาเขาก็สามารถแก้ได้

แต่โลกเรามันเปลี่ยนไปเสมอไม่ว่าจะตัวของโลกเองที่เป็นด า ว ด ว งหนึ่งในจักรวาลนี้ รวมถึงพัฒนาการของม นุ ษ ย์และเหล่าเทคโนโลยีความก้าวหน้าด้วย งานบางอย่ า งก็ห า ยไป ถูกแทนที่

มีงานใหม่อีกมากมายเกิดขึ้น มา ซึ่งหากใครไม่ปรับตัวก็มักจะอยู่ย า กมิใช่น้อยเลย แถมยังทำให้หางานย า กอีกด้วย โดยเฉพาะกับคน 4 ประเภทนี้ หากคุณรู้ตัวเองว่ากำลังเป็นแบบนี้อยู่รีบพั ฒ น า ตัวเ องโดยด่วนเลย

1 ไม่เรียนรู้ ไม่พัฒนาตัวเองเพิ่มเติม

หล า ยคนเลยที่ฝากชีวิตไว้กับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันแค่อ ย่ างเดียว โดยไม่ได้มีการวางแผนเผื่อเลยว่า หากตกงาน มาจะทำอย่ างไร หากเขาเลิกจ้าง ถึงเวลาเกษี ย ณจะใช้ชีวิตอย่ างไร เก็บเงินหรือยัง มีงานสำรองไหม มีความรู้มากพอจะไปหางานใหม่ไหม ฉะนั้นแล้วคนเราก็จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หาความรู้ตลอ ด พัฒนาตัวเองให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ ทำตัวให้งานอย ากจะเข้ามาหาตัวคุณ แล้วจะไม่ต้องกังวลอะไรมากเลย

2 ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่นไม่มี

ในบางขณะเราอาจจะชอบการทำอะไรคนเดียว เพราะมันจะคล่องตัวมากกว่า แต่ว่าการทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นจะทำให้ก้าวหน้าได้เร็วเหมือนกัน โดยเฉพาะใครที่ต้องทำงานแบบมีเพื่อนร่วมงาน หากทำงานกับใครไม่ได้เลย ลำบ า กใจแน่ ๆ และมันจะทำให้คุณเองที่รู้สึกอึดอัดที่เข้ากับใครไม่ได้เลย และแน่นอนว่ามันไม่ได้หมายถึงจะต้องประจ บประแ จ งอะไรใคร มันหมายถึงทักษะการเข้าสังคม การเข้ากับคน ในการทำงานกับคนแบบนี้เราควรทำตัวแบบไหน ก็ต้องวางตัวให้เป็นนั่นเอง

3 มองทางข้างหน้าสั้นไป

การมองการไกล มีอนาคตไกลนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเลย เพราะมันคือ การวางแผน บางจะเลือ กที่จะพอใจแค่ที่มีมันก็ไม่ได้ผิ ดอะไร แต่ถ้าใครอ ย า กจะเติบโต อย ากจะเห็นอะไรกว้างขึ้น อ ย ากประสบความสำเร็จ อยู่เฉย ๆ ไม่พัฒนาตัวเองเลยแล้วอะไรมันจะดีขึ้นว่าไหม เช่น บางคนเรียนจบแล้วเข้าทำงานไป บริษัทเดิม เงินเดือนเท่านี้ ในขณะที่เพื่อนจบพร้อมกัน เข้าทำงานแล้ว เลือ กที่จะไปเรียนต่อ หาความรู้เพิ่ม กลับมาทำงานก็ได้เงินเดือน มากขึ้น อันนี้ย ากตั ว อย่ า งนะ ซึ่งแผนอนาคตของแต่ละคนต่างกันอย า กเดินทางไหนก็วางกันเอง

4 ไม่ลงทุนในตัวเอง

หล า ยคนที่ไม่รู้จักและไม่สนใจที่จะลงทุนในตัวเองเลย ทั้งที่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้ว เช่น การออ กกำลังกาย เพื่อให้ห่างไกลจ า ก โ ร ค และมีร่างกายแข็งแ ร ง อ่ า นหนังสือ หาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ เรียนเพิ่มในสิ่งที่สนใจ อาจจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือวิ ธีอื่น ๆ เพื่อให้ตนเองนั้นไม่ล้าหลังไป เช่นอาจจะเรียนรู้การวางแผนการเงิน ภาษี และอื่น ๆ ด้วย

การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้ง 4 ข้ อที่กล่าวมานี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหากใครกำลังเป็นอยู่แล้วยังไม่ยอมปรับตัวเองให้ดีขึ้น ก็ไม่นานนักหรอ กคุณเองจะอยู่กับความกังวลว่าจะทำงานอะไรดี เพราะงานบางงาน มันถูกแทนที่ด้วยอะไรหล า ยอย่ า งแล้ว แต่พอมีงานที่เปิดรับสมัครตัวคุณเองกลับไม่มีความสามารถหรือทักษะในงานนั้นเลย แบบนี้มันก็น่ากลุ้มนะคุณจะปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้หรือ

ที่มา  krustory