ความห ม า ยการจุดธูป ไหว้อะไรต้องใช้กี่ดอ ก

บางครั้งเวลาเราจะจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์เราก็ยังสงสัยว่าเราควรจะจุกธูปกี่ดอ กดี วันนี้เราเลยจะพามาดูการจุดธูปที่ถูกต้องกัน ว่าไหว้อะไรใช้กี่ดอ กถึงจะถูกต้อง ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกัน

1 ด อ ก ไหว้ ศ พ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน

2 ด อ ก ใช้บูชาเจ้าที่ เป็นเรื่อง ที่เกี่ยวกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร

3 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

4 ด อ ก เป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริม ด ว ง ช ะ ต า

5 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชา ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า ศาลพระภูมิ

6 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุกำลังไฟ คนที่เกิดวันอาทิตย์ ใช้ในการสวดเสริม ด ว ง ช ะ ต า

7 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิ ญ ญ า ณ ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ครูบาอาจารย์ที่ เ สี ย ชี วิ ต แล้วไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์

8 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการเสริม ด ว ง คนที่เกิดวันอังคาร และบูชาเทพเจ้า ของชาวฮินดู

9 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ รุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์

10 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริม ด ว ง ช ะ ต า ใช้บูชาเจ้าที่ต ามความเชื่อ ของชาว จี น บางกลุ่ม

11 ด อ ก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชา เทวดาชั้นสูง

12 ด อ ก บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่

13 ด อ ก ไม่นิยมจุด

14 ด อ ก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะ รูปปั้นพระสงฆ์

15 ด อ ก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริม ด ว ง ช ะ ต า คนที่เกิดวันจันทร์

16 ด อ ก บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญห ม า ยถึงสวรรค์ 16 ชั้น

17 ด อ ก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริม ด ว ง ช ะ ต า คนที่เกิดวันพุ ธ

18 ด อ ก ไม่นิยมจุด

19 ด อ ก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

20 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการสวดเสริม ด ว ง ช ะ ต า

21 ด อ ก บูชาพระคุณ ของพ่อ

32 ด อ ก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

36 ด อ ก ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอขมาต่อเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร บนบาน หรือแก้เคล็ด

38 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการบูชาพระธรรม

39 ด อ ก เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การบูชาพระแม่โ พ ส พ

56 ด อ ก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ คุณพระพุทธเจ้า

108 ด อ ก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

คน ไ ท ย นิยมเลขคี่เพราะเลขคี่ เพราะมีความเป็น มงค ล จำนวน ด อ ก 1 – 3 – 5 – 7 – 9 แต่จะจำนวนลดหลั่นต ามสถานภาพ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ส่วน 108 ด อ ก ซึ่งน่าจะมากที่สุดมันเป็น ม งคล เป็นเลขมง คลซึ่งเป็นตอนหลัง ที่มีการเพิ่มจำนวนขึ้น มา

ซึ่งกี่ ด อ ก ๆ ก็ขึ้นอยู่กับตำนานท้องถิ่น เวลาคนจะสร้างอะไรก็ต้องสร้างตำนานขึ้น มา เพื่อสร้างให้เหตุผลว่าทำไมแค่นั้นเอง นักประวัติศาสตร์ชื่อ ดังกล่าวสรุปสุดท้ายฝากไว้สักนิด พึงระลึกไว้เสมอว่า การกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เพื่อขอพรก็จะไม่เป็นผลอะไร หากคุณเองยังไม่ได้ พ ย า ย า ม อ ย่ า ง ที่สุด และหาทุกหนทางเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ที่มา หนังสือ คัมภีร์ พิธี ก ร ร ม แบบโบราณของ ไ ท ย และ sanook.com, parinyajai  horoscopedaily99