คำพูดเป็นค า ถ าที่ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ 10 คำพูดที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ หัดพูดให้ติดปากไว้

คำพูดของคุณ คือ ค า ถ าที่ศักดิ์สิทธิ์ พลังแห่งคำพูดเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ เปรียบดังว่า หากเราพูดแต่ในทางลบๆชีวิตเราก็มักจะมีแต่เรื่องลบๆเข้า แต่หากเราพูดคำดีๆ ที่เป็นแนวคิดบวก ชีวิตเราก็อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ก็เหมือนคนคิดบวกกับคนคิดลบนั่นแหล่ะจ้า

มีคำกล่าวที่ว่า ใจคิดอะไร ปากก็พูดออ กมาแบบนั้น แต่ขณะเดียวกัน ก็มีคำพูด ที่บอ กว่า ปากกับใจไม่ตรงกัน เอ๊ะยังไงแต่นักจิตวิทย าบอ กเอาไว้ว่า ความคิดมีความสัมพันธ์กับคำพูดนะ เพราะฉะนั้นการระวั ง เวลาจะพูดอะไรออ กมา มันก็สะท้อนกลับไปที่ความคิด ให้เราคิดในสิ่งที่ดีๆ ก่อนพูดมันออ กมา และคำพูดดีๆ ต่อไปนี้ ก็จะช่วยให้ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

คำว่า ฉันเป็นคนดี

เรามักได้ยินคำๆ นึงบ่อยมากว่า ไม่ได้เป็นคนดีแต่ นั่นไม่ถูกต้อง เรากำลังไม่เชื่อในความดีงามในตัวเอง คำนี้เราไม่ต้องไปพูดให้ใครฟังหรอ ก ขอแค่พูดกับตัวเองบ่อยๆ ว่า เป็น ฉันคนดีนะ จิตใต้สำนึกของเรา จะจดจำสิ่งนี้แล้วก็จะปรับปรุง ตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นคนดี เราก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองน้อยลง

คำว่า คุณเก่งนะเนี่ย

การชื่นชมผู้อื่นในเรื่องความสามารถ ที่ไม่ใช่เรื่องการประจบประแจง ต้องชื่นชมด้วยความจริงใจ จะช่วยสร้างมิตรภาพ ช่วยฝึกตัวเรา เองให้ถ่อมตน เป็นที่รักของใครๆ อะไรก็จะดีไปหมด

คำว่า ขอโ ท ษ

เชื่อไหมว่าพวกเราหล า ยๆ คน มักเขินอายกับคำๆ นี้ โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัว เรามักไม่เอ่ยคำขอโ ท ษ กับคนในครอบครัว ทั้งที่ความจริงแล้ว คำๆ นี้จะช่วยประสาน รอยร้าวภายในบ้ านได้ด้วยนะ นอ กจากนี้ เมื่อเราเอ่ยคำว่าขอโ ท ษ ตัวเราก็จะถูกปลดปล่อยจากความรู้สึกผิ ด รู้สึกไม่สบายใจอีกด้วย แค่อย่ าพูดขอโ ท ษพร่ําเพรื่อเกินไปละ มันจะกล า ยเป็นดูน่ารำคาญได้

คำว่า ขอบคุณ

แน่นอนว่าการพูดจาขอบคุณในทุก สถานการณ์จะทำให้ตัวเราเป็นคนน่ารัก น่าคบหา แล้วมีคนที่ได้รับคำขอบคุณนั้นไป ก็ต้องรู้สึกดีๆ กับตัวเราด้วย ตัวเขาเองก็จะรู้สึกว่าได้ เป็นผู้ทำในสิ่งดีๆ ออ กไป จึงมีคนกล่าวคำว่า ขอบคุณ

คำว่า ฉันทำได้

จงเชื่อมั่นในตัวเอง ขจัดความไม่มั่นใจออ กไปด้วยคำๆ นี้ เพราะเมื่อพูดมันออ กมาแล้ว เราก็จะพย าย ามทำมันให้ดีที่สุดจนได้ แค่เชื่อว่าทำได้ เราก็ต้องทำได้ อ่ านตรงนี้เลย แค่เชื่อตัวเอง วิธีบริหารความสุขง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้

คำว่า ฉันจะพย าย ามต่อไป

ความพย าย ามนั้นสำคัญสำหรับทุกสิ่งในชีวิต และมันบอ กถึงการมี ความหวังอยู่เสมอด้วย เมื่อเราพูดออ กมาว่าจะพย าย ามต่อไป มันจะเกิดพลั ง ไม่ท้อแท้ พย าย ามให้ถึงที่สุด จะไปถึงเป้าหมายช้าหรือ เร็วก็ยังไปได้ไกลกว่าหยุดความพย าย าม

คำว่า ขอเวลา

การขอเวลาเป็นการต่อรองในกรณีที่เราไม่อาจทำงานให้เสร็จต ามที่ตกลงไว้ รวมถึงการใช้คืนหนี้สิน การขอเวลาเป็นการเผชิญ หน้ากับความจริงอย่ างกล้าหาญ ฝึกตนเองให้กล้าหาญ และมีความรับผิ ดชอบ ด้วยการพูดคำๆ นี้ แต่อย่ าให้บ่อยจนเกินไปนัก

คำว่า รัก

คำสำคัญที่สามารถบอ กใคร ต่อใครรอบตัวได้ แล้วมันจะส่งพลั งให้กับทุกคนรวมถึงตัวเราเอง แต่อย่ าลืมพูดคำว่ารักด้วยความจริงใจนะ โดยเฉพาะกับคนในครอบครัว พูดให้ได้ทุกวัน แล้วมันจะดีขึ้นจริงๆ

คำว่า รบกวนช่วยหน่อย

การขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้ าง จะช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ และทำให้งานที่ต้องทำร่วมกัน ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น หากรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือ ก็ต้องเอ่ยปากออ กมา

คำว่า ไม่เป็นไร

การยกโ ท ษให้คนอื่น ก็คือ การสร้างมิตรภาพและการยกเอาความยุ่งย ากใจออ กไป การให้อภั ยใช้ได้กับทุกคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้อภั ยแล้ว จะกลับไปเจ็ บ ซ้ำๆ หากคนๆ นั้นทำร้ ายเรา เราก็ออ กมาอยู่ห่างๆ ให้อภั ย แล้วก็ใช้ชีวิตอีกด้านให้ดีงาม

ที่มา  verrysmilejung