คำสอนของเตี่ย หากเข้าใจทุกข้ อ ชีวิตจะไม่ลำบากเลย

นักปราชญ์จีนนั้นเป็นที่นับถือในเรื่องของการให้แง่คิดการดำเนินชีวิตที่ล้ำลึก แล้วเข้าถึงแก่นแท้ของความคิดมนุษย์ ใช้คำไม่มาก แต่หล า ยครั้งกินใจไม่รู้ลืม วันนี้เรามีคำสอน ที่อย ากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจให้ได้ ชีวิตที่ดีก็เป็เรื่องที่ไม่ย าก จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1 สอนให้พี่น้องรักกัน

เตี่ยมักจะพูดอยู่เสมอว่า เป็นพี่น้องกัน ต้องรักกัน อ ย่ าท ะ เ ล า ะกัน เพราะจะทำให้พ่อแม่ ต้องเป็นห่วงและจากไปอ ย่ า งไม่สงบได้ ดังนั้นพี่น้องต้องช่วยเหลือ เกื้อ กุลซึ่งกันและกันไว้ และรักกันไว้ให้มากๆ

2 สอนให้ตื่นแต่เช้า

เตี่ยจะตื่นตั้งแต่ตี 4 ตี 5 ทุกวัน เพราะเตี่ยจะสอน เสมอว่าเราตื่นก่อน ก็ได้ทำงานก่อน เขามีเวลามากกว่า เขาวันละ 1 ชม ชีวิตเราก็จะล้ำหน้าคนอื่นไป 1 ชม

3 สอนให้คบแฟนที่ดี

ถ้าการจะมีแฟนสักคน ก็ต้องเป็นคนที่จะ พาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลงเพราะถ้าการ มีแฟนสักคนแล้วต้อง มานั่งร้องไห้ฟูมฟาย หรือเสี ยใจมากกว่ายิ้ม ก็ให้อยู่คนเดียว ยังจะดีซะกว่า

4 สอนให้สนใจเรื่องปากท้องก่อนเสมอ

เตี่ ยจะบอ กเสมอว่า กางเกงข า ดไม่เป็นไร แต่ปากท้องเราต้องอิ่ม คนในครอบครัวต้องอิ่มพูดถึง เรื่องนี้เรามักจะนึกถึง วัยรุ่นที่ชอบใช้ของแพงเกินตัว สะพายกระเป๋าใบละ 5 หมื่นทั้งๆ ที่ยังหาเ งิ นใช้เองไม่เป็น หรือบางคนต้องไป ก ู้ห นี้ยืมสิน

5 สอนให้ฟังเพลงเก่าๆ

เตี่ยมักจะบอ กให้ฟังเลพงเก่าๆ เพราะมันไพเราะน่าฟัง มีความหมายลึกซึ้ง และสอนชีวิตของเรา ได้จริงเพลงและดนตรีดีๆ จะช่วยให้เรา ผ่อนคล า ยและค ล า ย เ ค รี ย ด ได้เป็นอ ย่ า ง ดี

6 สอนให้รู้จัก ล ง ทุ น

อ ย่ าเอาเ งิ นไปซื้ อของ ปรนเปรอตัวเองจนหมด สิ่งของภายนอ ก ซื้ อมาใช้แปบๆก็เบื่อแล้ว ต ามกระแสไปตลอ ด คงไม่เหลือเ งิ นเก็บพอ ดี

7 สอนให้ดูเเลบ้านตัวเองให้ดี

ก่อนที่จะไปดูแลที่อื่น เตี่ยจะพูดอยู่บ่อยๆ ว่าให้ดูแล ห มู่ บ้าน ชุมชนที่ตัวเองเกิ ด และเติบโตมาให้ดีไม่ใช่ หอบเ งิ นขึ้นเหนือล่องใต้ ไปทำบุญวัดไกลๆ แต่วัดในชุมชน ห มู่ บ้านที่ตัวเองเกิด และเติบโตไม่เคยดูแล รั ก ษ า

8 สอนให้คบคนที่ดี

คนไม่ดี อ ย่ าไปยุ่ง ถ้าลูกหลานจะไปมี ครอบครัวก็ให้รู้จักเลือ กคบคน อ ย่ าไปเเต่งงานกับคนไม่ดี พวกนักเ ล ง ติ ด การ พ นั น ติ ด เ ห ล้ าหรือไม่รักพี่น้อง

9 สอนให้ทำ อ ย่ า ง เดียวให้ดีไปเลย

ถ้าจะ ข า ย อ าห าร ให้ข า ยจานเดียว อ ย่ าข า ยหล า ยอ ย่ า ง อ ย่ า ข า ยอาห ารต ามสั่งทำอ ย่ า งเดียวแต่ให้อร่อยจริงๆ แค่อ ย่ า งเดียวก็ร ว ยได้ และนี่ก็คือ คำสอนของเตี่ย ถึงแม้จะ เป็นเพียงคำพูดไม่กี่คำ แต่มันกลับเป็น คำพูดที่มีความหมาย สิ่งสำคัญที่สุดคือ การลงมือทำ แล้วความสำเร็จ จะต ามมาเอง

ที่มา  sabuyjaijung