คำสอนของแม่ที่มีคุณค่า 15 ข้ อ ที่อย ากให้ลูกๆเข้าใจ

ลูกจะเติบโตมาได้ ก็ต้องมีพ่อแม่คอยดูแลย ามเ ด็ ก กว่าเราจะโตมาได้อ ย่ างทุกวันนี้เราต้องคอยให้พ่อและแม่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอ ด เพราะฉะนั้นพ่อและแม่ก็เปรียบดั่งคนที่ให้ชีวิต และทำให้เราเติบโตและอยู่รอ ดมาได้จนถึงทุกวันนี้

เมื่อครั้งที่คุณเป็นเ ด็ กเคยจำได้ไหมว่าแม่เคยสอนหรือพูดอะไรบ้าง มีประโยคไหนที่คุณจำและเก็บใส่ใจมาโดยตลอ ด และในวันที่ คุณเป็นแม่คุณเคยพูดอะไรกับลูก หรือว่าเคยนำคำสอนของแม่ไปสอนลูกบ้างไหม ลองมาดู 15 คําสอนของแม่ ที่กลั่นออ กมาจากใจที่สามารถนำไปสอนลูกได้

1. ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรับเฉยๆ ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้อย่ างไร

2. ทุกอย่ างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้น มีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอย่ าทำต ามเด็ดข า ด

3. เพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือ กคบแต่เพื่อนที่ดี จงระลึกไว้เสมอว่าเพื่อนนั้น มีหลากประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

4. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอ กเ สี ยจากความรู้และความดี จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอ ดไป

5. อย่ าลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเ สี ยงเงินทองมากมาย จงจำเอาไว้นะลูก ว่าเรามาจากพื้นดิน จงอย่ าลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ดข า ด

6. ใจเขาใจเรา

จงอย่ าเห็นความทุ ก ข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดือ ดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี จงอย่ าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิ ด ให้ลูกระลึกเสมอว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดือ ดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7. การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูกไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอย่ างเดียว แต่มือของลูกเปรียบเสมือนพลังแห่งความรัก ความเมตต า จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนเจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

8. ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอ กจากลูก แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไร แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอ กจากขอให้ลูกออ กห่างจากอบายมุข อย่ าขับรถประมาท อย่ าสร้างความเดือ ดร้อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

9. พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเ สี ยใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิดคลานต ามกัน มานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูกอย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ดข า ด และอย่ าอิจฉาซึ่งกันและกัน

10. รู้จักเ สี ยสละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูก นึกถึงแต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเ สี ยสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

11. ต่างคนต่างความคิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอย่ าพย าย ามบังคับให้คนอื่นทำต ามใจลูก หรือทำต ามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

12. จงกล้าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร อย่ าหยุดคิด หยุดทำ และหยุดฝันง่ายๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลังและแรงพลักดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่

13. อย่ าหยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ า น การอ่ า นไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูก ได้เรียนรู้และเดินต ามความฝัน เป็นรากฐานที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาตได้

14. รู้จักขอโ ท ษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิ ดอย่ าพย าย ามแก้ตัว อย่ าโยนความผิ ดให้ผู้อื่น อย่ ากลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโ ท ษออ กมา

15. ลิ้มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอ ดเวลา ในบางครั้งเราต้องเจอ กับอุปสรรคความไม่สมหวัง และความเ สี ยใจ บ้าง ลูกจงก้าวผ่านความทุ ก ข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน แล้วสำหรับคุณล่ะ จำได้ไหมว่าคำสอนอะไรของแม่ที่ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ ลองเอามาเเ ช ร์กันหน่อยนะคะ

ที่มา  verrysmilejung