คำสอนดีๆ จากแม่ฝากถึงลูก อย ากให้ทุกคนได้จดจำ

เมื่อครั้งที่คุณเป็นเ ด็ กเคยจำได้ไหมว่าแม่เคยสอนหรือพูดอะไรบ้าง มีประโยคไหนที่คุณจำและเก็บใส่ใจมาโดยตลอ ด และในวันที่คุณเป็นแม่คุณเคยพูดอะไรกับลูก หรือว่าเคยนำคำสอนของแม่ไปสอนลูกบ้างไหม ลองมาดู คําสอนของแม่ ที่กลั่นออ กมาจากใจที่สามารถนำไปสอนลูกได้

1. การเลือ กคู่ชีวิตก็จงเลือ กให้ดี ถ้าเลือ กไม่ดี ชีวิตก็ไม่ดีต าม

2. ลูกเข้มแข็งให้ได้นะ ลูกทำได่เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็นนั่นแหละ

3. ผู้นำที่ดีในชีวิตที่ลูกจะหา ให้ตัวเองได้คือ ตัวเองนั่นแหละ

4. เราต้องให้อภั ย ไม่ยึดติด จงปล่อยวางให้ได้ ชีวิตลูกจะสบาย

5. การที่เรามีน้ำใจ มันคือสิ่งที่สวยงาม ฉะนั้น จงมีน้ำใจ และมีน้ำใจเท่านั้น

6. เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดมั่น เพราะไม่มีความมั่งคั่งใดๆ ที่จะสามารถซื้ อจิตวิ ญญ าณของเราได้หรอ ก

7. ไม่มีเงินใดๆ ที่ตัวเราจะมีความสุขใจ ในการใช้จ่ายเท่ากับเงินของตัวเองที่หามาได้

8. หากเรามีลูกก็ต้องเลี้ยงให้ดี เท่าที่เราจะทำได้

9. ไม่มีความรักจากชายใดหรือใครคนใด จะสามารถเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ฉะนั้น ลูกๆ ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ จงรู้จักรักตัวเอง เข้าใจตัวเองให้ได้

10. สุ ข ภ า พนั้น คือสิ่งสำคัญมาก เมื่อมันเสี ยแล้ว ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้ อได้

11. จงอ่อนโยนอ่อนน้อม แต่ลูกจะต้อง ไม่อ่อนแอ จำไว้นะ

12. อ ย่ าให้คำจำกั ดความใดๆ กำหนดศักยภาพตัวเอง หรืออาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคต

13. ลูกๆ ไม่ใช่ด าร าหน้ากล้อง ไม่ได้แสดงให้ผู้อื่นได้เห็นได้พบ ฉะนั้น จงอ ย่ าสวมบทใดๆ เราคือเรา จงเป็นตัวเราเอง นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้ว

14. และไม่ใช่ทุกคน ที่ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดีนะ แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ดี กับลูกจะเป็นคนดี ลูกจงแยกให้ออ ก ให้รู้เท่าทัน ป้องตนเองให้ได้ เพราะการใช้ชีวิตนั้นสำคัญ

15. เวลาทุกนาทีทุกวินาทีมีค่าเสมอ ฉะนั้น อ ย่ ายอมแลกไปกับการนินทา หรืออิจฉาใครเขา รู้แล้วก็ออ กไปสร้างสรรค์ ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ดีกว่านะ

16. งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นงานบ้านที่ทุกคนช่วยกันทำต่างหากล่ะ

17. เมื่อประสบ ผู้คนร้ าย ลูกจงมองเขา ด้วยความรักอ ย่ างจริงใจ จากนี้ต่อไป โลกทั้งใบก็จะยิ้มรับ ทุกเช้าวันใหม่ของลูกเองนั่นแหละ

18. กระจกนั้น ไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงามเสมอไปนะ เราจงมองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบที่ตัวเองเป็น คนทุกคนสวย ในแบบของตัวเองทั้งนั้น อ ย่ าไปแคร์คำใคร

19. ลูกทัด เ ที ย มกับทุกๆคนเสมอ

20. ความคิดเห็นของคนเรา มีทั้งราค าถู กและแพง ฉะนั้น จงให้ค่ามันให้ถูก เลือ กซื้ อมันให้ดีใช้เหตุผลให้มากเข้าไว้

21. คน มองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนโลกสวยนะ ต้องเข้าใจใหม่ แต่ที่โลกเขาสวย เพราะเห็นทุกสิ่งมันสวยงามไง

22. ลูกไม่อาจเป็นที่รักจากทุกคนได้หรอ ก แต่ถ้าลูกรัก แม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้นั้นชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกภาระสิ่งใดเลย

23. คนเราทุกคน ย่อมเกิดข้ อผิ ดพลๅดกันได้เสมอ ไม่มีใครไม่ผิ ดพลาดหรอ ก แต่เราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ มันคือสัจธรรม และก็เป็นธรรมดาๆ ที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอเสมอ ใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จ ได้โดยไม่ล้ ม เ ห ล วบ้าง

24. จงแข่งกับตนเอง อ ย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับใคร อ ย่ าเอาจุดด้ อ ยตัวเองไปเทีย บกับจุดเด่นใครเลย

25. ชีวิตไม่มีธนาค ารไม่ต้องเที่ ยวฝากกับใครทั้งนั้น จงรับผิ ดชอบชีวิตของตนทุกอ ย่ าง เพราะมันไม่มีใครที่จะสามารถ อยู่กับเราหรือ ดูแลใส่ใจเราได้ไปตลอ ดหรอ กนะ

26. ความดูดีนั้น มันไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้า หรือร าค าของใช้ แต่มันวัดจากความเป็นเรา เป็นสิ่งที่สำคัญสุด

27. ถ้ารู้ตัวว่าทำผิ ดก็ขอโ ท ษซะ และเมื่อซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก พูดให้ชิน เราอ ย่ าเป็นคนป ากแข็งเอาแต่ใจ

28. อ ย่ าเป็นคนหูเบา อย่ๅเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ ลูกจงฉลาดตริตรอง จงละเอียด เพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยหล่อหลอมลูก ให้เป็นคนแบบนั้น

29. รอยยิ้มคือเครื่องสำอ า งที่สวยที่สุดของผู้หญิงอ ย่ างเรา ต่อให้แต่งหน้าสวยแต่ไม่มีความจริงใจ หน้าสวยๆ มองอ ย่ างไร มันก็คงจะไม่สวยหรอ กนะ

30. จำไว้ว่าแม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป แม่รักลูกนะ นี่แหละ เป็นคำสอนที่สอนลูกได้ดีมาก การเลี้ยงลูก ไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลในทุกอ ย่ างเสมอไป แต่ควรสอนลูกให้รู้จักกับการเอาตั ว ร อ ด ลูกจะได้ใช้ชีวิตเป็น โตมาเขาจะแกร่งในการใช้ชีวิต

ที่มา  san-sabai