จงจำให้ขึ้นใจ อ ย่ าช่วย อ ย่ าคบคน 8 ประเภทนี้ ควรออ กให้ห่าง

การใช้ชีวิตถ้าอย ากจะมีความสุขก็ต้องรู้ว่าอันไหนอะไรที่ทำให้เราเป็นทุ ก ข์ ถ้ารู้ว่ามันคือสิ่งไหน เราก็ควรที่จะดีดตัวออ กมา ไม่ต้องเข้าไปใกล้ วันนี้เราจึงมีข้ อคิด กับการเลือ กคบ เลือ กช่วยคนแบบไหนที่ควรถอยให้ห่างไว้

8 อ ย่ า เส้นทา งชีวิต พูดง่ายเดินย าก

คน 8 ประเภ ทนี้ จำขึ้นใจว่า อ ย่ า

1. อ ย่ า เข้าใกล้ คนคดชั่ วช้า

2. อ ย่ า ลืม ผู้มีคุณมีความรักให้

3. อ ย่ า โ ก ร ธ ผู้หวังดีพูดจาไม่เข้าหู

4. อ ย่ า เชื่อ คนพูดคำหวานหมายล่อลวง

5. อ ย่ า คบหา คนกลั บกลอ กไร้น้ำใจ

6. อ ย่ า ระแวง คนตรงใจซื่อ

7. อ ย่ า อิจฉา คนร ว ยในชั่ วข้ามคืน

8. อ ย่ า เย าะเย้ย คนเคราะห์ร้ า ยอับโชค

8 ไม่ช่วย การช่วยคนเป็นเรื่องดี

แต่คน 8 ประเภทนี้ จำไว้มั่นว่า ไม่ควรช่วย

1. คนที่ ทำ ร้ าย คนอื่น เพื่อประโยชน์ตน

2. คน ที่ละเมิดศีลธรรม

3. คน ไร้วาจาสัตย์

4. คน ทะเยอทะย านอย าก

5. คน เห็นแก่เ งิ นเป็นสิ่งสูงสุด

6. คน ไม่รู้คุณ

7. คน ใจค อคับแคบ

8. คน ตลบตะแลงเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆ

8 ไม่คบ ระมัดระวัง ในการคบเพื่อน

คน 8 ประเภทนี้ ไม่คบ ได้เป็นดี

1. คน ที่มีใจ อ า ฆ าต

2. คน ที่พูดเท็จเป็นไฟ

3. คน เนรคุณ

4. คน ช่างยุแยงให้แตกแยก

5. คน อ กตัญญู

6. คน ที่ต่อหน้าอ ย่ างลั บหลังอ ย่ าง

7. คน ที่จมอยู่ในกิเลสตัณหา

8. คน คดที่ตีหน้าซื่อเป็นคนดี

8 ไม่ลืม คน เราต้องรู้คุณ

คน 8 คนนี้ ไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1. ไม่ลืมบุญคุณ พ่อแม่เลี้ยงดู

2. ไม่ลืมบุญคุณ ครูอบรมสอนสั่ง

3. ไม่ลืม ผู้รู้ชี้แนะนำทาง

4. ไม่ลืม ผู้ช่วยเหลือย ามเดือ ดร้อน

5. ไม่ลืมบุญคุณ สามี-ภรรย าผู้ร่วมทุ ก ข์

6. ไม่ลืมบุญคุณ พี่น้องช่วยประค อง

7. ไม่ลืมบุญคุณ เพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

8. ไม่ลืมบุญคุณ ธรรมชาติฟ้าดิน

8 ไม่เกิน สำหรั บผู้สูงวัย [หนุ่มสาวก็ทำได้]

เมื่อผ่านโลกผ่านร้อน ผ่านหนาวมามากแล้ว ควรคิดตก ในทุกเรื่อง อ ย่ าได้ จริงจัง เกินไป จนทำให้ตนเอง เดินไปสุดขั้ว

1. ไม่ กินอิ่มเกินไป

2. ไม่ เดินเร็วเกินไป

3. ไม่ อยู่ในบ้านใหญ่เกินไป

4. ไม่ ทำอะไรจนเหนื่อยเกินไป

5. ไม่ หวังชื่อเ สี ยงลาภยศเกินไป

6. ไม่ โ ก ร ธเกรี้ยวเจ้าอารมณ์เกินไป

7. ไม่ อย ากได้ใคร่มีเกินไป

8. ไม่ ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนเกินไป

เรื่องสุดท้าย ที่พึงจำคือ คบเพื่อนเลือ กคนดี จริงใจกับความรัก ความสัมพันธ์ หากคบถูกคน ชีวิต ย่อมรุ่งเรือง หากคบคนผิ ด กลัดกลุ้ม เ สี ยใจไปชั่ วชีวิต

ที่มา  aromyendee