จงจำไว้คนที่เขายิ้มให้ไม่ได้แปลว่าจริงใจกับคุณเสมอไป

เมื่อเราโตขึ้นเราจะค่อยๆ รู้จักโลกและเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในมุมมองที่ดีขึ้น เริ่มฝึกสังเกตและเรียนรู้ที่จะมองในหล า ยมุมมองที่นอ กเหนือจากมุมของตัวเอง การมองแค่มุมของตัวเอง ก็คงเหมือนการตั้งตัวเองเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะถูกหรือ ดีเสมอไป หัดฟังให้มากพูดให้น้อยและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทั้งคำติและคำชม คำชมก็รับเอา คำติ ก็นำมาปรับปรุงแก้ไข ถ้าหากเราเชื่อว่าตัวเราถูกไปซะทุกเรื่อง เราจะกล า ยเป็นคนหัวรั้นทันที

นอ กจากการเรียนรู้และเข้าใจในตำร าเรียน หรือในแผนการทำงานแล้ว มีสิ่งนึงที่เราต้องเรียนรู้และฝึกฝนอยู่ตลอ ดเช่นกันก็คือจิตใจ รวมไปถึง ทัศนคติในการใช้ชีวิต ในแบบที่ดีขึ้น จำไว้เสมอว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนใครให้เป็นในแบบที่เราต้องการได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องปรับและเปลี่ยน

ในสังคมที่ต้องแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นกัน จะหาใครสักคนที่จริงใจนั้นย ากสังคมที่มีแต่ใส่หน้ากากเข้าหากัน รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ และความคิดของเขาบางคนต่อหน้าทำดีด้วย พูดดีด้วย แต่ลับหลังกลับเอาไป นิ น ท า ว่ า ร้ า ย ถึงแม้ว่าคุณจะทำดีกับเขา แต่ใช่ว่าเขาจะทำดีกลับมาหาคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยพูดจาให้ ร้ า ย ใครเลยก็ต าม

แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่มีใคร นิ น ท า คุณเลยเช่นกันจงเรียนรู้ที่จะเชื่อใจคนให้เป็น อ ย่ าไว้ใจ หรือ ให้ใจใครมากจนเกินไปเรื่องส่วนตัว ไม่จำเป็น ก็อ ย่ ามาป่าวประกาศให้คนอื่นรู้มากเกินไป ธรรมชาติของ ต า มองไม่เห็นถึง ใจ ดังนั้นธรรมชาติของ ใจ ก็ไม่ควรเชื่อใจใครด้วย สายต า

เพร าะเราไม่มีทางรู้เลยว่า คนที่เข้ามาหาเรา เขาคิดอะไรอยู่เขาเข้ามาเพร าะความจริงใจ หรือด้วยผลประโยชน์แอบแฝง คนที่กำลังยิ้มให้คุณ หรือทำดีกับคุณอยู่ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจริงใจกับคุณเสมอไปหรอ กนะ ในสังคมที่มี หน้ากาก ใบหน้าฉาบด้วย รอยยิ้มแต่ภายใต้หน้ากาก อาจจะซ่อนอะไรไว้อยู่ก็เป็นได้

ไม่ได้บอ กให้ระแวง จนไม่กล้าทำความรู้จักใครแต่ควรร ะ วั ง และเผื่อใจ อ ย่ าไปคาดหวังอะไรมากในการคบคน โลกสวยมากไปร ะ วั งจะกล า ยเป็น โลกมืดความเปลี่ยนแปลงมันก็แค่เรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ แม้แต่ใจเรายังเปลี่ยนได้ แล้วจะคาดหวังอะไรกับใจคนอื่นวันนี้ รัก พรุ่งนี้ เ ก ลี ย ด วันนี้ หวังดี

พรุ่งนี้อาจจะ ทำ ร้ า ย เราก็ได้ความเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เรา เ จ็ บ ป ว ด แต่เราก็ต้องเข้มแข็ง อ ดทน โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ชีวิตมันก็ไม่ง่ายหรอ กแต่มันก็ไม่ได้ย ากจนเกินไป มีผสมๆ กัน เป็นรสชาติของชีวิต เพร าะฉะนั้น ให้ไตร่ตรองให้ดี ก่อนที่จะเปิดใจ และไว้ใจใครให้ไปเท่าที่ได้รับ ดีมา ดีกลับ แบบแฟร์ๆ

แต่ถ้าคบแล้วมีแต่ เ สี ย ก็ไม่จำเป็นต้อง แลกมิตรแท้ หรือ ศั ต รู จะเผยให้เห็นชัดเจนที่สุดตอนที่คุณ ล้ม ถ้าไม่ใช่ตัวจริงของเขา สักวันคุณก็จะรู้เอง ว่าเขา หวังดี หรือ ประสงค์ ร้ า ย ไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบไหน ให้คิดง่ายๆ นะคะ มีซ้ายมีขวา มีขาวมีดำ มีชั่ วมีดี แค่แยกแยะให้ออ กเท่านั้นว่าสิ่งไหนคือ ดี สิ่งไหนไม่ดี รู้ว่าเค้าไม่ดี ก็อ ย่ าทำต าม เท่านั้นเอง ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็เฉยๆ ไปค่ะ ยิ้มรับอ ย่ างเดียว

ที่มา wayaccounting  108resources