จงจำไว้ เกิดเป็นผู้หญิงอ ย่ าหยุดทำงานหาเ งิ น ไม่ว่าจะมีแฟนร ว ยแค่ไหนก็ต าม

ผู้หญิงแม้เป็นเ พ ศที่ออนแอก็จริง แต่ถ้าพูดถึงความเก่งความสามารถแล้ว ผู้หญิงมีไม่แพ้ผู้หญิงเลย บางคนเก่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ แล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้หญิงคืออะไร สิ่งที่ผู้หญิงควรมีคือ การทำตัวเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอ แล้วอะไรละคือสิ่งที่ทำแล้วทำให้มีคุณค่าอยู่เสมอ ลองอ่ า นบทความต่อไปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าคุณค่ามันคืออะไร

เกิดเป็น ผู้หญิงอ ย่ าหยุดทำงาน อ ย่ าหยุดหาเ งิ นเอง เพราะสังคมจะให้เกียรติ ผู้หญิงที่รู้จักสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือแต่งงานแล้ว ไม่ว่าแฟนคุณ จะมีฐานะอ ย่ างไรสามารถดูแล หรือ ซัพพอร์ต ได้ดีแค่ไหน

นั่นไม่ใช่ ส า ระ สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ อ ย่ าหยุดหาเ งิ นเอง ผู้หญิงที่ หาเ งิ นเองได้ มัน มีเกียรติ และ สังคมจะยอมรับผู้หญิงเก่งผู้หญิง ที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มันเท่กว่า มันคูลกว่า มันสบายใจกว่าเป็นไหนๆ

เราจะใช้เ งิ น ที่เราหามาด้วยตัวเอง เท่าไหร่ก็ได้ และใช้ไปกับอะไรก็ได้ โดยที่ไม่ต้องรอ หรือมานั่งเกรงใจใคร การมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้เ งิ นคนอื่น มันจะทำให้เราเคารพตัวเองน้อยลง นานวันเข้าเราจะเลิกภูมิใจในตัวเอง

จนท้ายที่สุดเราจะกล า ยเป็นคนที่ดูถูกตัวเองไปเลยพอมารู้ตัวอีกที เราก็จำไม่ได้ แล้วว่าเราเคยเป็นใคร เราเคยมีคุณค่าอ ย่ างไร ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเอง มันเป็นแบบไหนเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง เราเคยได้รับน้ำเ สี ยงชื่นชม จากคนรอบข้างยังไงเราเคยยิ่งใหญ่

เราเคยภาคภูมิในตัวเองแค่ไหนเราลืมไปหมดเพราะเราเคยชินไปแล้ว กับการมีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่นลุกขึ้น มา ลุกขึ้น มาเปลี่ยนตัวเอง อ ย่ ายอมให้ใครมาเลี้ยงคุณอ ย่ าให้สังคมมองข้ามคุณค่า ในตัวของเราไปอ ย่ าทำให้ตัวเอง หมดความน่าเคารพ

และอ ย่ าหมด ความเคารพในตัวเองคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนๆ นั้น คนที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้กับผู้อื่น ทำให้ตัวเราและ คนรอบข้างมีความสุขและ คุ้มค่าอ ย่ างที่สุดที่ได้เกิดมาได้รู้จัก และได้ใช้ชีวิตร่วมกันจงจำไว้ เป็นผู้หญิง หยุดสวยได้ แต่ อ ย่ าหยุดทำงาน

ที่มา  verrysmilejung