จงจำไว้ 10 วิ ธีคิด หากชีวิตเจอแต่เรื่องแย่ๆ

ชีวิตคนเราไม่มีใครที่จะพบแต่ความสุขทั้งชีวิตหรอ ก ก็ต้องมีทั้งความทุ ก ข์ใจบ้าง วันนี้เรามีวิ ธีคิดมาฝากกัน ถ้าวันใดจะต้องเจอเรื่องทุ ก ข์ใจปัญหาชีวิตขอให้คิดให้ได้แบบนี้ แล้วจะมีความสุขและก้าวข้ามผ่าน มันไปได้

1.ในย ามสุขให้กล่าวขอบคุณ และเฉลิมฉลองเมื่อถึงย ามทุ ก ข์ จงกล่าวขอบคุณ และจงก้าวต่อไปข้างหน้าอ ย่ างมั่นใจ โลกของเราล้วน มีสิ่งตรงข้ามกัน ไม่มีความมืด ก็ไม่มีแสงสว่างแน่นอน ว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดีถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว ให้คุณกล่าว ขอบคุณ แล้วก้าวไป ข้างหน้า อ ย่ างมั่นใจ

2. บางครั้งสิ่ง ร้ า ย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจนําทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้จงมองให้เห็น ถึงความงามในเวลาที่มัน เ ล ว ร้ า ย และจงรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดี กว่ารออยู่ข้างหน้าใช้ประสบการณ์ ช่วยให้คุณเติบโตเรียนรู้ เปิดรับมุมมองใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต

3.จงพย าย ามมองหาสิ่งดี ๆ ในทุก ๆ วันแม้ว่ามันจะย ากมัน ไม่มีทางหรอ ก ที่ทุกวันจะสวยงามต ามที่คุณวางแผนเอาไว้เมื่อวันใดเจอ เรื่องที่ท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้น

4. สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่ จุดหมายสุดท้าย ของชีวิตคุณสิ่งที่ดีที่สุด คุณไม่จําเป็นต้องยืน อยู่ที่เดิมไปตลอ ด เมื่อทุกอ ย่ างไม่เป็นไปต ามใจหวังที่ดีที่สุดคือ การก้าวเดินต่อไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ ของชีวิตเราเอง

5.หนึ่งการตัดสินใจ ของคุณสามารถพลิกผัน ทั้งชีวิตของคุณได้เมื่อคุณไม่ชอบชีวิต ที่เป็นอยู่จำไว้ว่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ จริง ๆ แล้ว คุณมีอิทธิพล และความสามารถ ในการควบคุมให้ชีวิต เป็นดั่งฝันได้ จงอ ย่ าให้ความเป็นจริงทำให้หมดกําลังใจ คุณเอาชนะมันได้ ด้วยวิ ธีคิดมุมมอง และทัศนคติเชิง บวกของคุณ

6.การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เ สี ยจงห า ยใจเข้าลึก ๆ แล้ว ปล่อยวางเรื่องราว ร้ า ย ๆ ไปจงมีสติตระหนักรู้ ความคิดของตน อ ย่ าปล่อย ให้มันควบคุมคุณ และถามตัวเองว่านี่ทุกอ ย่ างกําลังผิ ดพลาดจริง ๆ หรื อว่าฉันแค่คิดมากไป เองกันแน่

7.ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอ ย่ างไรจงลุกจากที่นอน และแต่งตัวมุ่งสู่จุดหมายอ ย่ าเพิ่งยอมอ ย่ าปล่อยให้ชีวิตทํา ร้ า ย คุณนานเกินไป การพย าย ามรั ก ษ า วิ ธีคิดอันดีไว้และเปลี่ยนวัน ร้ า ย ๆ ให้กล า ยเป็นความเข้มแข็งนั้น มันจะทําให้คุณสามารถก้าวเดินไป ข้างหน้าสู่สิ่งที่ดี กว่าเดิม

8.ลองจับที่ชีพจรของคุณดูแล้ว จงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิต อยู่เมื่อทุกอ ย่ างผิ ดพลาดไปหมด เรามักลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามี แม้ในเวลาที่ชีวิตมีฝัน ร้ า ย คุณมีโอกาส ที่จะทําให้ทุกอ ย่ างกลับมาดีได้เสมอ เ พ ร า ะคุณยังมีชีวิตและลมห า ยใจอยู่ไงล่ะ

9. ชีวิตที่สวยงามไม่จําเป็น ที่จะต้องเพอร์เฟกต์แม้อะไร หล า ยอ ย่ างจะผิ ดพลาด แต่ขอให้ตระหนักไว้ ถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ เมื่อคุณยังห า ยใจ และมีครอบครัวที่น่ารัก และเพื่อนฝูงที่รักคุณมากมี อ า ห า ร อร่อย ๆ เท่านี้ พอและครบถ้วนแล้ว

10.ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่าเราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเอง กําลังทำอะไรอยู่เรา ก็แค่แกล้งทําเป็นรู้ก็แค่นั้นเมื่อไหร่ที่คุณ เ ค รี ย ด กับชีวิต จําไว้ว่าเราทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรน เหมือนกันไม่มี ใครรู้มากกว่าใคร ในเรื่องการใช้ชีวิตเลย จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้มีตัวคนเดียวเ พ ร า ะเราทุกคน ก็อยู่บนเรือ ลําเดียวกันนั่นแหละ

ที่มา s a n – s a b a i  yimlamun