จงพึ่งตัวเองให้มากที่สุด เพราะโตขึ้นเราจะเข้าใจว่า ทำไมต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองให้ได้

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่ง ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องพึ่งพาคนอื่น และให้คนอื่นค่อยช่วยเหลืออยู่ตลอ ดเวลา ถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่คุณจะต้องออ กไปใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่มีคนอื่นค่อยช่วยเหลือ หรือติชมคุณ คุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่ างไร เพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นดำเนินต่อไปได้อย่ างมีความสุขที่สุด วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ กับบทความ จงพึ่งตัวเองให้มากที่สุด เพราะโตขึ้นเราจะเข้าใจว่า ทำไมต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองให้ได้ ไปดูกันว่าการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจจะต้องเจอนั้นทำได้อย่ างไร

แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ ย ามเล็กพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ได้รับการเลี้ยงดูย ามโตยังพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ช าวเกาะ พึ่งพาตัวเองได้ จึงชื่อว่า เป็นผู้ใหญ่ พึ่งพาตัวเองได้จึงยิ้มได้อย่ างภูมิใจ ท รั พ ย์สินไม่มาก รู้จักหา ไม่มีบ้ านไม่มีรถ รู้จักสร้าง เหนื่อยแล้วท้อแล้ว รู้จักลืมทุ ก ข์แล้วร้องไห้แล้ว รู้จักปลอบตัวเองคนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้า ลงมือปลูกเองจึงได้รับร่มเงาย ามอับจนอย่ ากล่าวโทษที่คนอื่นไม่อุ้มชู ย ามวิ ก ฤ ติอย่ าคับแค้นที่คนอื่นไม่ค้ำจุน

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

หากคุณแข็งแกร่งปัญหาที่เจอก็คือแรงส่ ง หากคุณกล้าหาญวิ ก ฤ ติที่เจอก็คือโอกาส ยึดในอัตต าอาจนำพาให้ตนหลงทาง ยึดในผู้อื่น อาจทำให้หมดความเป็นตัวของตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้ ทุกสิ่งย่อมเป็นของคุณ เข้มแข็งไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้ คือ คนจริงแม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ ไม่เคยกลัวเกรงกลัว หรือ กังวลว่ากิ่งไม้จะหัก ใช่ว่าเจ้านกจะไว้ใจกิ่งไม้ แต่เจ้านกมั่นใจ

ในปีกของตัวเองต่างหากวันนี้ทำเรื่องที่คนอื่นไม่ยอมทำ พรุ่งนี้ จะได้สามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่เป็น มีคนกล่าวไว้ว่า ‘แท้จริงแล้วคนเราต่างกันแค่เพียงนิดเดียว’

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

1 คุณเพลินกับการใช้จ่าย เขากำลังบริหารท รั พ ย์สิน ดังนั้นเขาสมบูรณ์มั่งคั่งมากกว่าคุณ

2 คุณนอนอู้อยู่บ น เ ตี ย ง เขากำลังออ กกำลังกายอยู่ ดังนั้นเขามีสุ ข ภ า พดีกว่าคุณ

3 คุณทำงานไปวันๆ เขาตั้งใจทำงาน ดังนั้นเขากล าย เป็นหัวหน้าของคุณ

4 คุณกำลังทำโครงการวันนี้ให้เสร็จ เขากำลังวางแผนโครงการของปีหน้าดังนั้นเขาจึงสามารถครอบครองโอกาสมากกว่าคุณ

5 คุณกำลังหาข้ออ้าง เขากำลังแก้ไขปัญหา ดังนั้นธุรกิจการงานของเขาประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ

6 คุณกำลังคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเอง เขากำลังคิดและพิจารณาถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นเขาจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน มากกว่าคุณความสำเร็จไม่มีปาฏิหาริย์ มีเพียงแค่ลู่ทางและการลงมือทำอย่ างต่อเนื่องแบบไม่หยุดเท่านั้น ชนะผู้อื่นได้สิบครั้งก็ไม่สู้ชนะใจตนเองได้เพียงครั้งเดียวชนะตัวเองถึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง

ที่มา s i a m a m e, pakwanja