จงรักตัวเองให้มาก แล้วอย่ าไปคาดหวังกับคนอื่น เพราะไม่มีใครได้ดั่งใจเราทุกเรื่อง

หากวันนีคุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่คาดหวังกับคนอื่นเสมอ และเมื่อเขาทำไม่ได้ดั่งใจคุณ คุณเองก็ตะเป็นคนที่ผิดหวังและเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น วันนี้เราจึงอย ากที่จะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการรักตัวเองและเลิกคาดหวังสิ่งต่างๆกับคนอื่น เพื่อความสุขของตัวเอง กับบทความ จงรักตัวเองให้มาก แล้วอย่ าไปคาดหวังกับคนอื่น เพราะไม่มีใครได้ดั่งใจเราทุกเรื่อง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้ตัวเองเลิกคาดหวังจากคนอื่นได้สักที

การที่เราจะคบหาหรือรู้จักใครสักคน ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ต าม สิ่งหนึ่งที่ควรท่อง ควรจำไว้อยู่เสมอก็คือ ‘คน’ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีทั้งด้านบวก และด้านลบ อยู่ในนั้น

อย่ าตั้งใจกับคน 1 คน มากเกินไป

‘เพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว’อย่ าคาดหวังกับ คน 1 คน มากเกินไป

‘เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่ าง ที่ทุกคนอย ากให้เป็น’อย่ าให้เวลากับคน 1 คน มากเกินไป

‘ เพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาของความเป็นส่วนตัว. . คนเดียว’อย่ าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคน 1 คน มากเกินไป

‘เพราะนั่นจะทำให้เค้าไม่หลงเหลือความเป็นตัวของตัวเอง’อย่ าควบคุมชีวิตคน 1 คน มากเกินไป

‘เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีการแทรกตัว เพื่อออ กมาจากกฎที่ถูกกำหนด’อย่ าบีบบังคับคน 1 คน มากไปกว่านี้

‘เพราะถ้าคนๆนั้น หลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะกล า ยเป็นคนที่ถูกหันหลังให้ในทันที’

‘เธอ’ ลองมองดูฉันดีๆ ฉัน มีลมห า ยใจ ไม่ใช่ภาพวาด ที่จะสวยงามอยู่ตลอ ดเวลา ฉันเองก็เป็น ‘คน’ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี 2 ด้าน เช่นกันอย ากรู้จักใครสักคน ต้องหัดเรียนรู้ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง…

ที่มา d e k – d, a r o m y e n d e e