จงรั ก ษ าของล้ำค่า 4 สิ่งนี้ให้ดี เมื่อถึงวัยชรา

ชีวิตคนเราย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไป ต ามกาลวันและเวลา และบางสิ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอ ด แต่ถึงแม้บางสิ่งเราไม่สามารถรั ก ษ าไว้ได้ แต่ก็มีบางอย่างที่เราอาจะรั ก ษ าไว้ให้ได้ เพราะเมื่อแก่ตัวไปเราจะไม่ถูกมองว่าเป็นคนแก่ที่ไร้ค่า ซึ่งเราจะมาบอ กถึง สิ่งที่ต้องรั ก ษ าไว้นั้น มีทั้งหมด 4 อย่างด้วยกัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

ถ้าทุกคน ได้ทุกอย่ าง ได้ดั่งคิด สิ้ น ชีวิต จะเอาของ กองไว้ไหนได้มาบ้าง เสียไปบ้าง ช่างปะไร หน้าที่ใคร ทำให้ดี เท่านี้พออีกไม่นาน วันผันผ่าน ก็ต้องจาก จะมีมาก หรือมีน้อย วัยถอยถอน

เอาอะไร ไปไม่ได้ นั้นแน่นอน วันจากจร เหลือเพียงแต่ แค่ตำนานก็วันนี้ มีพอ กิน มีพอใช้ ไม่เท่าใคร แต่เพียงพอ ก็สุขได้ทำหน้าที่ สมควร ก่อนด่วนไป จากเมื่อไหร่ หลับต าได้ ไม่อาวรณ์

แก่แบบมีคุณค่า

แ ก่แล้ว ลูกหลานรัก

แก่แ ล้ว เลิกถือตัวถือตน

แ ก่ แล้ว กินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมาก

แก่ แล้ว พูดอะไรก็น่าฟัง

แก่แล้ว เป็นตัวอย่ างที่ดีให้คนเอาแบบอย่ าง

แก่แล้ว มีแต่คนเกรงใจ

แ ก่แล้ว มีคนชื่นชม

แก่แล้ว ใจดี มีเมตต า

แ ก่ แล้ว ไม่ขี้งก ขี้เหนียว เก็บไว้คนเดียว

แก่ แ ล้ว ทำประโยชน์ได้ต ามกำลัง

แก่แล้ว น่าเคารพกราบไหว้ ยำเกรง เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้คน อย่ าให้ความอาวุโสเป็นเพียงตัวเลข

จงดูแลรั ก ษ าของล้ำค่า 4 อย่ างนี้ดีๆ

1. ท รั พ ย์สมบัติ ยิ่งอายุมากขึ้น ความสามารถในการหามันเพิ่มจะยิ่งลดลง ดังนั้นต้องรู้จักใช้มันให้คุ้มค่าสูงสุด

2. คู่ชีวิต คือคนที่จะดูแล เข้าข้างและปกป้องเราไปตลอ ดชีวิต ลงทุนเพียงนิดผลได้ทวีคูณ

3. เพื่อน เพื่อนดีๆมีค่ายิ่งกว่าท รั พ ย์สินทุกอย่ างบนโลก รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน จริงใจ ฯลฯ มีเงินก็ซื้ อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้

4. ร่างกาย เป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่ไปกับเราตราบ สิ้ น ชี วิ ต ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไร ไม่มีใครจะดูแลเขาได้ดีเท่ากับตัวเรา

คนอายุเกิน 40 ต้องเลิกเอาสุ ข ภ า พไปแลกกับความร่ำร ว ยได้แล้ว มีเงินเท่าไรก็ซื้ อสุ ข ภ า พคืน มาไม่ได้ ต่อให้มีไร่นามากมายก็กินข้าวได้แค่วันละสามจาน แม้นจะมีคฤหาสน์หล า ยสิบหลัง ก็ต้องการพื้นที่หลับนอนย ามค่ำคืนเพียงแปด

ต ารางเมตร ดังนั้นตราบใดที่ยังมีข้าวปลาอาหารกินอย่ างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหล า ยแล้ว อายุเท่านี้แล้ว ควรอยู่อย่ างเป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแย่งแข่งขันกัน ไม่ว่าชื่อเสียง

ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของงาน ฯลฯ สิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือแข่งกัน มีความสุข, มีสุ ข ภ า พดี และอายุยืนนาน ส่วนอะไรที่เราเปลี่ยน มันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอ กฝังใจให้ ป่ ว ย การและทำล า ย สุ ข ภ า พตัวเองเลย

หลัง 40 แล้วอย่ างนี้ ควรค้นหาหนทางที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ที่เป็นสุข มีอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสุข นั่นก็หมายความ ว่าได้ผ่านวันเวลาอย่ างเป็นสุขแล้ว ทุกวันที่ผ่านไปจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่ างเป็นสุข วันนั้นคือได้กำไร จิตใจที่ดี

จะช่วยรั ก ษ า โ ร ค ภั ย ได้ ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร ค ก็จะห า ยเร็วขึ้น แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ ความเ จ็ บ ป่ ว ย จะไม่มีทางมาแผ้วพานได้เลยด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออ กกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบห มู่ ได้วิต ามินและแร่ธาตุอย่ างเพียง

พอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปี เหนือสิ่งอื่นใดต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้รู้สึกเย าว์วัยและมีความหมายเสม ขอบรรดาสิ่งดีที่สุดจงบังเกิดแก่คุณ ความร่ำร ว ยของชีวิต คือ การสุ ข ภ า พที่แข็งแรง

ที่มา  verrysmilejung