จงเข้าใจว่าให้อภั ยกับให้โอกาสมันคนละส่วนกัน

การให้อภั ยการให้โอกาสเป็นเรื่องที่เราถูกบอ กมาโดยตลอด ว่าเราต้องรู้จักให้อภั ยคนอื่น รู้จักให้โอกาส แต่หล า ยคนอาจจะกำลังเข้าใจว่าสองสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกัน ฉนั้นวันนี้เราจะพามาทำความเข้าใจกันใหม่ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกัน

ในแต่ละวัน เราอาจต้องพบเจอผู้คนมากมาย คนเหล่านี้ อาจเป็นคนที่เคยทำอะไรไม่ดี ให้เราเจ็ บช้ำน้ำใจมาก่อน เป็นต้นเหตุให้เรา อ ารมณ์เสี ย รู้สึกไม่ดี หงุดหงิดทุ กครั้งที่ได้เจอ แต่ ทุ ก ข์ต กอยู่ที่คนเกลี ยด ก ร ร มต กอยู่ที่คนเคี ยดแค้น คนที่ไม่ทุ ก ข์ ไม่มีก ร ร ม คือ คนที่ไม่เกลี ยด ไม่เคี ยดแค้นใคร

ใครให้อภั ยก่อนก็มีความสุขในชีวิต ก่อน คุณต้องเข้าใจก่อนว่า ให้อภั ย กับ ให้โอกาส มันคนละส่วนกัน ให้อภั ยแต่ไม่ให้โอกาส ให้อภั ยแต่ไม่กลับไปคบ ไม่กลับไปสุงสิงด้วย เราเลือ กที่จะ เก็บ หรือ ไม่เก็บ คนบางประเภทไว้ในชีวิตได้ การให้อภั ย คือ การยกโ ทษทางจิตใจในสิ่งผิ ดที่เขาทำต่อเรา

ทำให้ความรู้สึกของความโ ก ร ธแค้นของเราบรรเทา เรารู้สึกว่าเราให้อภั ยเขาได้ เราจึงให้อภั ย ให้อภั ยโดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิ ดนั้นจะเป็นอย่ างไร จะเสี ยใจ จะชดใช้ จะรับโ ทษหรือเปล่า เราไม่ต้องไปสน แต่เราก็ให้อภั ยเขาได้ เพื่อปลดปล่อยความแค้นออ กจากใจเรา ปล่อยความคิด ความรู้สึกด้านลบ ให้ออ กไปจากเรา เพิ่อที่เราจะไม่ทุ ก ข์

บางครั้งเราไม่ให้อภั ยบางคน เพราะ คิดว่าเราทำไม่ได้ หรือไม่เราก็รู้สึกว่า เราไม่อย ากให้อภั ย เราจะเก็บความโ ก ร ธแค้นนี้ไว้ เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ย แต่ในขณะเดียวกันนั้น เรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจที่โ ก ร ธแค้นนั้นมาพร้อมกับความทุ ก ข์ และมันทำร้ า ยเราเสมอ คนที่ทำผิ ดกับเรา ไม่ได้มารู้สึกด้วยกับเราเลย

ที่มา bitcoretech  taksin289