จัดวางของ 5 อ ย่ าง ให้ถูก เงินทองไหลมาไม่ข า ดมือ

ฮ ว งจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ชาวจีนให้ความสำคัญมานานกว่า 4000 ปี คำว่าฮ ว งจุ้ยรากศัพท์มาจากภาษาจีนคือ ฮ ว ง ซึ่งแปลว่าลม และจุ้ย ซึ่งแปลว่าน้ำ ดังคำเก่าของชาวจีนโบราณมีไว้ว่าพลังชี่มากับลมและจะหยุดเมื่อเจอน้ำ ศาสตร์ฮ ว งจุ้ย คือ สิงห์ แห่งการควบคุมลมและน้ำให้สอ ดคล้องกับสภาพแวดล้อมต ามกาลเวลาที่เหมาะสม

ฮ ว งจุ้ย เป็นหนึ่งวิชาที่สามารถนำมาใช้ตัดสินใจในการเลือ กทำเลทองของบ้านได้ อ ย่ างได้ผลนั้นคือฮ ว งจุ้ยชัยภูมิ ฮ ว งจุ้ยชัยภูมิ เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ใครๆ ก็เรียนรู้ได้ และสามารถนำความรู้ที่ติดตัวไปเลือ กซื้อบ้าน ปรับปรุงและแก้ไขบ้านให้ถูกหลักชัยภูมิได้ คำว่าชัยภูมิมาจากภาษาจีนว่า ตี่ลี่ แปลว่ากฎของพื้นดินหรือโ ร คชัยภูมิก็เป็นวิชาว่าด้วยธรรมชาติของพื้นโลกที่มีสิ่งแวดล้อมของดินน้ำลมและภูเขาเป็นตัวแปลในการกำหนดว่าเป็นชัยภูมิดีหรือเ ล ว

และวันนี้เราก็มีบทความ 5 วิ ธีเรียกเงินเข้าบ้านแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ โดยการปรับฮ ว งจุ้ยห้องครัวของคุณ แล้วมาดู ผ ล ที่เกิดขึ้นกัน หากใครทำต ามแล้วดี แล้วร ว ย

1.ตำแหน่งของห้องครัว

ห้องครัวนั้น เป็นเหมือนขุ ม ท รัพย์ของบ้านเลยก็ว่าได้ ฉะนั้น ตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฮ ว งจุ้ยห้องครัวที่ดีไม่ควรตั้งอยู่หน้าบ้าน หรืออยู่กลางบ้าน จะทำให้เงินทอง รั่ ว ไ ห ล ได้ โชคล าภอาจถูกคนอื่นเขาเอาไปได้นะ

2.ข้าวส าร

ฮ ว งจุ้ยห้องครัวที่ดีนั้น จะต้องมี ข้าวส ารเต็มถัง อ ย่ าให้ข าด เชื่อ กันว่าจะทำให้เจ้าของบ้าน หรือผู้อาศัยนั้น มีกิน มีใช้ตลอ ด มีเงินทอง ไม่ร่อยหรอเหมือนข้าวส ารที่เต็มถังนั่นเอง

3.เ ต า ไ ฟ

เ ต า ไ ฟ เป็นตัวแทนโชคล าภของคนในครอบครัว ฉะนั้น จึงต้องตั้ง เ ต า ไ ฟ ไว้ติดกำแพงที่เป็น ผ นั ง ทึบ ถ้าตั้ง เ ต าไฟ เ ต า แ ก๊ ส ไว้ลอยๆ กลางห้องครัวก็จะทำให้ข า ดพลัง ข า ดโชค แล้วการเงินก็จะมี ปัญหา

4.ไ ข่ ไ ก่

ก็เสมือนทองคำ การวาง ไ ข่ ไ ก่ 8 ฟอง ใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัว เสมือนการวางทองคำไว้ในบ้าน จะช่วยเสริมด วงการเงิน เจ้าของบ้านร่ำร ว ย มีกิน มีใช้ ไม่มีหมดนั่นเอง

5.จาน

เสริมโช ค ถ้าสังเกตจะพบว่าต ามภัตต าคารใหญ่ๆ มักจะใช้ จานทรงกลมสีข า ว เป็นเพราะจานทรงกลมนั้นเป็นตัวแทนของร ากฐานที่อุดมสมบูรณ์ จะช่วยให้ฐานะทางการเงินของเรานั้น มีความมั่นคงนั่นเอง

ที่มา  san-sabai  theluckyspac