ชีวิตครอบครัวจะมีความสุข สามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ

การใช้ชีวิตคู่ การมีครอบครัวที่ดีนั้นคือสามีเป็นผู้ให้ ภรรย าเป็นผู้เก็บ ความห ม า ยของการให้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า คนเป็นสามีจะต้องให้เ งิ นทองท รั พ ย์สินกับภรรย าเพียงอ ย่ างเดียว และเก็บนั่นก็ไม่ได้ห ม า ยความว่า คนเป็นภรรย า จะต้องเป็นคนเก็บเ งิ นอยู่ฝ่ายเดียว นั่นห ม า ยถึงเก็บอ ย่ างอื่นให้เป็นด้วย เพื่อที่จะช่วยทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จในชีวิต ประสบความสำเร็จในความรัก หากคุณอย า กเปลี่ยนชีวิตคู่ให้เป็นความสุขทั้งสองฝ่าย จะสามารถปฏิบัติต ามกันได้

ภรรย าก็ต้องเก็บได้ 4 อ ย่ างนี้

1. ต้องเก็บให้ได้ หากมีสามีแล้วเวลามีปัญหาต้องเป็นคนหนักแน่น

เริ่มต้นของชีวิตคู่ จุดเริ่มต้นของความรัก การสร้างครอบครัวที่ดี นั้นไม่ใช่แค่เอาแต่ชนะ เราจะต้องสนใจในปัจจุบันและอนาคต เข้าใจซึ่งกันและกัน ให้อภั ยได้จงให้อภั ยกันอ ย่ าคิดแต่เอาชนะอยู่ฝ่ายเดียว

2. ต้องเก็บเ งิ นที่สามีให้ เก็บเ งิ นในที่นี้ห ม า ยถึงเก็บเ งิ นให้เป็น บริหารเ งิ นให้เป็น

หากในจังหวะชีวิตที่ตกงาน เราก็จะสามารถมีเ งิ นเก็บสะสมนำมาใช้ หรือนำมาบริหารจัดการได้ดี เพื่อนำมาเป็นทุนในการหางานหรือหาอาชีพใหม่ในอนาคตได้

3. ต้องเก็บคำพูดไว้ให้ดี เวลามีเรื่องที่เข้าใจกันผิ ด หรือไม่เข้าใจกัน

ทะเลาะกันหรือมีปัญหาในครอบครัว อ ย่ าประกาศเรื่องในครอบครัวให้ใครๆ ฟัง เพราะพวกเขาไม่ใช่เพียงฟังอ ย่ างเดียว เขาจะตำหนิและนำเรื่องราวไปเล่าให้คนอื่นฟัง ทำให้สามีของตัวเองเ สี ยภาพลักษณ์เ สี ยเครดิตเปล่า

4. ต้องเก็บตัวเองได้ หากมีสามีแล้ว อ ย่ าเป็นคนเปิดเผยมากนัก

ใครชวนไปไหนก็อ ย่ าใจอ่อนต ามเขาไป หากชายใดหรือคนไหน มาพูดมาจีบ มายิ้ม อ ย่ าไปเสนอหน้า แบบนี้เขาเรียกว่าจะนอ กใจสามี ต้องหนักแน่น ว่าตัวเองมีสามีแล้ว ตัวเองแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้ว

สามีต้องให้ 4 อ ย่ างนี้แก่ภรรย า

1. ให้ในเรื่องของความไว้วางใจกับภรรย า ยอมเปิดใจและถามข่าว หรือเรื่องราวต่างๆ ของภรรย า ไม่มีความลับต่อ กัน เช่น วันนี้ไปไหน ทำอะไร หรือไปกับใคร จะต้องไม่พูดโกหก เพื่อที่จะไม่ให้มีความระแวงซึ่งกันและกันเกิดขึ้นในภายหลัง

2. ให้เรื่องเ งิ นแก่ครอบครัวต ามความสามารถที่คุณมี อ ย่ าให้ภรรย าแบบรับค่าใช้จ่าย หรือภาระเพียงผู้เดียว หากเป็นไปได้ ก็ควรที่จะเลี้ยงดูภรรย าแบบที่คนเป็นสามีที่ดีเขาทำกัน

3. ให้เรื่องเวลาแก่ครอบครัว เมื่อภรรย าต้องการสามี ลูกๆ ต้องการคุณพ่อ ควรที่จะหาเวลาให้กับภรรย าและลูก ไม่ใช่แค่วันๆ ทำแต่งาน กลับถึงบ้านก็เข้านอนไม่มีเวลาให้ครอบครัว

4. ให้เกียรติภรรย าและครอบครัวในเรื่องของการยอมรับในสังคม เวลาจะไปไหนก็ต้องมีภรรย าไปด้วยอยู่เสมอ หากไปคนไหน มาไหนคนเดียว ก็ต้องให้เกียรติภรรย า ทั้งในต่อหน้าและลับหลัง จงอ ย่ าลืมว่าเรามีครอบครัวแล้ว ไม่ควรที่จะทำตัวเหมือนตอนยังโสด

ที่มา dhammasawatdee