ชีวิตติดขัด เงินไม่พอใช้ ให้ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ทำแล้วชีวิตดีขึ้น

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบาก ไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดขันไปหมดทุกเรื่อง และวันนี้เราก็มีเคล็ดลับมาแนะนำคุณเกี่ยวกับ การไหว้เจ้าที่กลางบ้านให้ถูกต้อง ยิ่งทำถูกมากเท่าไร ยิ่งมีชีวิตที่ดีขึ้น มากเท่านั้น ไปดุกันว่าจะมีขึ้นตอนการไหว้อย่ างไร และต้องจัดเตรียมของไหว้อะไรบ้าง

ไม่ว่าใครก็คงที่จะต้องมีช่วงชีวิตที่ ขัดสน ท้อแท้ ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจ และถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ ชีวิตมีแต่ปัญหาทำอะไรก็ ติ ดๆ ขัดๆ ไม่สบายใจซะเลย มีเรื่องมากมายในหัวให้คิด เรา อ ย า ก ลอง ชวนให้เพื่อนๆ มาไหว้เจ้าที่

เจ้าทางกัน สักหน่อย เพื่อสร้างความเ ป็ นสิ ริ ม ง คลให้กับตัวเอง แก้เ ค ล็ ด ดึ งดู ดโชคดีให้กลับมาเป็นของเราบ้าง แล้วชีวิตจะดีขึ้น อ ย่ า ง ที่ คา ดไม่ถึงเลยเชียว

และสิ่งต่อไปนี้ ที่ต้องเตรียม

1 เทียน 2 เล่ม

2 ด อ ก ดาวเรือง 9 ด อ ก

3 น้ำช า 5 แก้ว

4 ธูป 5 เล่ม

5 ผ้าขาวบาง

6 หม ากพลู 9 คำ

7 ผลไม้ 9 อย่ าง

ซึ่งการไหว้เจ้าที่ ให้เราเลือ กบริเวณ กลางบ้าน เอาที่เหมาะสม จากนั้นปูผ้าขาวเพื่อรอง เป็นพื้นที่นั่งและวางของทุกอ ย่ า งให้เรียบร้อย บนผ้าแล้วจุดธูปกับเทียน พร้อมว่าต าม บทไห ว้เจ้าที่ นี้ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เอ่ยบ้านเลขที่ ของเรา ในวันนี้เป็นวันดี

ข้าฯ ขอนำเครื่องสักก าระบูช ามาถวาย เพื่อบอ กกล่ าว ข้าฯ จะขอเข้ามาอยู่อาศัยที่แห่งนี้ โปรดช่วยส่ งเสริม และขอให้ทำม าค้ าขึ้นเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิด ห่างไกลจากมาญผจญทั้งหล า ย ขอให้ท่านโปรดเปิดประตูเงิน ประตูทอง ให้ได้พบกับหนทางที่ประสบความสำเร็จ พบเจอเงิน ทอง

ในทุกทาง ถ้ามีสิ่งใด ที่ทำพลาดไปไม่ว่าตั้งใจก็ ดี หรือไม่ได้ตั้งใจก็ ดี ข้า ขอขมาลาโท ษ ณ ตรงนี้ โปรด อ โ ห สิ ก ร ร มให้ด้วยเถิด จากนั้นในตอนที่จะลา ก็ให้ทำการจับที่พาน พร้อมกล่ าว ขอเดน ขอทางให้ลูกหลาน ได้กิน เพื่อเป็นสิริมงคลด้วยเถิด สำหรับการไหว้เจ้าที่ ภายในบ้าน ให้เราทำด้วยความสำรวม ด้วยความเรียบร้อย และมีความสงบ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตั้งมั่นจริงๆ แล้วความดีผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเรา ในไม่ช้า

ที่มา san-sabai