ชีวิตติดขัด แ น ะ 5 ที่คนนิยมไปกราบไหว้ ขอพร ปลดห นี้แก้จน

หากวันนี้ชีวิตของคุณกำลังติดขัด ห นี้สินรุงรัง หมดหนทางไม่รู้จะหันพึ่งใคร วันนี้เราจะพามารู้จักกับสถานที่ ที่หล า ยๆคนนั้นนับถือและเชื่อว่าขอพรอะไรก็สมดังปราถนา จึงอย ากจะนำมาแ น ะนำสำหรับท่านที่กำลังเจอปัญหาเช่นนี้อยู่ ได้ลองไปขอพรท่านดูสักครั้ง ที่สำคัญเลยคือคนที่มีห นี้สิน ปลดห นี้ แก้จน ใครที่จะขอพร ให้ตัวเอง เฮง ร่ำร ว ยเงินทอง หรือชีวิตติดขัด เงินข า ดมือแ น ะนำให้ลองมาขอ ดู

1. พระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต ซำปอ กง วัดพนัญเชิง

พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ซำปอ กงพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเรา คนที่ทำการค้ าข า ย หากได้มาตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์หลวงพ่อโต คุณจะข า ย ดีเป็นเทน้ำเทท่า การค้ าร่ำร ว ย ปลดห นี้ได้สบาย

2. หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หลวงพ่อปากแดง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครนายก ที่นักเ สี่ ย งโชคทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอ ย่ างดี เชื่อ กันว่าหากใครได้ไปขอพรหลวงพ่อปากแดงเรื่องการทำมาหากิน มักจะสมหวัง ร่ำร ว ย ปลดห นี้กันได้เกือบทุกรายบางคนก็กล า ยเป็นเ ศ ร ษ ฐีแบบไม่รู้ตัว

3. หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ

พระเจ้าทันใจ หมายถึงพระพุทธรูปที่สามารถ สร้างเสร็จได้ภายใน 1 วันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ ทำกันได้ง่าย ๆ พุทธศาสนิกชนจึงเชื่ อว่าท่าน มีพระพุทธานุภาพ ที่จะสามารถบันดาลให้เกิดโชคลาภและความสมปรารถนาได้ทันอ กทันใจเมื่ออธิษฐานขอพร

4. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช วงเวียนใหญ่

มีเ สี ยงเล่าลือ กัน มาช้านานว่า สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช ท่านทรงมีพระเมตต าต่อประชาชนที่ เป็นห นี้ เพราะในอ ดีตเราเคยเป็นห นี้ประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวอ กของ ลูกห นี้ หากไปขอพรจึงมักจะสมหวัง แต่คุณจะต้องเป็นคน มีความซื่อสัตย์ เป็นห นี้เพร าะทำมาหากิน ไม่ใช่เพราะไปคดโ ก งเงินเขามา

5. หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา วัดจันทารามหรือวัดท่าซุง

หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา พระพุทธรูปนามมงคลนี้เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรประดิษฐานอยู่ที่วัดจันทารามหรือวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยกล่าวว่า หลวงพ่อเงินไหลมาเทมานี้บันดาลลาภได้มากนักเพราะเงินที่นำมาสร้างนี้ก็มาจากเงินที่ประชาชนศรัทธาหลั่งไหลมาทำบุญถือ เป็นการชำระห นี้สงฆ์ แถมยังมีเรื่องเล่ ว่าคนเป็นห นี้นับสิบล้านไปตั้งจิตอธิษฐานขอปลดห นี้ ไม่น่าเชื่อว่าภายในเวลา 7 วันเขาก็สามารถหาเงิน มาปลดห นี้หล า ยสิบล้านได้

ที่มา  bangpunsara