ชีวิตติดขัด ไม่ราบรื่น ขอขมาถูกวิ ธี ชีวิตดีขึ้น เงินทองมีใช้ไม่ข า ดมือ

ในบางครั้งที่ชีวิตอยู่ดีๆก็เกิดไม่ราบรื่นนั่นอาจจะเป็นเพราะมีบางสิ่งที่อาจจะทำให้เราเป็นเช่นนี้ หล า ยคนเข้าวัดไปทำบุญเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี แต่รู้ไหมว่ามันอาจเกิดจากการที่เราบนไว้แล้วไม่ได้แก้จึงทำให้ชีวิตเราติดขัด ฉนั้นวันนี้เราเลยมีวิ ธีการขอขมาที่ถูกต้องมาฝากกัน จะว่าเป็นวิ ธีแก้ก็ว่าได้เพื่อความสบายใจ ซึ่งบางคนได้ลองทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริง ไม่เชื่อ อ ย่ า ลบหลู่

สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียม

1 จุดธูป 16 ด อ ก

2 พ ว งมาลัยดาวเรือง 3 พ ว ง

3 เทียนขาว 2 เล่ม

4 น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว1ขวด

5 หมากพลู บุ ห รี่ 5 มวน

6 น้ำเปล่า 1 ขวด

7 ผลไม้ 5หรือ 7 อ ย่ า ง ต้องมี กล้วยน้ำหว้า 1 หวี มะพร้าว1ลูก สับปะรด1ผล ผลไม้ต ามฤดูกาล

8 พระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์ ถ้ามีอยู่แล้วก็อันเชิญ ท่าน มาเป็นองค์ประทาน หรือใครจะซื้ อใหม่ก็ไม่ว่าแล้ว เอาไปถวายวัดเพิ่มบารมีให้คน กราบไหว้เน้นไว้ในโบสถ์หรือศาลา จากนั้นกล่าวต าม ข้าพเจ้าเอ่ย ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ขออันเชิญ

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นประธาน และสักขีพ ย า น ตลอ ดทั้ง อันเชิญเทพเทวา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยรวมทั้ง เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะ ที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้ เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานศาล

กล่าวรวมทั้งสาบาน มานานแล้วจนถึงปัจจุบัน ทั้งหล า ยทั้งปวงทั้งที่จำได้ และจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่สำเร็จ หรือไม่สำเร็จก็ต าม ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บน ทั้งหล า ยเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหล า ยได้รับแล้ว ลูกขอถอนคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว ทั้งหมดขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป

ถ้าหากลูกมีความ จำเป็นจะต้องบนบานศาล กล่าวอีกก็จะกล่าว บนบานใหม่อีกรอบ ในคราวต่อไป สาธุ ๆ ทำแล้วห้ามขอพรใด ๆ พอจบสาธุให้ปักธูปเลย หลังจากลา แล้วก็ขอพรได้ ในเรื่องที่ต้องการ สาธุ สาธุ ๆ อ ย า ก ให้ทำนะไม่ยุ่ง ย า ก เลย

ที่มา  sabuyjaijung