ชีวิตต กต่ำ หากิ นไม่ขึ้น แ นะนำให้ทำแบบนี้

คนโบราณมักสอนลูกหลานในสิ่งที่คนโบราณว่าไว้ไม่ให้ลูกหลานทำ และวันนี้เราก็จะพาคุณไปดูสิ่งที่คนโบราณไม่แนะนำให้ลูกหลานทำ กับ 5 สิ่งไม่ควรทำ ทำแล้วชีวิตตกต่ำ ไม่เจริญ ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ไม่ควรทำ ชีวิตจะตกต่ำ

1 เจอเหรียญตกให้เก็บไว้

เป็นเหรียญนำโชค บางคนไม่กล้าเก็บเพราะกลัวแต่ความจริงแล้วเก็บเลย เงินอย่ างไรก็คือเงิน มีค่าอยู่แบบนั้น หากเจอเหรียญนั่นก็แปลว่าเป็นเหรียญนำโชคของคุณ เราจะไม่ดูถูกเงินจะเหรียญเท่าไหร่ก็ต าม ควรเอามาเก็บไว้ หากไม่เก็บจะทำให้ อั บ โชค

2 หาไข่กับส้มมาใส่ตะกร้าวางไว้ในห้องรับแขก

เป็นความเชื่อว่าจะทำให้มีกิน มีใช้ตลอ ดไป จะวางในห้องรับแขก ห้องอาหารได้หมด จะเห็นว่าบ้านคนร ว ย ๆ นั้นมักจะมีตะกร้าไข่และส้มวางอยู่เสมอไม่มุมใดก็มุมหนึ่ง

3 หมั่นทำความสะอาดหิ้งพระ/ห้องพระ

เป็นที่อยู่ของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์จะปล่อยให้รกก็คงไม่ใช่ ท่านก็คงไม่อย า กคุ้มครองเพราะว่าเราเองก็ไม่ใส่ใจดูแลท่านเลย ฉะนั้นควรจะทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ เปลี่ยนน้ำแจกัน จัดแจกันให้สวยอยู่ตลอ ดด้วย จะช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาในบ้าน ทำอะไรก็ก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

4 ช่วยเหลือ สั ต ว์ จ รจั ด เป็นนั้นได้บุญเยอะ

หากไปไหนแล้วเจอห ม าหรือแ ม ว หรือสั ต ว์อื่น ๆ ที่จ ร จั ดกำลังหิว ควรจะเอาอาหาร น้ำให้มันได้ทานอิ่มท้องหรือหาบ้านให้มันได้อยู่อบอุ่น หลบแดด หลบฝน จะทำให้เราได้อานิสงส์ผลบุญ จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า แต่ถ้าหากช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่ควรจะ ไ ล่ หรือทำร้ า ยเขา

5 ทำบุ ญ โ ล ง ศ พ

การทำให้ด ว ง ช ะ ต าแข็งขึ้นอย่ างหนึ่งคือ การทำ บุ ญ บ ริ จาคโ ล ง ศ พ เหมาะกับคนที่ ด ว งอ่อนอย ากจะส ะ เ ดา ะเ ค ร า ะห์ก็ทำแบบนี้จะช่วยไ ล่ สิ่งไม่ดี สิ่งชั่ ว ร้ า ยต่าง ๆ ที่เข้ามานั้นให้เบาลงไปได้

ที่มา : kiddpan