ชีวิตมีปัญหา การงาน การเงินติดขัด แ น ะลองไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ชีวิตดีขึ้นทันต า

เคยไหมที่อยู่ๆก็มักจะมีปัญหา เรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องชีวิตครอบครัว เรียกได้ว่าปัญหารุมเร้ากันเลย ใครที่กำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่ วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บการแก้ ที่หล า ยคนนั้นทำแล้วดีมาแ น ะนำกัน นั่นคือ การไหว้เจ้าที่กลางบ้านนั่นเอง จะมีวิ ธีการไหว้ยังไงเราไปดูกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ผ้าขาวบาง 1 ผืน เอาไว้ปูพื้นกลางบ้าน

2 ธูป 5 เล่ม

3 ดอ กดาวเรือง 9 ดอ ก

4 น้ำชา 5 แก้ว

5 เทียน 2 เล่ม

6.ผลไม้สะอาด 9 อ ย่ าง

7 หมากพลู 9 คำ

ไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางบ้าน ให้ปูด้วยผ้าขาวและให้นำของต่างๆวางบนผ้าสีขาว หันหน้าเข้าบ้าน เมื่อวานเข้าของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการจุดธูปจุดเทียนแล้วกล่าว

ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือน เจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่นี้ บ้านเลขที่ กล่าวบ้านเลขที่เรา ในวันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้าจึงขอนำเครื่องสักการะบูชามาถวาย เพื่อที่จะบอ กกล่าว ข้าพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการ ก็ว่าไป หรือมาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้ ขอได้โปรดช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยให้ทำมาค้ าขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองมีกิน มีใช้ไม่ข า ดสาย

ขอให้ท่านจงเปิดประตูเงินประตูทองให้แก่ข้าพเจ้า ให้เรื่องเงินทองพบเจอแต่ความสะดวกในทุกทิศทุกทาง และหากมีสิ่งใดที่ทำผิ ดไป ไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ข้าพเจ้าขอขมาลาโ ท ษ ได้โปรดยกโ ท ษและอโหสิก ร ร มให้ด้วยเถิด สาธุ

วิ ธีในการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

คนที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของทางในตัวบ้านควรที่จะไหว้วันอังคารหรือวันเสาร์ตอนเที่ยงตรง ควรทำ 3 เดือนครั้ง 6 เดือนครั้ง หรือใครจะสะดวกทุกเดือนก็จะดีมาก

ลาของทานและแจกเป็นทาน

เมื่อธูปเทียนดับหมดแล้ว ก็เอามือจับที่พานแล้วก็กล่าว ขอเดนขอทางให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลด้วยเถิด สาธุ

ที่มา  postsod