ชีวิตเปลี่ยนได้ แค่เก็บเ งิ นแ บ ง ค์ 50 บ่อยๆ

หล า ยคนอาจจะบอ กว่าเป็นเรื่องที่ย ากมากสำหรับการเก็บเ งิ น เพราะทุกวันนี้ร า ยจ่ายยิ่งเพิ่มมากขึ้น ข้าวของก็แพงจะทำยังไงถึงจะมีเ งิ นเหลือเก็บ รู้หรือไม่ว่าการเก็บเ งิ นต้องเริ่มที่ตัวเรา ฝึกให้ติดเป็นนิสัย ทำบ่อยๆเริ่มที่น้อยๆไม่ต้องเก็บเยอะ เมื่อเราทำให้ชินเราก็จะสามารถเก็บเ งิ นได้และมีเ งิ นเก็บได้ไม่ย าก

และในวันนี้นั้น เราได้นำแนวคิด การออมเงิ นด้วยแ บ ง ค์ 50 บ า ท เป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิดกับทุกคน ในการเก็บเ งินกัน เพียงเก็บเ งินด้วยแ บ ง ค์ 50 บ า ทจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ และหล า ยคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือ ฉะนั้นวันนี้ เรามีคำตอบ ถ้าคุณเริ่มเก็บเ งินวันละ 50 บ า ท เป็นประจำทุกวันใน 1 ปี คุณจะมีเงิ นเก็บ 18,250 นานวันเข้า 10 ปี

คุณจะมีเงิ น 182,500 บ า ท หากเก็บวันละ 100 บ า ท ใน 1 ปี จะมีเ งินเก็บ 36,500 แล้ว ภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิ น 365,000 บ า ท แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอ ก อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละ ถ้าในวันนี้ คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวชาญศึกษาหาความรู้

พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆ ในระยะเวลา 5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขาใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะแต่ถ้าวันนี้ คุณมัวแต่ทำตัวเป็นจิตอาสา เรื่องคนอื่น เขาไปใส่ใจ แต่ธุระของคนอื่น มากว่า ธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่องที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลย คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เ งิน

กี่ปีๆชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่นเรื่องที่เก็บเงิ นนี่แหละ หล า ยคน มักจะเ สี ยเวลา ชีวิตไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือไม่ได้ประโยชน์ หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลา มาพัฒนาความสามารถตัวเอง ฉะนั้นเราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่น ถ้าไม่เกี่ยว เราไม่ต้องอย ากรู้ทุกอ ย่ างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอย ากบอ กก็พอ จะได้มีเวลา

ไปทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์ เวลาของคุณมีจำกัด อ ย่ าเ สี ยเวลา ไปกับเรื่องของคนอื่น สิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผลต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้นคุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อย ากมีเ งินเก็บหรือไม่มีคุณกำหนดได้

ที่มา bitcoretech    yakrookaset