ชีวิตเราจะโชคดียิ่งขึ้น เมื่อคุณรู้จักคิดบวกเข้าไว้

หล า ยคนเข้าใจผิ ดว่า คนคิดบวกคือพวกโลกสวย แต่ในความจริง คนคิดบวกคือคนที่ยังมองทุกอ ย่ างในแบบที่มันเป็น เพียงแต่เลือ กโฟกัสเฉพาะด้านที่ดี คนที่ประสบความสำเร็จหล า ยคนพูดว่า ความคิดสามารถกำหนดชีวิตของคนได้ ที่สำคัญต้องรู้จักมองโลกในแง่ดี ทำให้มีวิ ธีคิดและการดำเนินชีวิต ที่ต่างจากคนแบบอื่น มาดูกันว่าพวกเขามีวิ ธีจัดการมุมมองตัวเองอ ย่ างไร

1. ไม่สนใจคนคิดลบ

คุณใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหน โลกทั้งใบของคุณก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนั้น รีบถอยออ กมา จากกลุ่มคนที่จะทำให้โลกของคุณหดหู่ ก่อนที่จะสายเกินไป

2. ฝึกคิดบวกกับทุกปัญหา

ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่จะมองเห็นแต่ความทุ ก ข์จากปัญหาที่เกิดขึ้น คนคิดบวกจะมองแต่ข้ อ ดีของทุกปัญหา เพื่อสร้างกำลังใจและเตรียมความพร้อม สำหรับความสำเร็จที่จะมาถึง

3. ออ กกำลังกายสม่ำเสมอ

การออ กกำลังกายทำให้ร่างกาย หลั่งสารเอ็นโดรฟินออ กมา ทำให้มีความสุข ลดความเ ค รี ย ด และช่วยให้คุณไม่ต้องคิดลบ กับรูปร่างของตัวเองอีกด้วย

4. เชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้

ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการสิ้นหวัง คนคิดบวกจะไม่พย าย ามคิดว่า ตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่เขา รู้ ว่ามีวิ ธีก้าวผ่านปัญหาไปได้ ด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

5. รู้จักสร้างความสุขจากภายใน

หล า ยคน มองหาความสุขจากสิ่งรอบตัว แต่คนคิดบวกจะสร้างความสุขจากภายในใจตัวเอง ไม่ว่าสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ความสุขของคนคิดบวกจะไม่มีวันห า ยไปง่าย ๆ

6. เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้

ยิ่งตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่านั้น การมองโลกในแง่ร้ า ยไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้น แต่การคิดบวก จะช่วยให้มองเห็นทางออ กของปัญหา

7. ให้เวลากับธรรมชาติ

หาเวลาเดินเหยียบหญ้าสีเขียวด้วยเท้าเปล่า ในตอนเช้าดูบ้าง ถ้าคุณรู้สึกว่า เห็นสีเขียวของต้นไม้ แล้วอย ากห า ยใจเข้าลึก ๆ เมื่อไหร่ หมายความว่า ได้เวลาพาตัวเองไปอยู่ใกล้ธรรมชาติบ้างแล้ว

8. มีความรับผิ ดชอบ

เมื่อถึงเวลาเกิดปัญหา คนคิดบวกจะไม่โยนความผิ ด หรือจมอยู่กับความทุ ก ข์ที่เกิดขึ้น แต่จะโฟกัสในสิ่งที่ทำได้ และพย าย ามแก้ไขปัญหานั้น โดยไม่เ สี ยเวลาป ว ดหัวกับเรื่องที่ ประเมินแล้วว่าควบคุมไม่ได้

9. ยอมรับในความผิ ดพลาด

วิ ธีเดียวที่จะเรียนรู้ และเติบโตได้คือ การยอมรับในสิ่งที่ทำพลาดไป ถึงมันจะทำให้รู้สึกแย่ แต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอ กว่า คุณกำลังเรียนรู้การเลือ กหนทางเดินที่ถูกต้อง

10. ไม่ฟุ่มเฟือย

บอ กลาภูมิแพ้ป้ายเซลส์ หรือโปรโมชั่นที่ไม่จำเป็น การบริหารเงินล้มเหลว จะทำให้ คุณต้องผิ ดหวังกับตัวเองอ ย่ างรุนแรง เก็บเงินไปลงทุน หรือสร้างความทรงจำดี ๆ ให้ตัวเองดีกว่าเยอะ

11. ควบคุมความคิดของตัวเอง

ฝึกควบคุมความคิดเลวร้ า ย การมองโลกในแง่ลบ ให้อยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดในสมอง เพราะถ้าคุณควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ แสดงว่าคุณจะควบคุมการกระทำ และคำพูดไม่ได้ไปด้วย

12. ปฏิเสธให้เป็น

คนคิดบวกจะรู้เสมอว่า ควรทำอะไรให้คนรู้สึกดี อะไรจำเป็นและสำคัญ ทำในสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุด ไม่แบกรับความคาดหวังที่เกินตัว ลองเปิดใจฝึกดู เลือ กรดน้ำให้กับความคิด ที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง อ ย่ ารดน้ำให้กับความคิดด้านลบ คุณภาพชีวิตมาจากคุณภาพความคิดของเราเอง

ที่มา krungthai  na-aan