ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปก็ได้ ลองหัดแพ้บ้างก็ได้ มันอาจจะดีขึ้น

โลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบดีทั้ง 100เปอร์เซน มีดีมีเ ล ว มีสุขมีทุ ก ข์ มีแพ้มีชนะ ปะปนกันไปเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องเป็นไปต ามธรรมชาติ ถ้ายอมรับในความจริงนี้ได้ ชีวิตก็จะเบาสบายมีความสุขได้โดยง่าย แต่บางคนก็มีด้าน มืด บอ กใครไม่ได้ จึงพย าย ามสร้างจุดเด่นเพื่อ กลบปมด้อย และเ จ็ บป ว ดทุกครั้งที่เห็นใครมีในสิ่งที่ตัวเองข า ด เพราะคนขี้อิ จ ฉ าชอบเปรียบเทียบและเ ส พติดการแข่งขัน รู้สึกดีถ้าได้อยู่เหนือใคร แต่บางคนใช้ความมั่นใจปิดบังความอ่อนแอเพราะกลัวความพ่ายแพ้ จึงกล้าแลกทุกอ ย่ าง อย ากจะชนะก็จะยิ่งแพ้

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อ กันแพ้ให้เป็น ในที่นี้คือ การ ยอม ให้คนอื่นบ้างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด

เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้ องกันและช่วยเหลือ กันและกันอีกลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดู

ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ต าม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือ ดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา

ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกันถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดต ามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้

ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิ ดไปเ สี ยทั้งหมดตัดความรู้สึกที่ว่า ความคิดฉันถูก และ ความคิดของฉันต้องชนะเลิศออ กไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขา

ถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่ าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า ผิ ด อย่ าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอ กหรือคิดว่ามันผิ ดพร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อ

เขาไม่เชื่อเราหรอ ก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้แพ้ให้เป็น ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือ การยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้าง หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเ สี ยทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือ กว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเ ก ลี ย ดชังและรอวันเอาคืน

แพ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเ สี ยหมดเลือ กชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะเพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย ากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา

เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอ กจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กล า ยเป็นความเ ก ลี ย ดชังไปอีกนานแพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเ สี ยทุกเรื่องแพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องท ะเ ล าะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อน

ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญห า ยไปทะเลาะกันเพราะเหตุผล ที่เ สี ยห า ยคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเอง

สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเ สี ยคุณก็จะกล า ยเป็นคนใจกว้างขึ้น มาในทันทีลองปิดต า เ สี ยบ้าง ในบ้างครั้ง เพื่อร ะ วั ง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟัง เ สี ยบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลารูดซิบปาก เ สี ยบ้าง ในบางทีย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้าปิดหูปาก ให้สนิท และปิดต าเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจ

เพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำ ร้ า ยเพราะมีต า ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ า ยอย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆเรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่อง ร้ า ย ๆ ก็ปล่อยผ่าน ใครดี ไม่ดี แค่รู้ก็พอคนบางคน แค่รับรู้ก็พอได้ยินอะไรมา แค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่อง แค่มองก็พอไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้ องเกี่ยวให้ทุ ก ข์ใจ

ที่มา หนังสือ Inspiration Lights Up Your Life  verrysmilejung  posttoday