ดอ กไม้บูชาพระเสริมมงคล ขอพรสิ่งใดให้สุขสมหวังทุกประการ

สำหรับดอ กไม้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการบูชาพระ หากเราทราบความห ม า ยดีๆ ภายใต้ดอ กไม้แต่ละอ ย่ างที่เราตั้งใจจะไปถวายแล้ว เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและสมหวังสูง ฉนั้นเรามาดูความห ม า ยของดอ กไม้บูชาพระกัน มีดอ กอะไรบ้าง

หากไปทำบุญเวลาเลือ กด อ กไม้มาบูชาพ ร ะนั้น พ ย า ย า มเลือ กเป็นด อ กไม้สด เพราะจะทำให้ชีวิตสดใส สวยงาม แต่ถ้าหากเราเลือ กเป็นด อ กไม้ที่เหี่ยวเฉ าก็จะทำให้เราเฉาไปด้วย เป็นความเชื่ อมาแต่โบร า ณที่เชื่ อ กัน มาแบบนั้น และนอ กจากความสดสวยของด อ กไม้แล้ว

ก็ยังดูที่ความห ม า ยของด อ ก ไม้ด้วยจะยิ่งดีเวลาจะขอพรเรื่องไหนหากเราเลือ กด อ ก ไ ม้ที่เหมาะสมก็จะยิ่งเสริมให้พรนั้น เป็นจริงได้มากขึ้น แต่ละด อ ก มีความห ม า ย ว่ าอะไรมาดูกันเลยค่ะ

1 ด อ กกล้วยไม้ ช่วยเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน มีมิตรภ า พที่ดี

2 ด อ กกุหลาบ ช่วยเสริมด้านเ ส น่ ห์ ไปไหน มีแต่คนรักไม่มีคนปองร้า ย

3 ด อ กจำปี ช่วยหนุนให้ชีวิตก้าวหน้า การงานก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง

4 ด อ กรัก ทำให้ชีวิตได้พบเจอแต่รัก มีความสุขในทุกวัน

5 ด อ กแก้ว ช่วยเสริมในด้านคุณงามความดี ทำให้มีสง่าราศีมีจิตใจแจ่มใสบริสุทธิ์

6 ด อ กบานไม่รู้โรย ช่วยเสริมในด้านความรัก ทำให้ครอบครัวอบอุ่น

7 ด อ กเบญจมาศ จะทำให้มีความยั่งยืน

8 ด อ กเข็ม จะช่วยหนุนในด้านความคิดความรู้ฉลาด ทำให้สมองดีปลอ ดโปร่ง

9 ด อ กบัว ช่วยเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีพลังในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่ างสร้างสรรค์

10 ด อ กจำปา ช่วยทำให้มีสิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน

11 ด อ กลิลลี่ จะช่วยให้ชีวิตเจอแต่เรื่องน่ายินดี

12 ด อ กพุด ช่วยเสริมให้ชีวิตมั่นคง ก้าวหน้า เจริญ พบแต่สิ่งดี ๆ มีสุ ข ภ า พแข็งแรงสมบูรณ์

13 ด อ กดาวเรือง ช่วยเสริมให้ชีวิตพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้ามีเงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย

14 ด อ กพุตต า จะเสริมด้านยศ ตำแหน่ง การงานให้มั่นคง

15 ด อ กมะลิ ช่วยเสริมให้ชีวิตสดใส เป็นสิริมงคล เป็นที่รักของทุกคนไปไหนก็มีแต่คนรัก เอ็นดู ชื่นชม

หลังจากใช้ดอ กไม้เหล่านี้บูชาพระแล้ว หากเวลาผ่ านไปมันเฉาลงไปแล้วก็เก็บออ กมาแล้วเอาไปลอยน้ำแล้วอธิษฐานว่า ข้าแต่พระแม่คงคา บัดนี้ข้าพเจ้าชื่อ – สกุล ได้นำด อ กไม้บูชาที่หิ้งพระที่บ้านของลูก ซึ่งเหี่ยวเฉาแล้ว มาทำการจำเริญที่แม่น้ำหรือลำคลองแห่งนี้

ขอพระแม่คงคาทรงโปรดอนุญาตให้ลูกได้ทำการจำเริญพวงมาลัย ด อ กไม้เหล่านี้ด้วยเถิด หากไม่สะดวกจะไปแม่น้ำก็วางไว้ที่โคนต้นไม้ก็ได้แต่ก็ให้ขอพระแม่ธรณีก่อนเหมือนกันนะ ก่อนจะเลือ กด อ กไม้บูชาพระก็ให้เลือ กที่มีความห ม า ยดี ๆ จะช่วยให้เราขอพรได้สำเร็จง่ายขึ้นค่ะ

ที่มา    kiddeepost