ดูง่ายๆ ว่าจริงๆแล้วคนรักคุณ เป็นคู่แท้ คู่บุญ หรือคู่ ก ร ร ม

เคยคิดสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่า คู่ของเรานั้นเป็นคู่บุญ คู่แท้ หรือคู่เ ว รคู่ก ร ร มกัน ถ้าหากสงสัยกันละก็ วันนี้เราจะพามาดูลักษณะ

ของคู่รักในแต่ละแบบกัน ว่าแท้จริงแล้ว คู่แท้ คู่บุญ คู่เ ว รคู่ก ร ร มนั้นเขาเป็นแบบไหน พร้อมแล้วไปดูกันเล้ยยย

คู่บุญ

คู่บุญเป็นคนที่เค ยทำบุญร่วมกัน ม าแต่ชาติปางก่อน อาจจะเคยเป็นเพื่อน เป็นญาติมิตรกัน มาก่อน มีโอกาสได้ไปทำบุ ญร่วมกันเป็นระยะหนึ่ง หรือย าวนาน แต่ไม่นานถึงขนาดคู่แท้

คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบห ากัน มาในระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีก นั่นเป็นเพราะก่อนที่เร าจะเกิดมาเป็นเรา เราได้เคยเกิดม าแล้วหล า ยชาติ เคยคบหาดูใจ เคยได้ร่วมบุญกับคนอื่นๆ

จึงมีโอกาสได้เจอ กัน เมื่อหมดบุญไป จะมีเหตุให้ต้ องเลิกจากกันไปเอง เช่น ต้องห่างกันไป ต้องออ กไปใช้ชีวิตของตนเอง หรือห่างด้วยเรื่องการเรียน งาน หรือความไม่ลงตัวกัน จึงทำให้ค่อยๆ เปลี่ยนความสัมพันธ์

จนกล า ยเป็นเพื่อนสนิท หรือ กล า ยเป็นคนรู้จักกันไป เหลือไว้เพียงคว ามทรงจำดีๆ คนเราเกิดม ามีคู่บุญมากมาย

ในทางโหราศาสตร์ดูได้ว่า จะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก เป็นช่วงมีโอก าสได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ

คนที่ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ ในปีหนึ่งจะมีโอก าสได้เจอคู่บุญอยู่หล า ยครั้ง บางทีเดินสวนกันแล้วรู้สึกดี หรือได้คุยกันเพียง

ไม่น านก็รู้สึกเข้ากันได้มาก คู่บุญต่อยอ ดให้กล า ยเป็นคู่แท้ได้ ด้วยการต่อบุญในชาตินี้อีก

คู่บุญเมื่อคบกันแล้ว ถ้าไม่อย ากข า ดจากกัน ให้หมั่นสร้างบุญร่ วมกันสักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ อย่ าให้เกินสามเดือน ควรหาเวล าทำบุญร่วมกัน ทำไปสักระยะหนึ่ง คู่บุญก็จะกล า ยเป็นคู่แท้ คู่กันไปตลอ ด ไม่ข า ดจากกันได้

คู่แท้

คู่แท้เมื่อคบกันแล้ว อยู่ดีมีคว ามสุข ช่วยกันทำม าหากิน ต่างคนต่างเป็ นกำลังใจให้แก่กัน คู่แท้ เมื่อเจอจะรู้สึ กได้ทันที่เลยว่ าคือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกสักอย่ างที่ส่งออ กมาในต อนที่ได้คบกัน

บางครั้งเจอก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเจอที่ไหน มาก่อน ในฝันหรือในนิมิต พอมีปัญหากัน จะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อน เงียบลงไปเอง

เมื่อเจอคู่แท้ จะทำให้ชีวิตก้ าวหน้าขึ้น แบบต่อเนื่องเหมือน มีแรงผลักดัน

หล า ยคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจ ากหน้ามือเป็นหลังมือได้เมื่อไ ด้เจอ กับคู่แท้ ปรับปรุงตัวเองได้ หรือยอมเปลี่ยนตัวเอง

คู่แท้จะคอยเสริม ให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถผ่ านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้

คู่แท้นั้น เมื่อคบกันแล้วจะไม่มีคว ามรู้สึกลังเลในก ารวางแผนชีวิตคู่ และแม้ฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้าม าข้ องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้จ ากกันได้

คู่แท้อันเกิดจ ากคู่ที่เคยร่วมบุญ ใช้ชีวิตทำบุญร่วมกัน หรือคนที่เคยได้เป็ นคู่แท้ที่รักกัน มากม าแต่ชาติปางก่อน แล้วเคยสาบานว่า จะรักกันไปตลอ ด ข้ามภพ ข้ามชาติ ก็จะไม่ขอจ ากกันไปโดยไม่ผิ ดสัจจะ เมื่อจากกันไปก็จะได้เจอ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม

คู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม ก็คือ เกิดมาเจอ กันเพื่อทำล า ยกัน เพื่อใช้ก ร ร มให้แก่กัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับก ร ร มที่เคยได้ก่อไว้ บางคนจะเจอคู่เ ว ร คู่ ก ร ร มเป็นระยะเวลาหนึ่ง บางคนหล า ยเดือน หรือเป็นปี หรือไม่ก็จนต า ยจากกัน

และเมื่อเจอ กัน จะรู้สึกรัก และหลงมาก อย่ างถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลง ตกอยู่ในภวังความรัก ความหลง จนไม่ยอมรับรู้ความจริง ที่จะทำให้เ จ็ บใจ หรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ าย ยอมถูกสวมเขา ยอมถูกกระทำให้เ จ็ บ ป ว ดใจอย่ างหนัก

พอเจอคู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม ไม่ว่าจะเจอหนักขน าดเ สี ยน้ำต าร้องไห้ขนาดไหน จะยังคงยอมรับทนได้เสมอ พร้อมให้อ ภั ยทุกอย่ าง ขอเพียงอย่ าได้ทิ้งกันไป เพราะไม่อาจทำใจยอมรับได้

บางคนเปลี่ยนชีวิตจ ากที่เคยรุ่งเรือง มีชีวิตที่ก้าวหน้า ต้องมาจบทุกอย่ างหมดตัว นั่นก็เป็นเพราะคู่ เ ว ร คู่ ก ร ร มเกิดจากที่เราได้เคยทำก ร ร ม สร้างก ร ร มไว้ ทำให้คนรักต้องเ สี ยใจ ต้องร้องไห้ ยุยงส่งเสริมให้คนเลิกกัน

หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่ไม่สมควรทำให้ชาตินี้ ต้องมาเป็นฝ่ายรับก ร ร ม บางคนก็หนักมาก บางคนก็แค่ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเ ว รหมดก ร ร มจะจากกันไปเอง ความรู้สึกหลงหัวปักหัวปำ จะค่อยๆ จางไป เริ่มเห็นความจริงกระจ่างขึ้น

ทางแก้เมื่อเจอคู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม คือให้ยอมรับว่าเร าได้เคยสร้างก ร ร มไว้ จึงต้องมาเจออย่ างนี้ พย าย ามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก ร ร มนายเ วร เรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก ร ร มฐาน ทำสมาธิภาวนา อุทิศส่วนบุญให้เจ้าก ร ร มนายเ วร แล้วจะข า ดจากกันไปเอง โดยไม่รู้สึกเ จ็ บ ป ว ด และไม่ต้องเ สี ยใจมากนัก

ที่มา  horoscopedaily99