ตัวเลขอายุบอ กอนาคต ต ามหลักโบราณเก่าว่าไว้

วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูการทำน า ยอนาคตจากอายุกันจ้า เป็นเรื่องที่โบราณว่าเอาไว้ ซึ่งความเ ชื่ อโบราณหล า ยๆเรื่องก็ทำให้เราเ ชื่ อบ้าง ไม่เ ชื่ อบ้าง แต่เราก็ต้องใช้วิจราณญาณด้วย เอาเป็นว่าจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันดีกว่า

สิ่งที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือ ให้ดูอายุว่าคุณในตอนนี้อายุเท่าไหร่ อ ย่ า ง เช่นคุณอายุ 32 ก็ให้เอา 32 ไปคูณกับ 12 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 384 32 x 12 = 384 หลังจากนั้นก็นำ

ตัวเลขทั้ง 3 ตัวมาบวกกัน 3+8+4=15 ถ้าได้เป็นตัวเลข 2 ตัวก็นำตัวเลขทั้ง 2 มาบวกกัน จนได้เลขตัวเดียว 1+5=6 พอเราได้เลขที่บวกมาแล้ว ก็นำตัวเลขเหล่านั้นไป อ่ า น คำทำน า ยต ามตัวเลขได้เลย

เลข 3 กับ 8 กับ 5

ได้มีคำทำน า ยออ กมาว่า ผู้ที่ได้เลข 3 และเลข 8 ในช่วงขณะนี้ อาจจะเจอ กับปัญหา ทางด้านการเ งิ น ค่าใช้จ่ายต่าง ค่าผ่ อ นรถผ่ อ นบ้าน ส า ร พัด จนทำให้คุณรู้สึกว่า มันเหนื่อยเหลือเกิน รู้สึกท้อแท้เมื่อเจอปัญหา อีก อ ย่ า ง หนึ่งนั่นก็คือ

คุณเป็นคนให้หาเ งิ นเพียงคนเดียว ทำทุกสิ่งทุก อ ย่ าง ด้วยตัวคนเดียวมาตลอ ดอ ยู่มีใครคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระแต่ก็ไม่ได้พูดให้เขารู้ เพราะไม่ต้องการที่จะผิ ดใจกัน เรื่องมันก็แล้วไปแล้ว อ ย่ า เพิ่งคิดอะไรมากมาย ตั้งแต่ในช่วงนี้

โ ช ค ช ะ ต า ของคุณจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในเรื่องของการงาน มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง หรือโยก ย้ า ย ไปในสถานที่ ต่างถิ่นต่างแดนใครที่กำลังมองหาโอกาสดี

ในการไปใช้ชีวิตที่เมืองนอ กก็มีโอ กาสเข้ามาแล้ว การเ งิ นไม่ต้องพูดถึง อาจจะเหนื่อยหน่อย ในช่วงนี้ แต่จะดีแน่ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

เลข 2 กับ 6 กับ 7

ได้มีคำทำน า ยเกิดขึ้นว่า ในช่วงนี้โ ช ค ช ะ ต าของ คุณในการใช้ชีวิตจะเจอ กับเรื่องที่ดีมี โชคลาภ อ ย่ า ง มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ต าม จะได้รับการพิจารณา ใครที่ยังไม่ได้ มีงานเป็นของตัวเอง ก็จะได้หางานเจอตรงใจ

กับที่คุณต้องการ สำหรับความรัก ช่วงนี้คนโสด มีเกณฑ์จะต้องโสดต่อไป อีกสักระยะหนึ่ง อ ย่ า รีบร้อนอะไรมากนักเพราะ อาจจะเป็นเหตุทำให้คุณผิ ดหวังได้ ใครที่มีคู่อยู่แล้วถือว่า เป็นคู่บุญ คู่บาร มีสามารถต่อ ยอ ดความสุข ความเจริญในชีวิต

ได้ทั้งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือ การพลาดโอกาสดี และการตัดสินใจที่รวดเร็วจนเกินไป เลข 2 และเลข 7 เป็นตัวแทนของความประสบความสำเร็จ จะได้ดีก็ต่อ

เมื่อตัดสินใจลงมือ ทำด้วยตัวเองเสมอ ต้องมีความมั่นใจ ในระดั บหนึ่ง ช่วงนี้หากพูดถึง โ ช ค ลาภจะได้ดีเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้ โ ช ค ลาภเกี่ยวกับการเ งิ นอันยิ่งใหญ่ ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

เลข 1 กับ 9 กับ 4

มีคำทำน า ยเกิดขึ้นว่า ในช่วงปีนี้ใครที่ได้เลข 1 และเลข 9 นั้นอาจจะไม่ค่อยดีนัก จะมีปัญหาเข้ามา รุมเร้า มีคำพูดถากถาง เข้ามา ยู่ไม่ข า ด ทำให้คุณรู้สึกเครียด และเป็นกังวลหล า ยเรื่องจน ในบางครั้ง อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัว

และไม่สบายใจช่วงนี้ขอแนะนำว่า ให้คุณตั้งสติเข้าไว้ ค่อ ยหาทางออ กระมัดระวังในเรื่องของเหตุ การพูดการจา การไม่ยอมนอ กนั้น โ ช ค ช ะ ต าของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อ ย ถึงแม้ว่าจะเจอ เรื่องเข้ามาก่อนก็ต ามเถอะ

ขอให้เ ชื่ อในเ รื่ อ งของการกระทำเป็นหลักสิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว รู้สึกว่าได้ดี ก็ให้พย า ย า มทำต่อไป อ ย่ า ได้สนใจคำพูดคนอื่น ชีวิตของคุณขึ้นอยู่ กับตัวคุณเองเท่านั้น หากจะให้พูดถึง โ ช ค ช ะ ต า ต ามหลักคำทำน า ย

ตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์เป็นต้นไป จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของหล า ยสิ่งหล า ย อ ย่ า ง ชีวิตจะ เริ่มดีขึ้นเรื่อย หากเ ชื่ อในคำทำน า ยนี้ ก็ อ ย่ า ลืมที่จะเก็บเอาไว้ให้เพื่อนคนอื่นได้อ่ า นเพื่อเป็นการเปิดทาง สว่างของตัวคุณเอง ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

ที่มา newsonline60 khoddeeja  horoscopedaily99