ต้นทองอุไร ปลูกถูกตำแหน่ง ชีวิตดีไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพ่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นทองอะไร กับบทความ ต้นทองอุไร ปลูกถูกตำแหน่ง ชีวิตดีไม่ลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องปลูกต้นทองอุไรที่ตำแหน่งใดของบ้านบ้าง

ปัจจุบัน ทองอุไร มีต้นข า ย ทั่วไปซึ่ง ตลาดนัดไม้ ด อ ก ไม้ประดับ สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ ร า ค าอยู่ซึ่งขนาดของต้น ต้องเดินสอบถามก่อนตัดสินใจซื้อไปปลูก ปลูกได้ในดินทั่วไป นิยมปลูก เป็นไม้ประดับในบริเวณบ้าน สำนักงาน สวนสาธารณะ และปลูกประดับ ต ามริมถนน 2 ข้างทางเป็นแถว ย า ว เวลามี ด อ ก บานสะพรั่ง ทั้งต้นจะดูงดงามมาก ทองอุไร เป็นไม้ ม ง ค ล อีกชนิดหนึ่ง

ซึ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และทนแดดได้ดี คนโบราณเชื่อว่า ทองอุไรจะเสริมโชค ช ะ ต า ของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มี เ งิ น ทองร่ำ ร ว ย มั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่ง ของทองอุไร ก็คือ ด อ ก สร้อยทองซึ่งก็ถือว่า เป็น ม ง ค ล นามด้วยเช่นกัน นอ กจากความเชื่อในเรื่องของ เ งิ น ๆทองๆ ต ามชื่อไม้ล้มลุกนี้แล้ว ยังเชื่อ กันว่า ทองอุไร จะเสริม ว า ส น า บ า ร มี

ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ ได้มีเกียรติมีลาภยศ สูงส่ งอีกด้วย นอ กจากนี้ ต้นทองอุไรยังสามารถใช้เป็น ย า รั ก ษ า โ ร ค เบาหวาน และโ ร ค เกี่ยวกับปัญหาทางเดิน อ า ห า ร ได้คะ ต้นทองอุไร ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป แต่ไม่ควรปลูก ในซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูง นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน และเหมาะสำหรับ ปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน ซึ่งมีแสงแดดส่องถึง ขย ายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

การปลูกต้นทองอุไร ตำแหน่งซึ่งควรปลูก ต้นทองอุไร ไม้ ม ง ค ล เสริมโชคลาภ ปลูกให้ถูกวัน เ งิ น ทองเต็มบ้าน การปลูกไม้ ม ง ค ล ในบ้านจะช่วนให้เรามีโชคและมี เ งิ น ทองมากขึ้น คนโบราณเชื่อแบบนั้น ซึ่งวันนี้เราได้ทำไม้ ม ง ค ล ซึ่งควรปลูกในบ้าน มาแนะนำกัน ถือว่าเป็นต้นไม่ ม ง ค ล อีกชนิดซึ่งสวยมาก ทองอุไร จะเป็นพันธุ์ไม้ซึ่ง ไม่ชอบน้ำขัง ควรปลูกซึ่งซึ่งเป็นดอน หรือซึ่งสูงซึ่งไม่มีน้ำท่วงขัง

ดินซึ่งเหมาะสำหรับการปลูก ต้นทองอุไรก็คือ ดินร่วน ซึ่งมีธาตุ อ า ห า ร เพียงพอต่อ การเจริญเติบโต เราควรหมั่นใส่ ปุ๋ ย อินทรีย์ อยู่เสมอเพื่อซึ่งจะให้ ด อ ก นั้นออ กตลอ ดทั้งปี และควรซึ่งจะตัดแต่งกิ่ง อ ย่ า ง สม่ำเสมอ ต้นทองอุไรจะ ข ย า ย พันธุ์ด้วยการ เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง นอ กจากนั้นทองอุไรจะเป็นพันธุ์ไม้ซึ่งชอบ แสงแดดตลอ ดทั้งวัน ช่วงแดด ออ ก ด อ ก จะบานสวยเหลือง อร่างดั่งทองคำเลยคะ

วันพุธ คือ วัน ม ง ค ล ของไม้พันธุ์นี้ เพราะมีดีมีเด่นซึ่งนาม ม ง ค ล ของ ด อ ก ซึ่งจะเหลืองอร่าม ดั่งทองคำตระการต า ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกทองอุไร เพื่อให้ได้พลังแห่ง ด ว ง ช ะ ต า ซึ่งดีเยี่ยม และควรจะปลูกทองอุไร ไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้าน จึงจะเอื้อให้อิทธิพล ม ง ค ล ของไม้นี้ ได้เกื้อหนุนเสริมส่ ง ด ว ง ช ะ ต า ของผู้เป็นเจ้าของบ้าน ได้ดี แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศซึ่งอยู่ ทางด้านหลังของบ้านพอ ดี และไม่มีพื้นซึ่งปลูก ได้ในบริเวณหลังบ้าน ก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้ แต่ให้เฉียงๆ ค่อน มาทางทิศเหนือไว้เป็นเกณฑ์ เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทุกชนิดซึ่งความชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดจัดเต็มวัน

ทองอุไร ด อ ก สีเหลืองสดใส ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป ไม่ควรปลูกในซึ่งซึ่ง มีระดับน้ำใต้ดินสูง นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน หรือปลูกมุมใดมุมหนึ่ง ของบ้านซึ่งแดดส่องถึง ข ย า ย พันธุ์ได้ง่ายมาก ทั้งการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง นอ กจากนี้ ทองอุไรยังมีอีกหลากหล า ยสี หลากหล า ยสายพันธุ์ ทั้งสีแดง ชอบอากาศเย็น สีส้ม สีเหลืองอมส้ม สีเหลืองทองแคระ สนนร า ค าในตลาดมีตั้งแต่ หลักร้อยไปถึงหลักพันบาทเลยทีเดียว

ที่มา parinyacheewit, sabuyjaijung