ต้นไม้มงคล ปลูกต ามวันเกิด เสริมโชคลาภ ชีวิตราบรื่น

วันนี้เราจะพาทุกคน มาดู ไม้มงคลประจำวันเกิดของทั้ง 7 วันเกิด ที่จะช่วยให้เสริมความรุ่งเรือง เสริมความเป็นสิริมงคลในด้านต่างๆ ช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้ามาสู่ตัวผู้ปลูกและผู้ที่อยู่ในบ้าน ใครเกิดวันไหนต้องปลูกพืชชนิดใดเราลองมาดูกันเลย

คนเกิดวันเสา ร์

ไม้มงคลประจำวันเสา ร์ ต้นไม้ที่เสริมโชคลาภวาสนาและถูกโ ฉ ล กให้กับคนเกิดวันเสา ร์ ได้แก่

มะม่วง นอ กจากมีผลไว้กินแล้ว มะม่วงยังเสริมสิริมงคลให้ผู้ปลูกร่ำร ว ยยิ่งขึ้นด้วย กวนอิม ส่งผลให้ผู้ปลูกมีฐานะดี มีความร่ำร ว ย มีเงินทอง วาสนา ทำให้มีแรงบันดาลใจในการทำสื่งต่างๆที่ดี มีความสุขสมหวังเกิดขึ้นตลอ ด จำปี เสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน การเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

คนเกิดวันศุกร์

ไม้มงคประจำวันศุกร์ ดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู สีม่วง ซึ่งปลูกแล้วจะถูกโ ฉ ล ก ได้แก่

โกสน ส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้าน มีความร่มเย็นเป็นสุข มีบุญ กุหลาบ ควรปลูกกุหลาบสีแดงสด เพื่อเพิ่มความสง่าแก่ผู้ปลูก เสริมความภาคภูมิ เข็ม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า และเดินไปในทางที่ดี เฉลียวฉลาด อัญชัน ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

คนเกิดวันพฤหัสบดี

ไม้มงคลประจำวันพฤหัสบดี ต้นไม้หรือ ดอ กไม้ที่มีสีข า ว จะจัดเป็นสีที่ถูกโ ฉ ล กและยังเป็นการเสริมดว ง ให้แก่คนเกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่

กุหลาบ เลือ กปลูกดอ กสีข า วหรือสีงาช้าง จะช่วยเสริมในเรื่องความสวยงามสง่างาม น่านับถือ จำปี หากปลูกไว้จะช่วยเสริมหน้าที่การงาน ส่งผลให้เจริญก้าวหน้าอ ย่ างรวดเร็ว พุด ผู้ปลูกและสมาชิกในบ้านจะมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มะลิ เสริมมงคลให้คนในบ้าน มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส สงบ และเป็นที่รักใคร่ของคนที่พบเห็น

คนเกิดวันพุธ

ไม้มงคลประจำวันพุธ ดอ กไม้ที่มีสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโ ฉ ล กกับคนที่เกิดวันนี้ ได้แก่

โป๊ยเซียน ปลูกแล้วจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกและคนในบ้าน วาสนา เกิดความสุขคิดสิ่งใดสมหวังดั่งใจปรารถนา กุหลาบ หากได้ปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้ท่าน มีความสุขสมบูรณ์สดชื่นแจ่มใสในทุกๆด้าน กล้วย ช่วยทำทำให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขกายสบายใจตลอ ดไป โกสน ช่วยสร้างบุญ เพิ่มลักษณะคุณงามความดีให้ผู้ปลูก ให้ร่มเย็นเป็นสุข ราชพฤกษ์ ช่วยเสริมสิริมงคลอ ย่ างยิ่ง ด้านชื่อเ สี ยง ศักดิ์ศรี เกีรยติยศ

คนเกิดวันอังคาร

ไม้มงคลประจำวันอังคาร ดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู เพราะจัดว่าเป็นดอ กไม้ที่ถูกโ ฉ ล กและจะเสริมสิริมงคล ได้แก่

กุหลาบ ส่งเสริมให้สุขกายสบายใจ ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ชบา ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่หารงาน ไร้ปัญหาและอุปสรรคก้ำกราย พญายอ การดำเนินชีวิตเป็นไปอ ย่ างราบรื่น ชีวิตสุขสมบูรณ เข็ม เชื่อว่าช่วยให้สมองปลอ ดโปร่ง มีความคิดความอ่านที่ดี ปัญญาเฉียบแหลม เหมือนเข็ม โกสน เสริมคุณงามความดีให้กับเจ้าของบ้าน สร้างบุญกุศลให้ชีวิต หนุนนำเงินทอง

คนเกิดวันจันทร์

ไม้มงคลประจำวันจันทร์ ควรเลือ กที่จะปลูกดอ กไม้สีข า วหรือสีเหลือง เพราะเป็นสีที่ที่มีความถูกโ ฉ ล กและเสริมสิริมงคล ได้แก่

มะลิ ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้อายในบ้าน สื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง เสริมสเน่ห์เป็นที่รักของทุกคน แก้ว เลอค่า บริสุทธิ์ดุจแก้ว เหมือนชื่อต้นไม้ จะส่งสริมให้คนในบ้าน มีจิตใจแจ่มใส สง่างาม พลูด่าง เสริมให้ผู้อยู่อาศัยชีวิตที่เจริญงอ กงามเหมือนดั่งเช่นพลูด่างที่งอ กงามเติบโตเร็ว วาสนา จะช่วยเสริมให้มีบุญวาสนาสูง เมื่ออธิษฐานอะไรแล้วจะส่งผลให้สมหวังดั่งใจนึก กวนอิม ส่งผลดีแก่เจ้าบ้านในทางโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา เสริมฐานะให้มั่งคั่งร่ำร ว ย

คนเกิดวันอาทิตย์

ไม้มงคลประจำวันอาทิตย์ ควรปลูกต้นไม้ที่ออ กดอ กสีเหลืองหรือสีส้ม เพราะเป็นสีที่ถูกโ ฉ ล กและช่วยในเรื่องของการเสริมสิริมงคล เสริงด วงชะต า ได้แก่

ราชพฤกษ์ พวงระย้าจะทำให้บ้านดูสดใส และเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีผู้คนนับถือ โป๊ยเซียน ให้ปลูกดอ กสีส้มหรือสีเหลือง จะนำพาโชคลาภเงินทองเข้าบ้าน คนที่อยู่ในบ้าน กุหลาบ ให้ปลูกดอ กสีเหลือง จะเป็นการช่วยเสริมสิริเรื่องความสง่างาม ภาคภูมิ บริวาร โกสน จะช่วยคุ้มครองปกป้องปกปักรั ก ษ าให้คนในบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จำปา เมื่อปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยนำโชคลาภต่างๆ ช่วยเรื่องการเสี่ ย งโชคเ สี่ ย งทาย

สำหรับท่านใดที่เกิดวันไหน อ ย่ าลืมเลือ กปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิดของตัวเองนะคะ เป็นในเรื่องของความเชื่อของคนโบราณที่มีกัน มาจนถึงในยุคปัจจุบันนี้

ที่มา  postsod