ต้นไม้ 8 ชนิด วางไว้ที่โต๊ะทำงาน งานราบลื่น

วันนี้เราจะพาคุณไปดูต้นไม้ที่สามารถนำมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานได้ กับ ต้นไม้ 8 ชนิด วางไว้ที่โต๊ะทำงาน งานราบลื่น ไปดูกันว่ามีต้นไม่ชนิดอะไรบ้าง ที่จะช่วยให้งานของคุณนั้นราบลื่น และโต๊ะทำงานของคุณยังดูสดชื่นอีกด้วย

1 ต้นสับปะรดสี

สับปะรดสีเป็น พั น ธุ์ ไม้ประดับที่มีใบเป็นกลีบแข็งๆ แผ่ออกไปรอบๆข้างบนใบมีลวดล า ยและสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิด พั น ธุ์ เป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้า ดูแลง่าย สามารถทนแล้งได้ดี มีช่อ ดอกย าวสูง สีกลีบดอก กลีบเลี้ยง

และใบที่ฉูดฉาดคงอยู่นานหล า ยสัปดาห์หรืออยู่ได้หล า ยเดือน และจะงอกต้นเล็กๆ ออกมารอบๆ ต้นสามารถตัดแยกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ สับปะรดสีสามารถทนทาน

อยู่ได้ทั้งในที่มีแสงมากและแสงน้อย แต่ถ้าได้รับแสงมากจะทาให้ใบมีสีสันสวยงามน่ามองยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปขน มาวางมันทุกต้นนะ เลือกเฉพาะต้นที่คุณชอบก็พอเดี๋ยวมันจะรกเอา

2 ต้นพลูด่าง

เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายที่สุดเลยค่ะ ปลูกในดินก็ได้ ในน้ำก็ได้เหมือนกัน และเอามาวางในโต๊ะทำงานช่วยฟอกอากาศได้ มองแล้วสดชื่น เป็นต้นไม้ที่ร า ค าไม่แพงแต่มันสวยมาก เสริม ฮ ว ง จุ้ ยให้โต๊ะทำงานน่าสนใจมากขึ้น ทำให้โต๊ะนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุ ก ข์ ร้ อ น ใ จ

เป็นคนใจเย็น มี ส ติ ทำอะไรด้วยความรอบคอบเสมอ ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้เลื้อยเขตร้อน ลำต้นอ่อน ใบเป็นรูปหัวใจ สีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อน จะเลื้อยขึ้นในแนวดิ่ง หรือปลูกให้เลื้อยไปต ามฝาผนัง มีรากอากาศ มีดอกแต่ไม่สวยงามจึงนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบ

3 ต้นเฟิร์นเงิน

ต้นนี้ก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์สามารถซับความร้อน ปรับอากาศได้ดี ทำให้อากาศสดชื่นยิ่งขึ้น เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่ายมาก ๆ อ า ยุย า วน า น และยังเป็นต้นไม้ที่ตกแต่งโต๊ะทำงานได้ เสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล บนโต๊ะทำงาน เฟิร์น เป็นไม้อีกชนิดที่เราชอบปลูกค่ะ เวลาเห็นเฟิร์นแล้วมีความรู้สึก ว่าสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำ เพราะเฟิร์นมักจะชอบอยู่ต ามที่ชื้นแฉะ และที่เย็นๆ อย่ างต ามซอกหินใกล้แอ่งน้ำหรือขึ้นปนอยู่กับไม้น้อยใหญ่

4 ต้นไผ่ ก ว น อิ ม

เป็นอีกต้นยอ ดนิยมเหมือนกันสำหรับต้นนี้ปลูกง่ายไม่แพ้ต้นอื่น ๆ เลย เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะช่วยเสริมด้านโชคล า ภ เงินทอง ให้มีเงินไหลเข้ามาหาเจ้าของโต๊ะทำงานเรื่อย ๆ ร า ค าไม่แพง มีข า ยต ามร้านข า ยต้นไม้ทั่วไปเลย ไปเลือกหาขนาดที่คุณชอบกับกระถางที่ใช่แล้วมาวางตกแต่งบนโต๊ะทำงานของคุณได้เลย

เชื่อว่า ไผ่กวนอิม คงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนรักต้นไม้สนใจซื้ อหามาปลูกกันอยู่ไม่น้อย เพราะจัดเป็นไม้พุ่มที่เลี้ยงง่าย โตไว รวมทั้งได้รับความนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับภายในบ้านด้วย แต่ก่อนเลือกซื้ อไผ่กวนอิมมาปลูกสักต้น ลองมาทำความรู้จักกับไม้พุ่มชนิดนี้ วิธีการปลูก และการดูแลรั ก ษ า รวมถึงการปลูกให้เสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

5 ต้น ลิ้ น มั ง ก ร แ ค ร ะ

ลิ้นมังกรเป็นพืชที่มีลักษณะโดดเด่นที่ใบสวยงามแปลกต า ปลูกได้ทั้งภายนอกอาคาร และปลูกลงในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและบ้านเรือน ถึงแม้จะเป็นพืชที่โตช้าแต่ก็ปลูกง่ายและทนทาน เป็นต้นไม้ที่ทน อยู่ได้ในแทบจะทุกสภาพอากาศและไม่ค่อยชอบน้ำเยอะ เป็นต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้ยอ ดเยี่ยมมาก ๆ

หามาสักต้นแล้วมาวางประดับโต๊ะทำงานของคุณเอาไว้ จะช่วยทำให้บ ร ร ย า กาศการทำงานของคุณนั้นสดชื่น มากขึ้นและดึงดูดเอาสิ่งดี ๆ เข้ามาและ ขั บ ไ ล่ สิ่ ง ไม่ดีต่าง ๆ ออกไป

6 ต้นกระบองเพชร

ต้นกระบองเพชร หรือ แคคตัส ( Cactus ) พืชอวบน้ำที่เกือบทุกคนต้องรู้จัก เพราะมีหน้าต าน่ารัก สวยงาม ลำต้นเล็ก เลี้ยงง่าย วางไว้ต ามโต๊ะทำงานก็ยังได้ แถมฮิตและโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง เป็นต้นไม้ที่มีความมินิมอลในตัว น่ารัก มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ต้นกระบองเพรชมีหล า ยส า ย พั น ธุ์ มาก ๆ

ใครชอบแบบไหนก็ลองไปหาเลือกกันดู ต้นนี้สามารถดูดรังสีสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์ จอมือถือได้ และต ามศาสตร์ความเชื่อนั้นต้นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีต่าง ๆ เข้ามาใกล้ รวมถึงคนที่ไม่หวังดีด้วยก็จะกันไม่ให้เข้ามาทำอะไรเจ้าของโต๊ะทำงานนั้นได้

7 ต้นแก้ว แ ค ร ะ

เป็นต้นไม้ที่มีความน่ารัก เลี้ ย งเป็นบอนไซได้สวยมากทีเดียว เป็นอีกต้นที่เหมาะจะวางประดับโต๊ะทำงาน ทำให้ บ ร ร ย า ก า ศ สดชื่น เป็นไ ม้ ม ง ค ล เสริมโชคลาภให้กับเจ้าของโต๊ะ ‘เอาไปตั้งตงไหนก็ได้ในส่วนของบ้าน เพราะว่ามันเข้าได้ทุกมุมมันเป็นไม้ที่ทรงไม่ใหญ่จนเกินไป ไม่เกะกะ เข้ามุมไหนก็ดูสวย ทำให้บ้านสวย’

8 ต้นออมเงิน

ยอ ดนิยมมาก ๆ สำหรับต้นนี้มีความน่ารักเหมือนกัน ปลูกง่าย ต ามชื่อเลยที่มีความ ม ง ค ลคือ ออมท รั พ ย์ หมายถึงจะทำให้เราเก็บเงินอยู่ ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปด้วย เป็นต้นไม้ที่เชื่อว่าจะช่วยควบคุมสภาพการเงินของเจ้าของโต๊ะทำงานนั่นเอง

ถ้าหากพืชไม้อะไรที่มีมากในบริเวณ ก็จะส่ งผลให้คนในพื้นที่บริเวณนั้นได้รับอิทธิพลจากต้นไม้ โดยความเชื่อนี้เองก็ได้รับอิทธิพลมาจากคนจีน ช าวจีนเชื่อว่า การปลูกต้นไม้ จะเสริมพลังชีวิต หรือช่วยทำให้ฮวงจุ้ยของบ้านดีขึ้นได้ ต้นไม้นอกจากให้ร่มเงาแล้วยังเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน ปลูกต้นอะไรแล้วเฮง

ที่มา คนบ้านนอก