ถึงลูกๆ อ ย่ าให้พ่อแม่เป็นคนสุดท้ายที่นึกถึง ในตอนที่คุณมีความสุข

ลูก เปรียบเสมือนไข่ในหิน ของพ่อแม่ คอยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูด้วยความรัก ความห่วงใย ความสุขที่แท้จริงของพ่อแม่ คือเห็นลูกของเรามีความสุข ไม่เป็นทุ ก ข์ เวลาไม่มีเ งิ นคนแรกที่คิดถึงคือพ่อและแม่ แต่พอมีเ งิ น คนแรกที่คิดถึงคือแฟนและเพื่อน อย ากได้รถเวลาเรามีความสุข มักจะมองหาแฟนและเพื่อน

เวลาเรามีความทุ ก ข์ คนที่กังวล ห ด หู่ และเ ศ ร้ าสลดใจ คือพ่อและแม่เวลาประสบความสำเร็จ เรามักมองหาแฟนและเพื่อนเพื่อ นัดฉลองและสังสรรแต่คนที่ดีใจที่สุดคือพ่อและแม่ กลับกล า ยเป็นคนที่เรามองข้ามไป ลูกไปรื่นเริงต ามโรงหนัง เธค ผับโต๊ะสนุ๊ก ฯลฯ พ่อและแม่กำลังทำงานหรือนอนหลับเก็บแ ร งไว้ทำงานหาเ งิ นในวันรุ่งขึ้นเพื่อแลกสุขของลูก

อย ากให้ลูกเรียนสูงๆเวลาแต่งงาน คนที่เป็นธุระหาสินสอ ดทองมั่นคือพ่อและแม่ ส่วนคนที่มีความสุข คือลูก พ่อและแม่ตำหนิ ตักเตือน บางครั้งเต็มไปด้วยอารมณ์ พื่อให้ลูกได้ดี แต่ลูกคิดว่าสิ่งที่พ่อและแม่พูด เป็นแค่เรื่องไร้สาระพ่อและแม่ คือผู้ ฝ่ า ฟั น ปัญหาเป็นร้อยพันประการเพื่อลูกแต่พอลูกมีปัญหา

มักคิดได้แค่ ท้อถอยหดหู่หรืออย าก ต า ย พ่อและแม่คือผู้ที่ปกป้องและยืนเคียงข้างลูกจวบจนชีวิตจะหาไม่ ลูกกำลังคิดถึงสิ่งใด ถ้าเลือ กคนตัวอ ย่ างออ กมาซัก ๑๐ คน และถามทั้ง ๑๐ คนนั้นว่า รักพ่อรักแม่ไหม คงไม่มีใคร ที่ตอบว่า ไม่รัก แต่จะมีซักกี่คนที่แสดงออ กว่ารักท่าน

ความรักไม่จำเป็นต้องแสดงออ ก ความรักไม่จำเป็นต้องถ่ายทอ ด แต่ถ้าเราคิดอีกแง่หนึ่งในทางกลับกัน คุณอย ากให้พ่อ หรือแม่ชมสักครั้ง พ่อและแม่ของคุณก็เช่นกัน อย ากให้ลูกกอ ดสักหน่อยก็ยังดี ตอนนี้คงยังไม่สายเกินไป ที่เราจะมาเริ่มทำสิ่งดีๆ ให้กับคุณพ่อและคุณแม่ รักท่านให้มากๆ เอาใจใส่ท่าน ตั้งใจเรียน แล้วก็เป็นเด็กดี เชื่อว่าทุกคนต้องทำได้เพราะ มันเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงนิดเดียวที่ไม่เหนือบ่ากว่าแ ร ง

ที่มา k a l y a n a m i t r a  verrysmilejung