ถ้าฉลาดแล้วเป็นทุ ก ข์ ก็จงอยู่เป็นคนโ ง่ที่มีสุข

คนบางคนนั้นก็ชอบที่จะอวด ความฉลาด ของตัวเอง เพื่อให้คนอื่นเห็นและยอมรับในความฉลาดของตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น บางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้อง แกล้งโ ง่ ดูบ้าง การแสดงความฉลาดออ กมามากเกินไปนั้น บางทีอาจจะทำให้เราต้องตกที่นั่งลำบากก็เป็นได้

เพราะถ้าเราต้องเป็นทุ ก ข์เพราะความอวดฉลาดของเรา บางทีการยอมเป็นคนโ ง่ในสายต าคนอื่นดูบ้างมันก็ไม่เ สี ยห า ย คนที่ทำตัวฉลาดจนเกินไปนั้น มักจะมีคน มากมาย ต้องการพึ่งพาหรือให้ช่วยเหลือ ถ้ามันพอช่วยได้ ไม่ได้เดือ ดร้อนอะไรเรามาก ก็ไม่มีปัญหาอะไร

แต่บางครั้งคนเหล่านั้นก็นำปัญหามาสู่ขึ้น จนทำให้คุณเป็นทุ ก ข์แทน จากการที่ไปช่วยเหลือเขา เพราะฉะนั้นอ ย่ าพย าย ามทำตัวฉลาดเกินไป จนเป็นที่สนใจในสายต าคนอื่น ถ้าแกล้งโ ง่ได้ก็หัดแกล้งโ ง่ซะบ้าง ก็ไม่เ สี ยห า ยอะไรหรอ ก

1 แ ก ล้ ง โ ง่ ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพองในตัวเอง มองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีก เหมือนกับอึ่งอ่าง ที่พองตัวอยู่ในกะลาแคบ จนไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวไปไหนได้ ตรงกันข้ามกับคน แ ก ล้ ง โ ง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอ ดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใด จึงไม่คับแคบ และยังสามารถเดินต่อไป

ได้เรื่อยโดยไม่เจอทางตัน เพราะพวกเขาคิดว่า ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก จึงทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเอง และก้าวหน้าต่อไปได้อีก ในขณะที่คนอวดฉลาด จะยังคงอยู่ที่เดิม ซึ่งนับวัน ก็ยิ่งจะถอยหลังเข้าคลองไปทุกที

2 แ ก ล้ ง โ ง่ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้านเก่ง ก็มีแนวโน้มว่า เมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องเป็นคนดูแลงานบ้านทุกอ ย่ าง แม้ว่าจะต้องออ กไปทำงานนอ กบ้าน ด้วยก็ต าม แต่ ผู้หญิงที่ทำงานบ้านไม่เป็น หรือแสดงออ กว่าทำงานบ้านไม่เก่ง จะสามารถหลีกเลี่ยงงานน่าเบื่อนี้ไปได้

3 แ ก ล้ ง โ ง่ ทำให้รู้ข้ อมูลมากขึ้น

อนันตชัยถูกใจผู้หญิงคนหนึ่ง ที่พบกันที่บาร์เขาจึงเข้าไปคุยกับเธอ และ แ ก ล้ ง โ ง่ เออออต ามเธอทุกอ ย่ าง เธอจึงคุยอะไรต่อมิอะไรให้เขาฟังมากมาย ตั้งแต่เรื่อง หน้าที่การงานว่าเธอทำงานอะไร มีปัญหากับเจ้านายอ ย่ างไร มีเพื่อนสนิทกี่คน ครอบครัวมีใครบ้าง เธอเคยมีแฟน มาแล้วเท่าไร ทำไมจึงเลิกกัน เธอชอบอะไร ไม่ชอบอะไร

ตลอ ดจนเธอ ไปศัลยก ร ร ม จมูกที่ไหน บรรดาสายลับในหนังเมื่อต้องปลอมตัวไปสืบข้ อมูลต่าง ก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่อ เหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องราว และ ไ ม มี พิ ษ ภั ย อะไร หรือพูดง่าย คือ แ ก ล้ ง โ ง่ นั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้ พวกเขาสามารถสืบข้ อมูล ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะคนอื่น ต า ย ใจจนไม่ทันได้ระวังตัวคุณสมบัติ ในการเป็นผู้ฟังที่ดี

ของคน แ ก ล้ ง โ ง่ สามารถล้วงความลับของใครต่อใคร ได้มากมาย เพราะเมื่อคนอื่น มองว่า คุณเป็น ค น โ ง่ คนหนึ่ง ที่ ไ ม่ มี พิ ษ สงอะไรจะทำให้เขาระวั งตัวน้อยลง และกล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้ข้ อมูลทุกเรื่องที่อย ากรู้ได้เพียง แ ก ล้ ง โ ง่ เท่านั้น

4 แ ก ล้ ง โ ง่ ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงาน มากกว่า คนอื่นหากอยู่ที่ทำงาน ไม่เพียงงานของตนเอง จะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น จนกล า ยเป็น เจเนรัลเบ๊ ของที่ทำงาน ไป โ ด ย ป ริ ย า ย เมื่ออยู่บ้าน แทนที่จะได้พักผ่อน แต่กลับต้องทำโน่นทำนี่ จนกล า ยร่างเป็น คุณแจ๋ว ไม่ต่างจากตอนอยู่ที่ทำงาน

ตรงกันข้ามกับคนที่ถูกมอง ว่ า โ ง่ หรือทำอะไรไม่เป็น ก็จะได้ทำแต่หน้าที่ของตนเองเท่านั้น เมื่อไม่ต้องยุ่งวุ่นวาย กับงานของคนอื่น จึงมีเวลามากพอ สำหรับทำเรื่องที่จำเป็น มากกว่า อ ย่ างการวางแผนเพื่อเดินต ามความฝัน

5 แ ก ล้ ง โ ง่ ทำให้ฉลาดขึ้น

อัญชุลี คิดว่าเธอเป็นคนฉลาด และเธออย ากให้คนอื่นเชื่อเช่นนั้นด้วย เธอจึง พ ย า ย า ม ทำตัวเป็นคนฉลาด แน่นอน เธอจะไม่ยอมถามคำถามอะไรเด็ดข า ด เพราะคนฉลาด ย่อมรอบรู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว เธอจึงไม่เคยกำจัดความสงสัย หรือความไม่รู้ทิ้งไปได้เลย ส่วนวิชชุดา เธอเป็นคนประเภทตรงกัน ข้ามกับอัญชุลี เธอคิดว่าตนเองไม่ฉลาด

ซึ่งมันก็ส่งผลให้เธอไม่กังวลว่า ใครจะมองเธอ ว่ า โ ง่ เมื่อมีปัญหา หรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ เธอ กล้าที่จะถาม และขอคำแนะนำจากคนอื่น ทำให้ความสงสัยถูกกำจัดทิ้งไป และถูกแทนที่ด้วยความรู้ วิชชุดาจึงรู้มากขึ้นในขณะที่อัญชุลียังคงไม่รู้อยู่เหมือนเดิมด้วย ความที่คนอวดฉลาด ต้องการสร้างภาพลักษณ์ ว่าตนเป็นคนฉลาด จึงทำให้ไม่กล้าพอ

ที่จะเอ่ยปากถามในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้ เพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่น มองว่า ต น เ อ ง โ ง่ หารู้ไม่ว่า การไม่ถามหรือ การ พ ย า ย า ม ทำตัวฉลาดนี่ล่ะ ตัวการสำคัญ ที่ทำให้เขากล า ยเป็น ค น โ ง่ หากกล้ายอมรับว่าตนเองไม่รู้ และเอ่ยปากถามออ กไป ไม่นานก็จะได้คำตอบที่ช่วยคล า ยความสงสัยได้ และ ค ว า ม โ ง่ ก็จะห า ยไป

แต่หากไม่กล้าถาม ความสงสัย และความไม่รู้ก็จะยังอยู่ตรงนั้น ค ว า ม โ ง่ ก็ด้วยการถาม คำถามที่ไม่เข้าใจออ กไป จึงเป็น ก า ร โ ง่ เพียงวินาทีเดียว แต่การแกล้งทำตัวฉลาด ไม่ยอมถามทั้งที่ไม่รู้ จึงเหมือนเป็นการผูกตัวเอง ไว้กับ ค ว า ม โ ง่ ไปตลอ ดชีวิต

6 แ ก ล้ ง โ ง่ ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาดมักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาด ของตนเองและจะไม่ยอมทำอะไร เ สี่ ย ง หรือทำสิ่งที่ตนเอง หรือคนอื่น มองว่าเป็น เ รื่ อ ง โ ง่ เด็ดข า ด ทำให้พวกเขาหมดโอกาส ที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ ไปอ ย่ างน่าเ สี ยดายถ้าไม่ยอม แ ก ล้ ง โ ง่ เปิดใจรับฟังบรรดา พนักงานขายทางโทรศัพท์ ก็คงไม่มีโอกาสรู้ว่า มีโปรโมชั่น บั ต ร เค ร ดิ ต ดี

ที่อาจช่วย ให้การใช้จ่ายในแต่ละเดือนคล่องตัวขึ้น ถ้าไม่ยอม แ ก ล้ ง โ ง่ ออ กไปท่องเที่ยว โดยไม่วางแผนดูบ้าง ก็คงไม่เคยมีประสบการณ์สนุก ถ้าไม่ยอม แ ก ล้ ง โ ง่ ทำเรื่องที่น่า เ สี่ ย ง ดูบ้าง ก็คงไม่มีทางรู้ว่า ความล้ ม เ ห ล วเป็นอ ย่ างไร เพื่อไม่รู้จักความล้ ม เ ห ล ว ก็คงทำความรู้จักความสำเร็จได้ย าก

ที่มา bitcoretech.com bohatto  staylifeth