ถ้าวันหนึ่งฉันเดินจากไป ขอให้รู้ไว้ ฉันทำดีที่สุดแล้ว

การที่เราเลือ กจะเดินจากอะไรไปบางครั้งมันก็มีเหตุผลของมัน ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต ามก็จะมีเหตุผลซ่อนอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องของความรัก ที่หล า ยคนเลือ กเดินออ กจากชีวิตคนที่ตัวเองรักนั้น มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเมื่ออยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น มา ดั่งคำว่า ฉันทำเต็มที่แล้วนะ

มีใครบ้างที่จะอย ากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เมื่อวันหนึ่งถ้ารู้ว่าความสัมพันธ์จะจืดจางลง ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะรักษ า ไว้ด้วยความอ ดทน การปรับตัวเข้าหากันเมื่อเริ่มรัก ก็มองเห็นแต่ส่วนดีๆ ไม่เห็นแม้กระทั่งอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น และร่วมสร้างอนาคต

ความสัมพันธ์ให้ไปในทางที่ดี แต่เมื่อความจริงมาถึงจุดจุดหนึ่ง ที่ไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์นั้นที่เราร่วมสร้างกำลังจะจืดจางลง เราต่างคนให้ความสำคัญต่อ กันน้อยลง และมาถึงขั้นที่ต้องนั่งทบทวนคิดแล้วว่าจะต้องทำยังไงกับความสัมพันธ์เหล่านั้น จะรอเพื่อให้เขาไปหรือจบความสัมพันธ์ด้วยตัวของเราเอง

ไม่คิดเข้าข้างแต่ตัวเอง การคิดเข้าข้างตัวเองมองโลกในแง่มุม ที่ดีคิดในแง่บวกอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องผิ ดแปลกอะไร แต่ถ้าว่าการคิดนั้นจะทำให้เราจม อยู่กับอ ดีตที่เราไม่มีความสุข ทำให้เราไม่มีคุณค่าในชีวิต

ในวันนั้นเราอาจจะต้องการใครสักคน ที่มาปลอบใจคนคนนั้นคือคนที่เราเคยมีความสุขร่วมกัน เคยมีวันเวลาดีๆ ร่วมกัน อย ากให้คุณคิดไตร่ตรอง ดูให้ดีเ สี ยก่อนว่าการที่คุณให้โอกาส ให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในชีวิต ให้โอกาสเขาอยู่เสมอมัน มากเกินไปหรือเปล่า การปรับพฤติกรร มว่าเขาสมควรได้รับโอกาสนั้นหรือไม่

การตัดสินใจต่างๆ อยู่ที่ใจเราทั้งนั้น คำตอบนี้ จะหาจากใครไม่ได้ ปรึกษาใครไม่ได้ นอ กจากตัวเราเองเท่านั้น เพราะตัวเราจะรู้ตัวเราดีที่สุด ใจเราจะเป็นตัวตัดสินเพราะฉะนั้น การที่เราจะอยู่กับอ ดีต ที่เราไม่มีความสุขหรือเลือ กเดินออ กมา

จากอ ดีตเรานั้น อยู่ที่ใจเราทั้งนั้น จงอ ย่ าปล่อยให้พลั ง ชีวิตด้านบวกของคุณต้องจมอยู่กับความทุ ก ข์ อ ย่ าให้วันที่เศร้ามาครอบงำชีวิตของคุณ อย ากให้คุณมองโลกต ามความเป็นจริง เมื่อไหร่ที่คุณยังมีชีวิตอยู่ มีวันเวลา มีลมห า ยใจ ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้น คุณสามารถควบคุมได้ทุกอ ย่ าง

คุณควรจะเลือ กสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเอง อ ดีตที่ เ ล ว ร้ า ย เป็นครูสอนชีวิต ชีวิตทุกชีวิตล้วน มีความเจ็ บ ป วดเข้ามาอยู่เสมอ เมื่อไหร่ที่เราเจ็ บ ป วด ในทางตรงกันข้ามนั้น จะกล า ยเป็นความงดงามเมื่อคุณผ่าน มาได้ อย ากให้คิดดูให้ดีว่าความรู้สึกทุกวันนี้

เ จ็ บ ป ว ด มากน้อยเพียงใดถ้า เ จ็ บ ป ว ด มากกว่าความรัก ขอให้คุณเดินออ กมาอ ย่ างไม่ต้องลังเลไม่จำเป็นต้องโ ท ษใคร ไม่ต้องโ ท ษตัวเราเอง ไม่ต้องยื้อเพื่อนึกถึง วันเวลาที่ดี สิ่งที่สำคัญที่สุด อย ากให้คุณมองความ เ จ็ บ ป ว ด เรานั้นเป็นบทเรียนที่ดี เป็นครูที่สอนให้เราดำเนินชีวิต และจะไม่ผิ ดพลาดแบบเดิมอีกซ้ำๆ

ที่มา ไม่ด้อยโอกาศ    verrysmilejung