ทาน 3 อย่ างนี้ ทำแล้วช่วยให้ชีวิตดีขึ้นทันต าเห็น

วันนี้เราอย ากที่จะชวนเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การทำทาน ที่ทำแล้วจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นแบบทันต าเห็น แม้ว่าจะขัดสนเรื่องอะไรในชีวิตการทำทานด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกวัน กับบทความ ทาน 3 อย่ างนี้ ทำแล้วช่วยให้ชีวิตดีขึ้นทันต าเห็น ไปดูกันว่าทานที่เราควรหมั่นทำทุกวันนั้น มีทานอะไรบ้าง

1 ธรรมทาน

นั้นหมาย ความถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทส ว ด ม น ต์ หนังสือที่มีความรู้ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นหรือ ส ว ด ม น ต์ ทุกวัน เพราะการ ส ว ด ม น ต์ ทุกครั้งนั้น นอ กจากสร้างกุศลให้ตนเองแล้ว ทุกครั้งที่ ส ว ด จะมีพรหม เ ท พ เ ท ว า ด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ ที่อยู่ตรงนั้น มาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญ ที่บูช า พ ร ะ พุ ท ธ เจ้า ด้วย

2 วัตถุทาน

นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงิน มาก เอาที่ไม่ เ ดื อ ด ร้ อ น จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน หยอ ดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

3 อภั ยทาน

นั้นจะทำง่ายหรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโ กรธ ปั ก ใจหรือ อ า ฆ า ต แ ค้ น ใคร มักจะให้อภั ยย าก ครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภั ยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ เริ่มจากเมตต า มากรุณา มามุติทาและถ้าไม่ไหวก็อุเบกขา คือ ปล่อยวาง เ สี ย คิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับ ก ร ร ม นั้นเอง ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน

และขย ายออ กไปจะสำเร็จได้ง่ายซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภั ยทาน สามารถทำได้ทุกวันทุกที่ได้ง่ายๆ และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ จะพบกับ ‘ปาฏิหาริย์” ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตลอ ดทุกๆวัน

ที่มา sanook.com, san-sabai