ทำไมแม่คนนี้ชอบขอแต่เ งิ น เดือนไหนไม่ส่งให้จะชอบทวง

สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแม่มาฝากลูกๆทุกคน มีใครบ้างที่มีแม่เอาแต่ขอเ งิ น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแม่ที่ชอบขอแต่เ งิ นลองมาอ่ า นเรื่องนี้กันเผื่อจะเข้าใจแม่มากขึ้น

เบื่อมาก มีแม่ที่ขอแต่เ งิ น อย ากให้คนเป็นลูกได้ อ่ า นผู้ให้กำเนิดลูกๆขึ้นชื่อว่าแม่แล้ว เรื่องของพระคุณแม่นั้น ก็หาที่เปรียบเทียบไม่ได้ ยิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรนั่นเอง ฉะนั้น ไม่ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านอ ย่ างไร ก็ไม่มีวันทัดเทียมกับพระคุณ ที่ท่านทำให้เรา

เกิดมาได้ อ ย่ างเรื่องต่อไปนี้ที่อย ากจะฝากให้เป็นข้ อคิด กับใครหล า ยๆคน ที่ยังมีความคิด แบบนี้อยู่ จะได้เปลี่ยนความคิดเ สี ยทีนะมีชายหนุ่มคนหนึ่ง เพิ่งเป็นเ ศ ร ษ ฐี ด้วยลำแข้ง ตัวเองเมื่อไม่กี่ปีก่อน มารดาของเขาสิ้นบุญที่บ้ านนอ ก เขาไปร่วมงาน ศ พ ทั้งๆ ที่เขาไม่ชอบ

คุณแม่เลย เพราะคุณแม่ของเขาเอาแต่ ขอเ งิ นจากเขา เดือนไหนที่เขาไม่ได้ส่งเ งิ นกลับบ้ าน แม่ของเขาจะโทรมา เปิดปากก็ ด่ า ขโมงโฉงเฉง เป็นแม่ประเภทที่เอาแต่เ งิ นจริงๆ ยิ่งร ว ย มากขึ้นเท่าไร แม่ก็ยิ่งขอเ งิ น มากขึ้น เท่านั้นแต่เมื่อ กลับถึงบ้ าน เขาก็ยังอ ดร้องไห้โฮไม่ได้

เพราะเขายังตะขิตตะขวงใจ ที่ต้องไปทำงานไกลๆ ไม่ได้อยู่ดูแลคุณแม่ แม้จะเป็นแม่ที่ เอาแต่เ งิ น เขาก็ยังอ ดรู้สึก ติดค้างคุณแม่ไม่ได้หลังงานศ พ ก่อนที่เขาจะกลับ พี่ใหญ่ของเขา ได้ ยื่นซองเล็กๆซองหนึ่งให้เขาบอ กว่าคุณแม่สั่งนักสั่งหนา ว่าต้องมอบให้เขา เขาเปิดซอง

ออ กอ ย่ างร ะ มั ด ร ะ วั ง ในนั้น มีสมุดเ งิ นฝากธนาคารเล่มหนึ่ง และ จดหมายฉบับหนึ่ง สมุดเ งิ นฝาก เป็นชื่อของเขา มีเ งิ นฝากเป็นหล า ย สิบล้านบาท ในจดหมาย เขียนว่าลูกชายในบรรดาลูกๆ ของแม่ คนที่ทำให้แม่กังวลมากที่สุด คือลูก ตั้งแต่เล็กลูกไม่ขยันเรียนหนังสือ สุรุ่ยสุร่าย แถม

ใจกว้างกับเพื่อนฝูง พอลูกจะขอมาสู้ในเมืองหลวง แม่ก็กังวลเพียงว่าลูกจะ ตกระกำเป็น ไอ้จรจัด ดังนั้น แม่จึงบังคับให้ลูกส่งเ งิ นกลับมา ให้แม่ทุกเดือน เพื่อจะได้กร ะตุ้ นให้ลูกไปหาเ งิ นให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลูก เก็บเ งิ นอีกทางหนึ่ง เ งิ นที่ลูกให้แม่ แม่ไม่ได้ใช้แม้แต่แดงเดียว

พี่ชายของลูกดูแลแม่ดีอยู่แล้วตอนนี้ ลูกเอาไปใช้ให้คุ้มเถิด พออ่ า นจบเขาทรุด ลงบนพื้น ทรุด อยู่เช่นนั้นเป็นนานๆถ้ายังมีพ่อแม่อยู่ ก็แค่ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด อ ย่ าทำอะไรที่จะรู้สึก เ สี ยใจภายหลังก็พอ

ที่มา p o s t s r e a d.  fahhsai