ธาตุประจำเดือนเกิด บอ กความโดดเด่นในตัวคุณได้ 

วันนี้เราจะพาคุณไปเล่นเกมทำนา ย ลักษณะความโดดเด่นที่มีอยู่ในตัวของคุณ จากธาตุประจำเดือนเกิดของคุณ ดิน น้ำ ลม ไฟ ไปดูกันว่าธาตุประจำเดือนเกิดจะบอ กลักษณะเด่นที่มีอยู่ในตัวของคุณได้แม่น มากแค่ไหน

1 ธาตุดิน ได้แก่ ราศีพฤษภ ราศีกันย์ และราศีมังกร

ดินเปรียบเหมือนความแข็งแกร่งคงตัว ผู้ที่เกิดในธาติดินจะมีนิสัยที่มั่นคง มีจิตใจแน่วแน่ มีความเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ มีความมุมานะสูง ชอบพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ นอ กจากนี้ธาตุดินยังซ่อนไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความละเอียดรอบคอบ และรักความยุติธรรม คุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เป็นอย่ างดี จะไม่แสดงอารมณ์โ ก ร ธให้ใครเห็น หากเจออะไรไม่พอใจก็มักจะเก็บไว้ในใจ และคนธาตุดินนั้นจะเป็นนักปฏิบัติลงมือทำ

มากกว่าคิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อ ถ้าตั้งใจทำสิ่งใดแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จ เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูง จุดด้อยของคนธาตุดิน คือ เป็นคนที่มักจะจดจำเรื่องราวความเ จ็ บ ป ว ดต่างๆ ในอ ดีต จนย ากที่จะลืมเลือนหรือให้อภั ยคนที่เคยทำร้ า ยตนได้ และการเป็นคน มุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่ างเต็มที่ จนละเลยความต้องการของตัวเองไป

จึงทำให้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความลับเยอะ เก็บความรู้สึกเก่ง จนไม่สามารถแสดงออ ก ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองได้ จนบางครั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดจะรู้สึกว่าคนธาตุดินนั้นเป็นคนที่เข้าใจย าก และเข้าถึงได้ย าก สำหรับปัญหาสุขภาพที่มักพบในคนธาตุดิน ได้แก่ โ ร คความดันโ ล หิ ตสูง โ ร คอ้วน โ ร คเบาหวาน เป็นต้น

2 ธาตุน้ำ ได้แก่ ราศีกรกฏ ราศีพิจิก และราศีมีน

น้ำมีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิต ของทุกสรรพสิ่งบนโลก นั่นจึงทำให้ผู้ที่เกิดธาตุน้ำ จะมีความรู้สึกที่อ่อนไหวง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และน้ำเป็นของเหลวที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปต ามภาชนะได้ จึงทำให้คนที่เกิดธาตุน้ำสามารถเข้ากับคนอื่น ปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ง่ายกว่าธาตุอื่น อีกทั้งคนธาตุน้ำนั้นจะมีจิตใจ

โอบอ้อมอารี ขี้สงสาร เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความขยันขันแข็ง มีไหวพริบปฏิภาณที่ดี สามารถวางตัวเข้ากับคนที่อาวุโสกว่า มีคำพูดคำจาที่ดี มีความรับผิดชอบและจะไม่ชอบความรุนแรงเลย คนธาตุน้ำมีข้อเสียที่ควรระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อยๆ เลื่อนลอย เข้าใจย าก อารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเอง มากกว่าเหตุผลเสมอ อีกทั้งยังเป็นคนคิดมาก มักเก็บทุกสิ่งทุกอย่ างมาคิดอยู่เรื่อยไป ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอา

ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ จึงทำให้ดูเป็นคนแข็งกร้าว ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ทั้งที่ไม่เคยคิดจะทำร้ า ยใคร นอ กจากนี้ยังพอใจกับการอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเอง มากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกด้วย สำหรับเรื่องของสุขภาพที่คนธาตุน้ำควรระวัง คือ โ ร คเบาหวาน ความดันโ ล หิ ตสูง และโ ร คอ้วน

3 ธาตุลม ได้แก่ ราศีเมถุน ราศีตุลย์ และราศีกุมภ์

ลมสามารถเปลี่ยนทิศได้ตลอ ดเวลา จึงไม่ต่างอะไรกับคนเกิดธาตุลม ที่จะมีการเคลื่อนไหวหรือ การเปลี่ยนแปลง ได้ตลอ ดเวลา อีกทั้งเป็นธาตุของการใช้สติปัญญาและเหตุผล มากกว่าอารมณ์ ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไร คนธาตุลมจะตัดสินด้วยเหตุผล โดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง และคนที่เกิดธาตุลมนั้น มักจะเป็นคนที่ชอบคิด เป็นคนชอบวางแผน นอ กจากนี้คนธาตุลมเป็นคนที่

มีวาทศิลป์และมีคารมดี จึงทำให้คนธาตุลมเหมาะกับการสื่อสาร สามารถเข้ากับผู้อื่นได้อย่ างรวดเร็วด้วยคำพูด เป็นคนอารมณ์ดี มีความสนุกสนานร่าเริงอยู่ในตัว และที่สำคัญคนที่เกิดธาตุลมนั้น จะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีหลักในการเดิน มีความเป็นผู้นำ ไม่กลัวอุปสรรค มีความเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ เหมาะกับการเป็นผู้นำ แต่ถึงอย่ างไรก็ต าม การที่คนธาตุลมเป็นคนที่มุ่งมั่น

ในการประสบความสำเร็จมากเกินไป จะทำให้บางครั้งก็เกิดความผิดหวังได้ อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่หาความรู้มากกว่าความรัก จึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้ ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร นอ กจากนี้แล้วการที่เป็นคนเงียบๆ หรือสุขุมเยือ กเย็น มากจนเกินไป จะทำให้กล า ยเป็นคนเฉื่อยช า และเชื่องช้า ข า ดพลังในการดำเนินชีวิต และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอย่ างคุ้มค่า

จนบางครั้งไม่ได้ใส่ใจสุขภาพเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย ดังนั้น ปัญหาสุขภาพที่คนธาตุ ลมควรระมัดระวัง คือ โ ร คที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร หรือระบบย่อยอาหาร โ ร คข้อหรือ กระดูก เป็นต้น

4 ธาตุไฟ ได้แก่ ราศีเมษ ราศีสิงห์ และราศีธนู

ไฟเปรียบเสมือนความร้อนแรง ที่แฝงไปด้วยหลากหล า ยอารมณ์ ผู้ที่เกิดธาตุไฟนั้น จะเป็นคนที่รู้ทันคน มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคน มั่นคงทางอารมณ์ เป็นนักคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ ชอบเข้าสังคม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และที่สำคัญคนธาตุไฟนั้น เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามได้เป็นอย่ างมาก เพราะคนธาตุไฟจะมีความเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี

แถมยังมีอารมณ์ขันและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยเจอ ชอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ข้อเสียของคนธาตุไฟ คือ การเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไป จนละเลยสุขภาพของตัวเอง จึงทำให้ล้มป่ ว ยอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นคนที่ค่อนข้างเผด็จการ ชอบควบคุมให้ผู้อื่นคิดอย่ างที่ตนเองต้องการ บางครั้งก็วู่วาม ใจร้อน ก้าวร้าวอย่ างไม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับยกย่อง ของคนอื่น มากจนเกินพอ ดี

นอ กจากนี้ ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ จนบางครั้งทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกท้อแท้ และหมดกำลังใจเอาง่ายๆ สำหรับปัญหาสุขภาพที่ควรระวัง ได้แก่ โ ร คเครียด ร้อนใน โ ร คผิวหนัง และโ ร คกระเพาะอาหาร

ที่มา khoddeeja