นิสัยและตัวตนของคน บอ กได้จาก หมายเลขเบอร์มือถือตัวสุดท้ายที่ใช้

วันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาตัวตนและนิสัยของคุณจากหมายเลขมือถือตัวสุดท้ายของคุณที่คุณเลือ กใช้อยู่ ไปดูกันว่าหมายเลขเบอร์มือถือตัวสุดท้ายของคุณคือเลขอะไร และบอ กนิสัยของคุณได้แม่น มากแค่ไหน

เลข 0

มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบการเปิดเผย ชอบมีความลับ ชอบความสงบเงียบ ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบให้คนอื่น มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตตัวเอง อาจมีหัวคิดก้าวหน้าจนคนอื่นต ามไม่ทัน สนใจเรื่องจิตวิญญาณหรือเทคโนโลยี

เลข 1

รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ดี ตัดสินใจรวดเร็วเด็ดข า ด มีความเป็นผู้นำ ถ้าเป็นผู้ช ายจะเสริมความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ เพิ่มความมั่นใจ ( อัตต าหรืออีโก้จึงมักสูง ) ถ้าเป็นผู้หญิง จะเป็นหญิงที่ทำงานเก่งและแกร่ง กล้าคิด กล้านำ กล้าตัดสินใจ

เลข 2

อารมณ์อ่อนไหว ใจดี ขี้สงสารคน มีคำพูดที่มีเสน่ห์ มีจิตใจที่เมตต ากรุณาต่อผู้อื่นเสมอ เห็นใครลำบากเดือ ดร้อนไม่ค่อยได้ ต้องเข้าไปช่วยเหลือ อย่ างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจ มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีจินตนาการที่ดี แต่หนักไปทางชอบคิดมากกว่าทำ จอมโปรเจค มีโลกส่วนตัวสูง ถ้าเป็นผู้ช ายจะเป็นผู้ช ายใจดี จิตใจอ่อนโยน อาจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ถ้าเป็นผู้หญิง จะมีอาการชอบเพ้อ มโน เวิ่นเว้อ ดราม่า เจ้านํ้าต า ถือเป็นอาการปกติ

เลข 3

ขยัน อ ดทน ใจร้อน ไม่กลัวใคร เสียงดัง พูดตรงไปตรงมาหรือพูดแรง ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ตัดสินใจเร็ว มีความกระตือรือร้นสูง ถ้าเป็นช ายจะออ กแนวแมนบ้าพลัง ชอบกิจก ร ร มที่ตื้นเต้นเร้าใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การออ กกำลังกาย การใช้อาวุธ ถ้าเป็นหญิง จะเป็นลูกผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ชอบกิจก ร ร มที่ท้าทายเช่นกัน และมักชอบตัดผมสั้น

เลข 4

ช่างเจรจา ค้าข า ยเก่ง รักอิสระ ตื่นข่าว ชอบเมาท์ ชอบการวิจารณ์ ชอบการประณีประนอมรอมชอมมากกว่าแตกหัก มนุษย์สัมพันธ์ดี รักเพื่อน มีเพื่อน มาก ไม่ชอบไปไหนคนเดียว ทั้งช ายทั้งหญิง มักพูดเก่ง มีทักษะทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การค้าข า ย

เลข 5

ฉลาด เรียนรู้เร็ว ทำอะไรเน้นรอบคอบ การตัดสินใจจึงอาจจะช้านิดนึง พูดจามีเหตุมีผล มีหลักมีการตลอ ด มีความสนใจในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในศาสตร์ต่างๆ หรืออาจจะเป็นการศึกษาต่อ จัดว่าเป็นคนที่ชอบใช้เหตุใช้ผล เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ดังนั้นจึงมักเชื่อตนเองมากกว่าเชื่อผู้อื่น หรือเรียกว่าดื้อ เปลี่ยนแปลงย าก เพราะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ

เลข 6

มีศิลปะ รักสวยรักงาม แต่งตัวดี มีรสนิยม ชอบอะไรที่ให้ความสุนทรีย์ ชอบการกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง กิจก ร ร มความสนุกสนานรื่นเริง รักสบาย ไม่ชอบความลำบาก ทั้งใช้เงินเก่งและเหนียวได้ในคนเดียวกัน

เลข 7

มีมานะ ทำการใหญ่ ถึก ทน ความอ ดทนสูง ความรับผิดชอบสูง สามารถทนกับความ กดดันและทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือทนต่อความย ากลำบากได้ดี ทำอะไรชอบวางแผน หรือมักจะคิดมากจนกล า ยเป็นคนที่ชอบวิตกกังวลมากเกินไป ไม่ชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย อ ดออมได้ดี ชอบนำเงินไปลงทุน หรือเปลี่ยนเงินเป็นท รั พ ย์สิน มากกว่า ต้องระวังในเรื่องของความโ ก ร ธ รักจริงเ ก ลี ย ดแรงพย าบาท เจ้าคิดเจ้าแค้น

เลข 8

ฉลาดทันคน จอมแผนการณ์ รักเพื่อน เข้าสังคมหรือเข้ากับคนได้ทุกระดับ ใจกว้าง มีนํ้าใจ ใจป๋า กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย ใจถึง คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าวิธีการว่าจะถูกต้องหรือไม่ ซิกแซกเก่ง รู้หลบเป็นหลีก ไผ่ลู่ลม จึงมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทา ธุรกิจกลางคืน ธุรกิจนอ กกฎเกณฑ์ต่างๆ รายได้ไหลเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ แต่ก็มักจะออ กมากหรือรั่วไหลมาก เพราะเป็นคนใจป๋า กล้าได้กล้าเสียนั่นเอง

เลข 9

มีลางสังหรณ์ดี ความคิดสร้างสรรดี มักมีเซนท์ สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งเร้นลับในรูปแบบต่างๆ ชอบความสงบมากกว่าความวุ่นวาย เดินทางบ่อย ชีวิตอยู่ไม่ค่อยติดที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ความรักก็เช่นกัน อาจได้คนรักเป็นคนต่างแดนหรือต่างช าติ

ที่มา khoddeeja