น้อยคนที่จะมี 10 นิสัยของผู้หญิงแกร่ง สู่ชีวิตเพื่อครอบครัว

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของผู้หญิงเก่ง แกร่ง สู่ชีวิตเพื่อคนในครอบครัวของเธอ กับ น้อยคนที่จะมี 10 นิสัยของผู้หญิงแกร่ง สู่ชีวิตเพื่อครอบครัว ไปดูกันว่า ผู้หญิงที่เก่ง ฉลาด สวย เธอจะเป็นคนแบบไหนกัน

ผู้หญิงสู้ชีวิต เธอจะเก่งและแกร่ง กว่าคนทั่วไป เธอมีความพย าย ามที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้ นี่เป็นสิ่งที่ถูกแล้ว คนเราทุกคนควรพึ่งพาตัวเองให้ได้ ก่อนจะพึ่งคนอื่น และนิสัยเหล่านี้ มักมีอยู่ในตัว ผู้หญิงสู้ชีวิต

1 เธอรู้จักให้อภั ย ไม่ว่ากับตัวเองหรือใครก็ต าม

อภั ยทาน เป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆ จึงจะทำได้ ซึ่งเธอคือหนึ่งในนั้น

2 เธอรู้จักตัวเอง

พวกเธอจะไม่ต าม ก ร ะ แ ส อะไรเลย เพราะว่าเธอรู้ว่า..เป้าหมายในชีวิตจริงๆ ของเธอนั้น คืออะไรและจะทำมันให้ดีเท่าที่จะทำได้

3 เธอ กตัญญู รู้คุณคน

เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย ใครคือผู้มีพระคุณ ใครเคยช่วยเหลือ และเธอจะตอบแทน คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

4 เธอไม่รู้สึกแพ้ กับอะไรทั้งนั้น

แม้ว่าบ้างครั้งจะดู ด้ อ ย กว่าใครๆ แต่เธอนั้นไม่คิด ดู ถู ก ใคร หรือ ดู ถู ก ตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าหรือด้ อ ย ก็ต าม

5 เธอไม่ยึดติดอดีต และเธอจะเรียนรู้จากอดีต

เธอไม่ เ พ้ อ ฝั น แต่จะ วางแผนเพื่ออนาคตของเธอเอง เธอจะมีสติกับปัจจุบัน คิดถึงแต่สิ่งที่ดี และเธอจะทำทุกอย่ างให้ดี

6 เธอมีความสวย ในแบบที่เธอมี

เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเพราะเธอ มีความสุขกับความสวยของเธอต่างหากล่ะ

7 เธอรู้ว่า เธอชนะใจตัวเอง

อยู่เป็นคู่ ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุข เหมือนกัน เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่าชีวิตจะมีความสุขแบบไหนได้บ้าง

8 เธอจะไม่โลกสวย

แต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้ ายนะ เธอจะมองโลกต ามความเป็นจริง ต ามที่ควรจะเป็น มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วๆ ไปเลยก็ว่าได้

9 เธอคิดที่จะพึ่งพาตัวเองเสมอ

เพราะเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดี ที่สุด นั่นคือตัวเอง แล้วเธอจะค ว บ คุ ม ชีวิตด้วยมือและสม อ ง ของตัวเอง

10 เธอมีความมั่นใจ จาก ข้างใน

เธอจะไม่ ก้ า ว ร้ า วไม่ว่ากับใครๆ และเธอจะพูดอย่ างนอบน้อม ด้วยความมั่นใจที่เธอมี

ที่มา : tamnanna