บนไว้แล้วลืมแก้ ทำให้ชีวิตไม่ราบรื่น ทำต ามวิธีนี้กลับมารุ่งเรืองราบรื่นขึ้น

หล า ยๆคนคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของการบนบานสานกล่าว ที่เวลาเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอย ากจะให้สำเร็จได้โดยง่ายๆ ได้ต ามเป้าหมายที่วางไว้ เราก็จะมักไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ แต่หล า ยคนอาจจะบนไว้แล้วลืมจนทำให้ชีวิตนั้นไม่รุ่งเรืองเหมือนเดิม

หากคุณเองมีความสงสัยว่า ทำไมชีวิตทำอะไรก็ติดขัดๆ ไปซะหมด นั่นอาจเป็นเพราะบางที เราไปเผลอบน เผลอ กล่าวไว้ที่ไหน แล้วก็ลืม นึกไม่ออ ก สิ่งนี้แหละที่ ทำให้ชีวิตเราติดขัด

ลองมาดูวิธีขอขมากันค่ะ เผื่อมีประโยชน์ กับหล า ยคนอ ย่ างน้อยก็ได้ ความสบายใจนะ มีครูบาอาจารย์ท่านบอ กมาเลยอย ากบอ กต่อ บอ กเลยว่าใครที่ทำแล้ว ชีวิตดีขึ้นจริงนะ เห็นทันต าไม่เชื่ออ ย่ าลบหลู่

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 พวงมาลัย ดาวเรือง 3 พวง

2 หมากพลู ย าเส้น 5 มวน

3 พระพุทธรูป 1 องค์ อาจเป็นองค์ในบ้านที่มีอยู่หรือจะซื้ อรูปใหม่ก็ได้

4 เทียนขาว 2 เล่ม ธูป 16 ดอ ก

5 น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว 1 ขวด น้ำเปล่า 1 ขวด

6 ผลไม้ 5 อ ย่ าง โดยต้องมี กล้วยน้ำว้า 1 หวี มะพร้าว 1 ลูก สับปะรด 1 ผล เสมอ

เมื่อเริ่มพิธีให้เรากล่าว ข้าฯ กล่าวชื่อตัวเอง นามสกุล วันเดือนปีเกิด

ขออัญเชิญองค์พระสั ม ม า สัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและเป็นสักขีพย าน ตลอ ดทั้งขออัญเชิญเหล่าเทพเทวา สิ่งศัก ดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย เ จ้ า ป่ า เจ้าเขา เจ้าที่เจ้าทาง ขอให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ และเครื่องสักการะที่ลูก เ ต รี ย ม มาถวายในวันนี้ เพราะลูกได้เคยบนบานศาลกล่าวมานานแล้ว จากอ ดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ดี

ขออัญเชิญท่านทั้งหล า ยมา รับ เ ค รื่ อ ง แก้บนเหล่านี้ เมื่อท่านได้รับเครื่องสักการะในครั้งนี้แล้ว ลูกขอถอนคำบนบานศาลกล่าวทั้งหมด ขอให้สิ้นสุดลง ณ แต่ตอนนี้เป็นต้นไป หากลูกมีความจำเป็นที่จะต้องขอบนบานอีก ก็จะขอบนบานใหม่ต่อไป สาธุ

หลังจากกล่าวคำว่าจบแล้วให้เราขอพร เ พื่ อ ความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและปักธูปเทียนลงกระถาง กล่าวลา และกล่าวสาธุ อีก 3 ครั้ง เป็อันจบพิธี

คนโบราณมีความ เ ชื่ อ กันว่า ทุกสิ่งทุกอ ย่ าง ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้น เป็นเพราะบางสิ่งบางอ ย่ างที่ติดตัวเรามาแต่ปางก่อน ดังนั้น การถอนคำบนบานศาลกล่าว ในลักษณะนี้จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่เกี่ยวรั้งเราเอาไว้ได้ และ เ ริ่ ม ต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีอุปสรรคขัดขวางต่อไปได้ โดยต้องวางตัวให้อยู่ใน ศีลธรรมดีงามจะช่วยให้ชีวิตมีความเป็น มงคลไม่ต้องพบเจอ กับสิ่งร้ า ยๆ อีกต่อไป

ที่มา  poobpub