บอ กชีวิต การงาน การเงิน ด้วยเส้นข้างมือ ลองยกขึ้น มาดูมีกี่เส้น

วันนี้เราจะพาคุณไปเล่นเพื่อบอ กชีวิตความเป็นอยู่และการเงิน การงานของคุณ กับ บอ กชีวิต การงาน การเงิน ด้วยเส้นข้างมือ ลองยกขึ้น มาดูมีกี่เส้น ไปดูกันว่าเส้นข้างมือของคุณจะมีกี่เส้น และชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไร

1) ฉลาดหลักแหลม ทรงปัญญา มีจุดยืนสุดขีด 1 เส้น

คนที่มีเส้นบนฝ่ามือ 1 เส้นมักจะเป็นคนที่มีกึ๋นอยู่พอสมควร มีความคิดมีหลักคิดมีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่เชื่อใครง่ายๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีน้ำใจมีจิตใจที่ดี เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานและคำพูด

ไม่ต้องกลัวว่าคนกลุ่มนี้จะมีใครชักจูงไปง่ายๆ ส่วน ใหญ่คนเหล่านี้มักจะสบายตอนแก่ ความเหนื่อยล้า ความเพียรพย าย าม และอายุที่มากขึ้นจะนำพาความสุขและความร่ำร ว ยมาให้ อย่ างตรงไปตรงมาสมเหตุสมผล อาชีพที่เหมาะคืองานด้านบริการการข า ยจะประสบความสำเร็จระดับสูง

2) ไม่เคยโดดเดี่ยว มีคู่คิด คู่ครอง คู่หู มี 2 เส้น

คนที่มีเส้น 2 เส้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความรักที่ดีหรือเป็นเส้นของชีวิตคู่มักจะลงตัว แม้จะโสดก็จะเจอคู่ครอง เป็นคนที่เหล่าเพื่อนๆต่างอิจฉาในชีวิตคู่ที่ราบรื่นของเขา หรือหากใครเลือ กที่จะเดินเส้นทางของชีวิตโสดก็

มักจะเจอคู่หูคู่ฮาคู่บุญที่เดินทางไปด้วยกันตลอ ดไม่ เคยโดดเดี่ยว เพราะฉะนั้นคนที่มีเส้น 2 เส้นเป็นคนที่มีมิตรสห า ยมากมาย หากคนกลุ่มนี้เลือ กคบหาบัณฑิตชีวิตก็จะเจริญไปในทางที่ดีขึ้นต ามกฎของธรรมช าติ ไม่ว่าจะต้องการความร่ำร ว ยความสุขความบันเทิง คนเหล่านี้ก็จะหาได้หมด ขอแค่ปรับทิศทางของตัวเองเท่านั้น

3) ความเป็นผู้นำสูงที่สุด มี 3 เส้น

คนที่มีเส้นบนฝ่ามือ 3 เส้นเป็นคนที่มีพละกำลังทางกายและทางจิตใจค่อนข้างจะสูงเป็นคนมี Power ทำงานหนักได้ ส่วนใหญ่เป็นผู้นำเป็นผู้ชักจูงคนอื่นเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นกรอบความคิดค่อนข้างกว้าง ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงใดเขาเหล่านี้จะเป็นผู้นำ

เสมอมีความคิดที่ริเริ่มหากอยู่ในช่วงวัยกลางคนส่วนใหญ่คนเหล่านี้มักจะสุขสบายแล้วไม่ สบายทางด้านฐานะก็สบายทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณเพราะมีคนนับหน้าถือต ากัน มากมายคนเหล่านี้มักจะสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ปัจจัยเช่นการออ กค่ายอาสา การกล่าวคำปราศรัยการเดินทางที่แสนสนุกและท้าทาย

4) คิดถึงคนข้างหลัง สร้างครอบครัวเก่ง มี 4 เส้น

คนเหล่านี้มักจะไม่ค่อยเห็นในแวดวงบันเทิงหรือในงานเลี้ยงสังสรรค์เพราะเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว มุ่งหาแต่การสร้างครอบครัวคุณมักจะเห็นคนที่มีเส้น 4 เส้นบนมือแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นคนแรกมีลูกมีหลานก่อนช าวบ้านเขาเป็นคนที่มีครอบครัวสมบูรณ์คิดถึงแต่คนข้างหลังเป็นส่วนใหญ่

ที่มา : kiddpan