บอ กนิสัยจากเดือนเกิดทั้ง 12 เดือน

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปทำนา ย นิสัยที่แท้จริงของเพื่อนๆ และคนรอบข้างจากเดือนเกิดทั้ง 12 เดือน กับบทความ บอ กนิสัยจากเดือนเกิดทั้ง 12 เดือน ไปดูกันว่าเดือนเกิดจะบอ กนิสัยและตัวตนที่แท้จริงได้แม่นเพียงใด

1 มกราคม

ทะเยอทะย าน จริงจัง ชอบสั่งสอน รักการเรียนรู้ ขยันทำงานตัวเป็นเกลียว มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เจ้าระเบียบ ทำอะไรเป็นแบบแผนขั้นตอน ไม่มีนอ กลู่นอ กทางแม้ แต่น้อย อ่อนไหว ช่างคิด รู้วิธีทำให้คนอื่น มีความสุข ปกติจะเงียบขรึม ถ้าไม่ได้กำลังตื่นเต้นหรือเข้าสู่สภาวะคับขัน สงบเสงี่ยม กระตือรืนร้น โรแมนติกแต่ไม่ค่อยชอบแสดงออ กเท่าไร รักเด็ก ติดบ้ าน ซื่อสัตย์ ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม แถมขี้หึงอีกต่างหาก

2 กุมภาพันธ์

ช่างฝัน รักทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความฝัน มีปฎิภาณไหวพริบดี ฉลาดหากแต่ว่าบุคลิกภาพแปรปรวนไปนิด เจ้าอารมณ์ เงียบ ขี้อาย สุภาพ ไม่ค่อยมีความ มั่นใจในตัวเอง ซื่อสัตย์ ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิต

รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใด ขบถได้ง่ายถ้าถูกบีบคั้น แอบกร้าวร้าวบ้ างบางครั้ง แต่ที่จริงอ่อนไหวมาก เสียใจง่าย โ ก รธ ก็ง่าย ไม่ชอบเรื่องไร้ส า ระ ชอบคบเพื่อนฝูงใหม่ๆ น่ารัก รักกิจการงานบันเทิงทุกประเภทโรแมนติกลึกๆแต่ไม่แสดงออ ก เชื่อถือโชคลาง ใช้จ่ายเงินเก่ง

3 มีนาคม

มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้อื่น ขี้อาย สงบเสงี่ยม ลึกลับ ซื่อตรง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอ กเห็นใจ รักสันติและความสงบ อ่อนโยน ชอบเอาอ กเอาใจคนอื่น ใจเย็น ไว้ใจได้ เห็น ค่าคนอื่น ใจดีเคร่งศีลธรรม

แต่ติดนิสัยชอบประเมินคนอื่น เจ้าคิดเจ้าแค้น แถมยังเพ้อฝัน ชอบจินตนาการชอบสร้างวิมานในอากาศ รักการเดินทาง ชอบเป็นจุดสนใจ ใจเร็วไปนิดถ้าคิดจะลงหลักปักฐานกับใคร ชอบตกแต่งบ้ านเอง มีพรสวรรค์เรื่องดนตรีรักข้าวของแปลกๆ ข้อควรระวัง คือ อารมณ์หงุดหงิดง่าย

4 เมษายน

กระตือรือร้น ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ เข้มแข็งเด็ดข ๅ ด แต่กลับใจอ่อนอย่ างไม่น่าเชื่อ กับคำขอโทษ ดึงดูดใจและเป็นที่รักของผู้คน ใจแข็ง รักการเป็นจุดสนใจ พูดจาฉลาด

ถนอมน้ำใจทุกฝ่าย ชอบปลอบโยน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเสนอและแก้ปัญหาให้คนอื่น กล้าหาญ ชอบผจญภั ย สุภาพเอื้อเฟื้อ แต่เจ้าอารมณ์ ชอบก ร ะ ตุ้ นทั้งตัวเองและคนรอบข้าง และขี้หึงมากเช่นกัน

5 พฤษภาคม

ดื้อ ดึง ใจแข็ง กล้าแกร่ง ตั้งใจมั่น แรงจูงใจสูง โ ก รธ ง่าย แต่มีเสน่ห์ ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจ ไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนัก มีจุดยืนของตัวเอง มีอิทธิพล ชอบปลอบโยนผู้อื่น มีระบบระเบียบ

เพ้อฝัน มีสัมผัสพิเศษ เข้าอ กเข้าใจ จินตนาการกว้างไกล รักการเดินทาง ไม่ชอบอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ไม่ชอบหยุดนิ่ง ทำงานหนัก ความรับผิดชอบสูงแต่สรุ่ยสุร่ายไปหน่อย

6 มิถุนายน

คิดการณ์ไกล หัวก้าวหน้า ใจอ่อนกับคนใจดี สุภาพ พูดจาเบา มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย อ่อนไหว ชอบคิดค้น เสียตรงที่ขี้ลังเล ไม่รั ก ษ าเวลา สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน ชอบเรื่องตลก มีทักษะดีในการโต้แย้ง ช่างพูดช่างคุย ชอบฝันกลางวัน

เป็น มิตรกับทุกคน รู้ว่าจะหาเพื่อนได้อย่ างไร อ ดทน ชอบแสดงออ ก เสียใจง่าย ชอบแต่งตัว ขี้เบื่อ นานๆจะแสดงอารมณ์ออ กมาสักที ถ้าเสียใจต้องใช้เวลานานในการเยียวย า ชอบการบริหาร หัวรั้น ถือคติแปลกๆว่า ใครประจบประแจง คือ ศั ต รู ส่วนเพื่อนแท้ต้องไม่กลัวที่จะขัดใจ

7 กรกฎาคม

อยู่ด้วยแล้วสนุก เก็บความลับได้ แต่ย ากที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง เงียบถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้น หยิ่งทะนงในตัวเอง มีความรับผิดชอบ ชอบปลอบโยนคนอื่น ซื่อตรง สนใจ ความรู้สึกของคนรอบข้าง มีไหวพริบ ไม่ผูกใจเ จ็ บใคร ไม่ชอบเรื่องไร้ส า ระทั้งหล า ยมีอิทธิพลกับคนอื่น ทั้งร่ า ง ก า ย

และจิตใจอ่อนไหว ไม่ไว่วางใจใครง่ายๆ ห่วงใยใส่ใจ คนอื่น ปฎิบัติตัวต่อคนอื่นอย่ างเท่าเทียมกัน เห็นอ กเห็นใจ แ ย่ตรงที่ชอบตัดสินใจคนอื่นเพียงเพ ราะสิ่งที่สังเกตเอาเอง ทำงานหนัก เรียนดี ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆเสียใจง่าย แถมต้องใช้เวลานานกว่าจะห า ย ทุ่มเททุกอย่ างให้งาน

8 สิงหาคม

ชอบเรื่องตลก มีเสน่ห์ สุภาพอ่อนโยน ใส่ใจคนอื่น กล้าหาญไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้น มั่นคงเด็ดเดี่ยว เป็นผู้นำเต็มตัว รู้ว่าต้องดูแลปลอบโยนคนอื่นอย่ างไร แต่เสียตรงที่เอื้อเฟื้อเกินไป มั่นใจตัวเองเกินไป เรียกร้องความต้องการการยกย่องนับถือ มุ่งมั่นแรงกล้าสุดๆ แถมโ ก รธ ง่ายเกินเหตุ

โดยเฉพาะเมื่อถูกแหย่หรือถูกก ร ะ ตุ้ นขี้หึง เคร่งศีลธรรม หุนหันพลันแล่น ความคิดอิสระไม่ค่อยเหมือนใคร รักทั้งการเป็นผู้นำและถูกนำ ช่างฝัน มีพรสวรรค์เรื่องศิลปะดนตรี และกลไกการป้องกันตัว อ่อนไหวเหมือนกันแต่ไม่อย ากจะยอมรับ ยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอ ดเวลา โรแมนติกรักใคร่และห่วงใยคนอื่น ชอบคบหาเพื่อนฝูงใหม่ๆ

9 กันย ายน

สุภาพอ่อนโยน ประนีประนอม ระวังตัวแจ วางขั้นตอนชีวิตอย่ างมีแบบแผนชอบตอ กย้ำจุดอ่อนคนอื่น ชอบการวิพากษ์วิจารณ์ เยือ กเย็นสงบ ใจดี เห็นอ กเห็นใจคนอื่น รอบรู้เรื่องต่างๆ ซื่อตรง ทำงานเก่ง อ่อนไหว ช่างคิด ความจำดี สนใจใฝ่รู้ ชอบการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ มีแรงจูงใจ เข้าอ กเข้าใจ เก็บความลับอยู่รักกีฬา กิจก ร ร มย ามว่างและการเดินทาง ไม่แสดงอารมณ์เสียจนเกือบจะเป็นคนเก็บกด ช่างเลือ กโดยเฉพาะเรื่องแฟน

10 ตุลาคม

รักการพูดคุยเป็นชีวิตจิตใจ รักทุกคนที่รักตัวเอง รักการเจาะเข้าถึงจุดศูนย์กลางของเรื่องต่างๆ มีเสน่ห์ สุภาพนุ่มนวล จิตใจและรูปร่างสวยงาม ไม่โ ก ห กเสแสร้ง เห็นอ กเห็นใจคนอื่น ให้ความสำคัญกับเพื่อน ชอบคบหาเพื่อนใหม่อยู่ เสมอ เสียใจง่ายก็จริง แต่ไม่ต้องห่วงแป๊ปเดียวก็ห า ยเศร้า ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบฝันกลางวัน

ความคิดบรรเจิด มีสัมผัสพิเศษ รักการเดินทาง ศิลปะและวรรณ ก ร ร ม พูดจานุ่มนวล รักและใส่ใจคนอื่น โรแมนติก ขี้หึง เป็นห่วงเป็นใย รักความยุติธรรม เชื่อคนง่าย เพ ราะมองโลกสวยงาม สูญเสียความเชื่อมั่นง่ายมาก

11 พฤศจิกายน

ความคิดล้านแปดเต็มหัว ย ากที่จะเข้าถึง คิดการณ์ล้ำหน้า โดดเด่น หัวไวใส่ใจและชอบให้คำแนะนำ อย ากรู้อย ากเห็น รู้จักวิธีตะล่อมคุ้ยความลับชอบคิดอยู่ตลอ ดเวลา พูดน้อยแต่อัธย าศัยดี กล้าหาญและเอื้อเฟื้อ อ ดทน หัวรั้น ใจรั้น ใจแข็ง ถือคติตราบใดที่ยังมีความหวัง

ตราบนั้นก็ยังมีหนทางเสมอมีเป้าหมายชีวิต ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ โ ก รธ ย ากมากถ้าไม่ถูกยั่วจนถึงขั้นจริงๆชอบอยู่คนเดียว มีแรงจูงใจในตัวเอง โดยไม่สนใจการยอมรับนับถือจากคนอื่น มั่นคง เด็ดเดี่ยว รักใครรักจริง เจ้าอารมณ์ โรแมนติก แต่ไม่ค่อยสนใจสัมพันธ์จริงจังนัก รักบ้ าน ทำงานหนัก มีความสามารถสูง ไว้ใจได้

12 ธันวาคม

ซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระตือรือร้นในการแข่งขัน ชอบการมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ไม่ค่อยมีความอ ดทน ทะเยอทะย าน มีอิทธิพลในสังคม รักการเข้า สังคมมาก รักการได้รับการยอมรับ ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจ รักการที่มีคนอื่น มารักตัวเอง ซื่อตรงและไว้ใจได้ ไม่เสแสร้ง แต่อารมณ์เสียง่าย เ ก ลี ย ดการถูกบีบบังคับ ชอบเรื่องตลก มีอารมณ์ขันและมีเหตุผล

ที่มา : m e o k a y n a, k h o d d e e j a