บอ กนิสัยต ามเลขวันเกิด ใครเกิดวันที่เท่าไร เป็นคนยังไงบอ กห ม ดเปลือ ก

คนเกิดวันที่ 1 เป็นคนรักเสรี กล้าหาญ และไม่ก้มหัวให้ใคร

คนเกิดวันที่ 1 ของทุกเดือน เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองจนเกือบจะเรียกได้ว่าดื้อรั้น พอใจที่จะทำทุกอ ย่ างด้วยตัวเอง และไม่สนใจว่าใครคิดยังไงกับตัว ด้วยมีอารมณ์ รุนแ ร ง

กระด้าง แข็งกร้าว คิดอ ย่ างไรก็พูดไปอ ย่ างนั้น ไม่กลัวว่าจะพูดอะไรออ กไป และเมื่อจำเป็น จะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้ว คนเกิดวันที่หนึ่งจะทุ่มเททุกอ ย่ าง

คนเกิดวันที่หนึ่ง จะกำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้สูงสุดตั้งใจแสวงหาความเป็นเลิศให้แก่ชีวิต ในทุกด้าน แต่จะไม่ยอมบอ กหรือแม้แต่แสดงออ กให้คนอื่นรู้ว่ากำลังประสงค์อะไร เป็นคน มีเพื่อนสนิทแต่มักจะหยิ่งเกินกว่าที่จะให้เพื่อนสนิทรู้ว่ากำลังเผชิญปัญหาหรือผิ ดหวัง

คนที่จะเอาชนะคนเกิดวันที่หนึ่ง ก็คือคนที่มีนิสัยเหมือนกัน ถ้าได้พบคนที่มีนิสัยเหมือนกัน แล้ว เวลาทั้งหมดที่มีอยู่จะยกให้เพื่อนคนนั้นจนหมดสิ้น แต่กระนั้นก็ต ามก็ยังไม่ยอมบอ กให้ เพื่อนสนิทคนนั้นรับรู้ถึงปัญหา หรือความคิดที่แท้จริงของตนเองอยู่ดี

คนเกิดวันที่หนึ่ง จะหลงรักคนง่ายและรักอ ย่ างลึกซึ้งด้วย แต่ความรักก็เป็นเป้าหมาย อีกอ ย่ างหนึ่งที่คนเกิดวันที่หนึ่งปกปิด ดังนั้น ความรักจึงเป็นเพียงความลึกซึ้งที่เก็บไว้ในใจเท่านั้น ความที่ชอบอิสระ และไม่ชอบง้อใคร ชีวิตส่วนใหญ่จึงมักจะชินอยู่กับการอยู่คนเดียว อ ย่ างเหงา ๆ แต่ก็ทระนง คนอื่นจึงมักมองว่าไม่มีน้ำใจ เอาแต่ใจตัวเอง ดื้อและขี้อิจฉา

คนเกิดวันที่ 2 เพื่อนเป็นคนสำคัญ

คนเกิดวันที่ 2 ของทุกเดือนเป็นคนที่ให้ความสำคัญแก่เพื่อน มากที่สุด ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไร ก็จะคิดถึงเพื่อนก่อนเสมอ และมักจะไปทำอะไรโดยไม่ปรึกษาเพื่อนเลยทั้ง ๆที่ตัวเองเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมองการณ์ไกลเห็นประโยชน์ระยะย าว

ไม่ใช่คนโลเลต้องคอยทำต ามเพื่อน แต่เป็นคนที่ต้องการให้เพื่อน หรือคนรัก รับรองว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องแล้ว ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็รู้ว่าทำถูกแล้ว แต่ก็อย ากให้มีคน มาบอ กว่าทำถูกแล้วอยู่ดี

เป็นคนฉลาดสามารถหยิบฉวยประโยชน์จากคำแนะนำหรือข้ อวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนนำมาประสมประสานให้เกิดผลดีแก่งานเต็มที่ เวลาทำงานจะคิดแต่เพียงว่า เพื่อนคนใดจะได้ประโยชน์อันใดบ้างแทนที่จะคิดถึงตัวเองก่อน คนที่มีเพื่อนเกิดวันที่ 2 จึงมักได้ การเกื้อ กูลเป็นอ ย่ างดี

โดยปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อย อ่อนหวาน ไม่ชอบขัดใจใครและพร้อมที่จะคบหาผู้คน เพราะอย ากมีเพื่อน มากอยู่แล้ว แต่มีข้ อเ สี ยคือ อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่าย ใครทำอะไรขัดใจหรือความรู้สึกไม่ได้เลยจะเกิดน้อยใจหรือโ ก ร ธวู่วามขึ้น มาทันที

เมื่อเวลาอารมณ์ดี ก็เคล้าเคลียกันเหมือนแมวเชื่อง ๆ แต่ถ้าใครทำให้ผิ ดใจก็จะกล า ยเป็นพ ยั คฆ์ร้ า ยขึ้น มาทันที เพื่อน ๆ ของคนเกิดวันที่ 2 นี้มักจะพากันห่าง ๆ หรือระวังเมื่ออยู่ใกล้ เพราะกลัวอารมณ์แปรปรวน จุดอ่อนนี้เองที่ทำให้คนเกิดวันที่ 2 มีเพื่อนน้อยลงกว่าที่ควร ความดีที่ทำให้เพื่อนก็มักลดค่าลง เพราะความเจ้าอารมณ์ของตัวเองด้วย

สิ่งที่คนเกิดวันที่ 2 กลัวมากที่สุดคือ ความเหงา ความว้าเหว่ การอยู่คนเดียวคิดคนเดียว ทำคนเดียว บางทีแม้แต่อยู่ท่ามกลางเพื่อน ก็ยังแอบนึกไปว่า เพื่อนไม่ให้ควาามสนใจ

ถ้าเพื่อนของท่านเกิดวันที่ 2 ก็อ ย่ าแปลกใจเลย ถ้าเห็นว่าเพื่อนงอนเก่งขี้หึง และบางทีก็เจ้าอารมณ์ เพราะนั่นเป็นเรื่องธรรมดา แต่เขา หรือเธอ ก็เป็นเพื่อนที่รักท่าน มาก เพราะคนที่เกิดวันที่ 2 ชอบคบคนวนเวียนอยู่แต่กับเพื่อนเท่านั้น

คนเกิดวันที่ 3 ท่านคือ เพื่อนที่แสนดี

คนที่เกิดวันที่ 3 เป็นคนเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดของคนที่เกิดวันนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง และหากใครทำต ามความคิดนั้นก็จะได้พบกับความสำเร็จในการสรรสร้างสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนาเหมาะมากสำหรับงานในตำแหน่ง ฝ่ายวางแผน และพัฒนา นอ กจากจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังมักคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างหน้าได้อ ย่ างถูกต้องแ ม่ นยำ ทั้งนี้มิใช่อาศัยโหราศาสตร์ แต่อาศัยความใฝ่รู้และด ว งปัญญาอันแจ่มใสมากกว่า

คนเกิดวันที่ 3 มีเสน่ห์อยู่ที่ความเปิดเผย มีความคิดความเห็นอ ย่ างไรก็พูดออ กมาอ ย่ างนั้นต ร ง ๆ ไม่เคยเกรงว่าคนที่ได้ฟังจะมีความรู้สึกอ ย่ างไรต่อตัวเอง ถ้าเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่ไม่ถูกใจก็จะพูดไปต ามความรู้สึก ซึ่งบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็พูดแ ร งเกินไป และแสดงกิริย าไม่ชอบใจออ กมาให้เห็นทีเดียว

สิ่งที่คนเกิดวันที่ 3 ชอบมากที่สุดก็คือ การที่ได้อยู่ในกลุ่มของเพื่อนสนิทมิตรสห า ย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอ ย่ างเต็มที่และต ร งไปต ร งมา จะว่าคนเกิดวันนี้พูดเป็นแต่เรื่องจริงจัง

ไม่มีเรื่องโรแมนติกก็คงจะได้ แต่ที่จริงแล้ว คนเกิดวันที่ 3 เป็นคนชอบความงามต ามธรรมชาติ และความแปลกใหม่ ถ้าท่าน มีเพื่อนเกิดวันที่ 3 ท่านไม่ควรพาเขาไปเที่ยวที่เก่า ไม่ควรสั่งอาหารชุดเดิมมาเลี้ยงเขาหรือเธอเป็นอันข า ดเพราะสิ่งเก่า ๆ ขัดกับความคิดที่ไม่หยุดนิ่งของเขา ใครที่ชอบนัด ที่เก่าเวลาเดิม จะทำให้คนเกิดวันที่ 3 รู้สึกเบื่อ

คนเกิดวันที่ 3 ไม่ชอบให้ใครมากำกับให้ทำหรือไม่ให้ทำอ ย่ างโน้นอ ย่ างนี้ บางทีจะทำต ร งกันข้ามกับข้ อห้ามหรือ คำแนะนำ เหล่านั้น เพื่อเป็นการประท้วงไปเลยก็ได้ ในขณะที่คนเกิดวันที่ 3

เป็นคนรักเพื่อน ต ร งไปต ร งมาและจริงใจกับเพื่อน รับผิ ดชอบการงานอ ย่ างฉลาดและสร้างสรรค์ แต่ในความรู้สึกลึก ๆ กลับเป็นคนที่ว้าเหว่ หาเพื่อนสนิทไม่ได้และในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น ไม่ค่อยมีใครสนิทกับคนเกิดวันนี้นัก

ถ้าท่าน มีเพื่อนที่เกิดวันที่ 3 จงให้ความจริงใจต่อคนผู้นั้นให้ความรักและเอาใจใส่ ท่านจะได้รับน้ำใจตอบสนองอ ย่ างเพื่อนที่แสนดี หรือถ้าท่านรักกับคนเกิดวันที่ 3 ท่านก็จะได้เพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคู่ชีวิต

คนเกิดวันที่ 4 จริงใจและมั่นคง

ความจริงใจต่อเพื่อนฝูง คือ คุณที่เกิดวันที่ 4 นี้ นอ กจากมีความจริงใจต่อเพื่อนแล้ว คนเกิดวันนี้ยังต้องการความจริงใจจากเพื่อนเป็นผลตอบสนองด้วย คุณสมบัติประการต่อมา คือ การเป็นคนรักการทำงาน เอาการเอางาน มีความรับผิ ดชอบเป็นเลิศ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้างชีวิตให้มั่นคง การสร้างหลักฐานให้แก่ชีวิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญอ ย่ างหนึ่งของชีวิต ดังนั้น คนเกิดวันนี้จึงทำงานหนัก เพื่อตอบสนองความหวังของตัวเอง

คุณสมบัติดังกล่าวทำให้คนเกิดวันที่ 4 มีจุดอ่อนต ามมาด้วย กล่าวคือ ความจริงใจที่มีต่อเพื่อน และความต้องการให้เพื่อนจริงใจด้วยนั้น บางทีรุนแ ร งไปจนถึงจุดที่เรียกร้องความสนใจจาก

เพื่อน หรือหึงหวงไปเลยก็มี และในขณะที่คนเกิดวันที่ 4 เป็นคนเอางานเอาการ ทำให้บางครั้งถูกมองไปว่าเผด็จการ หรือเข้มงวดกับเพื่อนฝูงได้ง่าย ๆ แต่ลักษณะที่แสดงความหึงหวงก็ดี ความเข้มงวดบางอ ย่ างก็ดี เป็นลักษณะที่บ่งบอ กถึงความจริงใจในการคบหากัน มากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อน

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของคนเกิดวันที่ 4 ก็คือความเป็นคนค่อนข้างระวังตัว มีความคิดรอบคอบ แต่คุณสมบัติประการนี้ก็มิได้เป็นผลร้ า ยแก่เพื่อนฝูงที่สุจริตใจเป็นการสร้างกลไก ระวังตัวเองของเจ้าตัวเท่านั้น เพราะคนเกิดวันนี้จะทุ่มเททุกอ ย่ างให้กับคนที่ตนเองเห็นว่า มีความจริงใจต่อ กันอ ย่ างแท้จริง คนเกิดวันที่ 4 ถ้าคิดจะช่วยใครก็ช่วยจนหมดตัวสุดชีวิต

อ ย่ างไรก็ต าม ท่านจะต้องระวังตัวบ้างถ้าจะคบกับคนที่เกิดวันที่ 4 โดยพย าย ามหลีกเลี่ยงที่จะทำให้คนเกิดวันนี้โ ก ร ธหรือเ ก ลี ย ดท่านเป็นอันข า ด เพราะหมายเลข 4

นี้จะร้ า ยกาจกับคนที่ร้ า ยกาจด้วยอ ย่ างที่ใคร ๆ ก็คาดไม่ถึงจริง ๆ และสิ่งที่คนเกิดวันที่ 4 เ ก ลี ย ดมาก ๆ ก็คือ การที่รู้สึกว่า ตัวเองถูกหลอ กลวง หรือ การที่เพื่อนฝูงปันใจไปให้คู่แข่ง

ถ้าท่าน มีทุ ก ข์หนัก อ ย่ าลืมไปหาคนเกิดวันที่ 4 เพื่อช่วยเหลือปลอบประโลมใจ และถ้าท่านอย ากได้คนรักหรือคู่ครองที่เอางานเอาการ จริงใจต่อมิตรภาพ รักเพื่อนฝูงก็ควรไปหา คนที่เกิดวันที่ 4 ทั้งนี้ ท่านต้องทำใจให้มั่นคงว่า ท่านจะรักเพื่อนที่เกิดวันที่ 4 นี้อ ย่ างจริงใจ แล้วท่านก็จะได้คู่ชีวิตที่มีแต่ความจริงใจมั่นคงต่อท่านตลอ ดชีวิต

คนเกิดวันที่ 5 นักอุดมการณ์ หรือบางทีก็เผด็จการ

ถ้าคนที่คุณรักใคร่คบหาอยู่ขณะนี้เกิดวันที่ 5 ของเดือนใดก็ต าม คุณก็ต้องตระหนักไว้ว่าคุณได้คบกับคนที่มีลักษณะนิสัยสองอ ย่ างอยู่ในตัวคนเดียว นิสัยที่แท้จริงของคนเกิดวันที่ 5 ก็คือ การเป็นคน มองโลกในแง่ดี เป็นคน มีเหตุผล และยอมรับความเป็นจริงทุกอ ย่ างที่เกิดขึ้น แต่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปต ามยถาก ร ร ม ถ้าจะเปรียบกับหัวหน้าทีมกีฬา เขาก็เป็นหัวหน้าทีมที่ไม่เคยเ สี ยใจเลย ถ้าทีมของเขา หรือเธอประสบความพ่ายแพ้ แต่ก็จะรีบไปปรับปรุงทีมเป็นการใหญ่ คราวหน้าไม่ควรจะแพ้อีกคราวนี้แพ้แล้วไม่เป็นไร เขาจะคิดอ ย่ างนั้น

คนเกิดวันที่ 5 จะเ ก ลี ย ดการถูกบังคับให้เป็นอ ย่ างโน้นทำอ ย่ างนี้ ถ้าเขารู้ตัวว่าถูกสั่งถูกบังคับเขาจะมีปฏิกิริย าในการต่อต้านขึ้น มาทันที ท่านที่มีคู่รัก-คู่ครอง หรือบุตรธิดาเกิดวันที่ 5จะต้องรู้ความจริงข้ อนี้เอาไว้เป็นเบื้องต้นทีเดียว สมมติว่าแฟนของคุณเกิดวันที่ 5 และกำลังติดบุหรี่ ถ้าคุณไปบอ กเขาว่า เขาควรงดบุหรี่ เขาอาจจะเลิกจากคุณไปเลย ทั้ง ๆ ที่เขาเห็นด้วยกับคำแนะนำของคุณและต้องบ้าอ ดบุหรี่อ ย่ างจริงจัง แต่นั่นหมายถึงว่าเขาเลิกคบกับคุณไปแล้ว

สิ่งที่คนเกิดวันที่ 5 ต้องการก็คือ การเปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอย ากจะทำ ถ้าเขาเป็นเ ด็ ก คุณก็ควรปล่อยให้เขาเล่นโลดโผนต ามใจ เพียงแต่ดูแลอยู่ห่าง ๆ ไม่ให้เกิดอันตรายร้ า ยแ ร งก็พอ และถ้าเขาเป็นคู่รักคู่ครองของคุณเกิดอย ากเล่นกีฬาผาดโผน ลงทุนเสี่ยงทางธุรกิจ หรือแม้แต่เขาคิดจะมีภรรย าอีกสักคน ถ้าหากพอยอมได้ก็ควรยอม ถ้ายอมไม่ได้ท่านก็ต้องคัดค้านโดยวิ ธีหว่านล้อม ไม่ใช่วิ ธีชี้นำ เพราะคนที่เกิดวันนี้ต้องการที่จะได้แสดงความสามารถ ถ้าใครไปกีดขวางปิดกั้นไม่ให้เขาหรือเธอได้ทำในสิ่งที่ต้องการ แม้จะรักกันแสนรักก็อาจกล า ยเป็นศัตรูกันได้ทันที

อ ย่ างไรก็ต าม เขา หรือเธอ โดยปกติแล้วเป็นคนอ่อนหวาน ขี้เกรงใจและช่างเอาอ กเอาใจเขาจะดื้อต่อเมื่อถูกบังคับเท่านั้น คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศสูง ชอบกิจก ร ร มทางเพศที่ประณีต เป็นคนกล้าได้กล้าเ สี ยในเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่เมื่อถึงบทสุดท้าย คุณอ ย่ าได้เผลอไปแนะนำอะไรเขา หรือเธอ เป็นอันข า ด ปล่อยให้เขา หรือเธอ มีความสุขอยู่กับแบบที่เขาต้องการจะดีที่สุดเขา หรือเธอ เป็นคนชอบเผด็จการก็ต ร งนี้แหละ

คนเกิดวันที่ 6 อยู่ได้ด้วยความรัก

เขาหรือเธอคือ พ่อบ้านแม่เรือน สถานที่ที่เหมือนทิพย์วิมานของเขาก็คือ บ้านอันอบอุ่นด้วยไอรัก เ ด็ กที่เกิดมาในวันที่ 6 ในครอบครัวที่แตกสล า ยร้าวรานจะเป็นเ ด็ กที่น่าสงสาร และจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าสงสารมากด้วย เพราะคนที่เกิดวันนี้แทบจะอยู่ไม่ได้ในที่ที่ข า ดความรักคนที่เกิดวันที่ 6 หากมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่น เขา หรือเธอ จะโผเข้าซบอ กคนที่หยิบยื่นความรักให้ โดยไม่ลังเลใจเลย

คนเกิดวันที่ 6 นี้ ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับคนที่เขารักเอามาก ๆ แม้ว่าตัวเขา หรือเธอจะรูปงามและเฉลียวฉลาดเพียงใด แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเรื่องความรักและเพศต ร งข้ามเขาเกรงไปว่า ถ้าเขาตัดสินใจผิ ดจังหวะความรักจะหลุดลอยไป ดังนั้น ถ้าคุณเป็นหญิง และมีคนรักเกิดวันที่ 6 ก็ไม่ควรจะสงสัยว่า ทำไมคนรักของคุณไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้นแขนของคุณ ทั้ง ๆ ที่คุณคิดว่า เขาน่าจะกอ ดคุณแล้วด้วยซ้ำ แต่อ ย่ างไรก็ต ามคนเกิดวันนี้ มักจะไม่ข า ดเพื่อนต่างเพศเพราะรูปงาม นิสัยดี อ่อนหวาน เป็นคนซื่อ ๆ ปราศจากมารย า และจะไม่คิด ขบถ ต่อคนอื่นเลย

ก็โถ กับคุณเขายังไม่กล้าจะแตะแขนเลย เขาจะกล้าไปจับมือใครได้เล่า รักกับเขาไว้คุณก็จะได้พ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน อ่อนหวาน เขา หรือเธอ จะพย าย ามทำบ้านให้เป็นวิมานสำหรับคุณ

ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับความรัก คนเกิดวันที่ 6 เป็นคน มุ่งมั่น มานะ ใจคอก็หนักแน่น มั่นคง ไม่วอ กแวกไม่ว่าเรื่องใด เป็นคนที่ไว้ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ตัวรักทุกวิถีทาง นิสัยใจคอจริง ๆ จึงน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากใจอ่อน รักเ ด็ ก รักสั ต ว์เลี้ยง ถ้าได้มีอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องดังว่านี้จะก้าวหน้าดีนัก

คนเกิดวันนี้ค่อนข้างปิดตัวเองในเรื่องรสนิยมทางเพศ ทั้งที่ความจริงตัวเองเป็น ไฟ แต่มักแสดงให้ปรากฎในรูปของน้ำแข็ง ถ้าคุณเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กับคนเกิดวันที่ 6 คุณควรจะใช้ความละเมียดละไมของคุณช่วยจุดไฟให้เขา หรือเธอ คุณควรเป็นฝ่ายนำ แล้วเขาหรือเธอจะค่อย ๆ เกาะต ามคุณไปได้เอง และคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาหรือเธอจะต ามไม่ทัน

เพราะเมื่อถึงบทสุดท้าย คุณอาจเป็นฝ่ายต ามไม่ทันก็ได้ อ ย่ าลืมว่าคนเกิดวันที่ 6 อยู่ได้ด้วยความรัก ความรักที่คุณส่งให้เขา หรือเธอ จึงต้องพร้อมมูลทั้งคุณภาพและปริมาณ

คนเกิดวันที่ 7 นักเล่าประสบการณ์

ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้ก็คือ การแสวงหาประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ชอบประสบการณ์ต ร งมากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่น แต่เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันตนเองสูง ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ ย าเสพติด การพนัน หรือแม้แต่เพื่อนต่างเพศ การที่คนเกิดวันที่ 7 ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ ย่อมเป็นผลดีต่อ การชอบลองของเขาเองเพราะเขาจะเรียนรู้ได้โดยไม่ ติด สิ่งเหล่านั้น ถ้าท่านคิดว่าจะเอาตัวเอาใจของท่านไปให้เขาทดลองเพื่อให้คนเกิดวันที่ 7 หลงใหลท่านก็คิดผิ ดเท่านั้นเอง

คนเกิดวันที่ 7 นี้โดยปกติเป็นคน มีศีลธรรมและมีเมตต าเป็นคนใจง่าย ๆ ซื่อต ร งและค่อนข้างขี้สงสาร แต่สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง คนเกิดวันนี้กลับไม่ค่อยแน่ใจตัวเอง มักจะขัดแย้งตัวเองหรือลังเลในสิ่งที่จะตัดสินใจอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งการขัดแย้งในข้ อที่ว่า จะใช้ชีวิตอ ย่ างไรดี ยึดกฎเกณฑ์ หรือว่าปล่อยตัวต ามใจตัวเอง

คนเกิดวันนี้เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่าย ซึ่งเป็นลักษณะของคนชอบลอง เพราะถ้าใครชวนถูกหูแล้ว จะให้ทำอะไรก็ทำเป็นคนต ร งไปต ร งมาในเรื่องความคิด ถ้าเชื่ออะไรแล้วจะพูดออ กไปโดยไม่ต้องคิดเลย โดยไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับใคร เป็นคนรักหมู่คณะ แต่ก็ค่อนข้างอวดตัว และถ้าหมู่คณะมอบหมายงานให้แล้ว คนเกิดวันนี้ก็จะทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบจนสุดชีวิต

คนเกิดวันนี้ไม่ใช่คนไม่อิ่มรัก แต่เป็นคนที่มีความรักมากพอที่จะแจกจ่ายให้ใคร ๆ ได้ไม่จบสิ้น ชอบคู่ครองที่เข้มแข็งและใจกว้างพอที่จะให้เขามีเสรีในเรื่องรัก แต่เขาไม่ชอบให้ท่าน มีรักที่เสรี เขาชอบให้ท่านรักเขา หรือเธอ คนเดียว

คนเกิดวันที่ 8 ทุกอ ย่ างต้องพร้อม

ลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่ 8 ก็คือ ทุกอ ย่ างต้องพร้อมอ ย่ างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาดีแล้ว คนเกิดวันที่ 8 ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบ การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักต้องเหน็ดเหนื่อยไปด้วย

คำว่า ทุกอ ย่ างต้องพร้อมของคนที่เกิดวันที่ 8 ในอีกอ ย่ างก็คือ เขาจะปรากฎตัวในที่สาธารณะต่อเมื่อมั่นใจว่า ตัวเองพร้อมเท่านั้น คนเกิดวันนี้ต ามปกติส่วนใหญ่จะไม่รับแขกโดยแต่งชุดต ามสบาย ถ้าท่าน มีเจ้านายเกิดวันที่ 8 และจะเชิญไปเปิดงานตรวจงาน ท่านต้องเตรียมให้พร้อม มิฉะนั้น ท่านจะถูกตัดเงินเดือนเ สี ยเปล่า ๆ

คนเกิดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือน มีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียงคนต ร งต่อ กฎเกณฑ์เท่านั้น ความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหล า ยด้าน เรียนหนังสือเก่งทำงานเก่ง ปรับตัวให้เข้ากับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี และถึงแม้ว่าเขาเกิดคิดจะเป็นนักโหราศาสตร์ เขาก็จะเป็นนักพย ากรณ์ชั้นเยี่ยม

ในอีกด้านหนึ่ง คนเกิดวันที่ 8 มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนข้างเคียงได้ง่ายแต่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยใช้ความเข้มแข็งพรางต า เขาจะรับรู้ได้เองว่า ท่านรักใคร่ผูกพันตัวเขา หรือเธอ อยู่ ไม่ต้องบอ กรัก และในคืนวิวาห์หรือเวลาอันเป็นส่วนตัว ท่านช่วยจัดบรรย ากาศให้ดี ๆ ห้องสะอาด เตียงเรียบ ข้าวของเป็นระเบียบ ฯลฯ แล้ว ท่านก็จะรู้ลีลาเร่าร้อนที่คนเกิดวันที่ 8 มีอยู่ เรื่องที่ควรปรับปรุงของคนเกิดวันที่นี้คือ การรับและการให้ เพราะคนเกิดวันนี้บางครั้งจะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์มากเกินไป ควรรู้จักลดความทะเยอทะย านลงบ้าง

คนเกิดวันที่ 9 เจ้าความคิด

คนเกิดวันที่ 9 บ่งบอ กบุคลิกภาพของนักอนุรักษ์นิยมและลักษณะของนักปราชญ์ เป็นคนที่มีท่าทางเคร่งขรึม สุภาพ และขี้อาย และมีความวิตกกังวล เป็นเจ้าเรือน เป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตและโลกมากเกินไป เป็นคนที่เห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือใหญ่โตแต่เห็นว่าการทำงานเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทตลอ ดชีวิต ที่น่าเป็นห่วงก็คือ เขา หรือเธอ ทำงานจนไม่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจ ท่านจะไม่เห็นคนเกิดวันนี้ออ กไปร้องรำทำเพลงกับใครบ่อยนักถ้านั่งในรถทัศนาจรประเภทฉิ่งฉับทัวร์ ท่านจะไม่พบคนเกิดวันนี้ออ กไปตีฉิ่งตีฉาบเลย

คนเกิดวันที่ 9 มีพรสวรรค์ในด้านการอธิบายหรือเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้เข้าใจง่าย แต่การพูดการอธิบายของเขาดูจะเป็นจริงเป็นจังและไม่มีมุขตลกมากนัก จึงเป็นนักพูดที่ดีมีสาระจึงเป็นครูมีลูกศิษย์ลูกหานิยม หรือเป็นนักพูดที่มีผู้คนยกย่อง

ปกติคนเกิดวันที่ 9 จะชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ แต่ถ้ามีคน มาคุยด้วยก็จะพอใจ ยิ่งถ้ามาขอคำแนะนำ ขอความช่วยเหลือต่าง ๆ ด้วยแล้ว คนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่าท่านเป็น ภาระงานที่จะต้องปกป้องดูแลเป็นอ ย่ างดี ดังนั้น ถ้าจะไปสร้างความรักความสัมพันธ์กับคนเกิดวันนี้ควรเข้าไปในรูปของคนอ กหัก หรือต้องการพี่-น้อง ที่ปรึกษากันได้มากกว่าที่จะเริ่มด้วยการเฮฮาสนิทสน ม คนเกิดวันที่ 9 จะเอาใจใส่ดูแลคนที่ตนเองรักเป็นอ ย่ างดี ทุ่มเทให้กับความรักอ ย่ างเต็มที่ ไม่เจ้าชู้เลย ออ กจะน่ารักทีเดียว ถ้าจะขี้หึงและขี้กังวลน้อยลงอีกสักหน่อย

คนเกิดวันที่ 10 แข็ง หรือไม่ก็แกร่ง

คนเกิดวันที่ 10 เป็นคนที่มีปัญหาบางอ ย่ างมาตั้งแต่เ ด็ ก จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ต าม แต่คนเกิดวันนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกบ่อย ๆ อาจเป็นเพราะเมื่อเยาว์วัยต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปอยู่กับปู่ย่าต าย าย หรืออาจจะเป็นเพราะเป็นลูกคนที่เกิดมาในช่วงชีวิตที่ครอบครัวกำลังต้องเผชิญปัญหา ทำให้คนเกิดวันที่ 10 รู้สึกว่าตัวเองถูกทอ ดทิ้งและต้องเรียนรู้การช่วยตนเองมาตั้งแต่เ ด็ ก แต่คนเกิดวันนี้แม้จะรู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวในโลก แต่ก็ไม่ใช่คนประเภทยอมให้ความเหงาหรือความว้าเหว่มาทำให้ตัวเองอ่อนแอ ต ร งกันข้ามกลับทำให้เป็นคนเข้มแข็งเด็ดข า ด แกร่งกล้า กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการ กล้าสู้กล้ายืนอยู่คนเดียว จนคนพากัน มองว่าเป็นคนแสดงอำนาจและเจ้าอารมณ์ แต่ถ้าคุณมีเพื่อนเกิดวันนี้ คุณจะเรียนรู้ได้ไม่ย ากเลยว่า เขาหรือเธอผู้นั้นจะเป็นคนเด็ดข า ดขึ้น มาก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าถูกรังแกหรือถูกดูถูก หรือถูกท้าท า ยเท่านั้น

ถ้าคุณมีคู่รักหรือคู่ครองที่เกิดวันที่ 10 อ ย่ าเผลอไปท้าท า ยให้เขาหรือเธอเลิกราฟ้องหย่าเป็นอันข า ด เพราะคุณจะไม่มีวันได้เพชรเม็ดนั้นกลับมาอีกเลย คนเกิดวันนี้ พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศด้วยความเต็มใจในตัวเอง เพราะเป็นคนฉลาดที่วางแผนทุกอ ย่ างไว้ในใจได้รอบคอบ และอ ดทนรอผลได้อ ย่ างใจเย็น เป็นคนที่เก็บปัญหาต่าง ๆ ไว้ในใจได้ดี แม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่มีวันจะรู้จากปากของเขาหรือเธอว่า ต้องการความช่วยเหลือแค่ไหน เพราะคนเกิดวันที่ 10 ไม่มีทางเอ่ยปากขอให้ใครมาช่วย

ในเรื่องความรัก ถ้าคุณมีคนรักเกิดวันที่ 10 คุณจะต้องรู้ว่า เขาหรือเธอจะอาทรห่วงหาคุณอ ย่ างมาก แต่ความรักนั้นซ่อนเร้นอยู่ในใจของเขาหรือเธอเท่านั้น อ ย่ างดีก็ปรากฎออ กมาในสายต า ถ้าคุณรอให้เขาหรือเธอบอ กรักรับรัก คุณคงรอไปตลอ ดชาติ เพราะคนเกิดวันนี้ไม่มีวันจะเอ่ยปากขอให้ใครมารัก

และในเรื่องความสัมพันธ์ในฐานะคบคู่กับคุณก็เช่นกันคุณจะต้องสังเกตและตัดสินใจเองว่าควรเลือ กแบบไหนคุณไม่ต้องถาม แต่คุณจะต้องเสนอ แบบ ที่ถูกใจเขาหรือเธอให้ได้ด้วยตัวเอง แล้วก็ไม่ต้องรอถามด้วยว่า ชอบแบบนี้ไหม

คนเกิดวันที่ 11 แม้จะเจ้าอารมณ์ แต่ก็สร้างสรรค์

คนเกิดวันที่ 11 เป็นคนที่ต้องการคนเอาใจมากกว่าคนเกิดวันอื่น ๆ เป็นคนซื่อต ร ง และปราศจากเล่ห์เหลี่ยม แต่ก็มักใจน้อยและเจ้าอารมณ์ ดังนั้นจึงมักทำงานที่ต้องอ ดทน หรือมีรายละเอียดกวนใจมากเกินไปไม่ค่อยได้ คนเกิดวันที่ 11 จึงไม่ชอบ

เป็นผู้บริหารราชการที่มีระเบียบมากมายจุกจิก แต่ชอบที่จะเป็นศิลปิน ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานได้โดยจินตนาการและอารมณ์ของตนเอง และด้วยเหตุผลที่เป็นคน มีจินตนาการแจ่มชัด มีอารมณ์อ่อนไหวช่างคิดช่างฝันนี้เอง จึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากถ้า

มีโอกาสได้ทำงานด้านประดิษฐ์สร้างสรรค์ถ้าคุณมีบุตรธิดาคนรัก หรือแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาอ ย่ ามอบงานบริหารให้เลย ให้มอบงานประดิษฐ์คิดค้นให้ดีกว่า คุณจะได้ประโยชน์และเขาหรือเธอก็จะมีความสุขด้วย

คนเกิดวันที่ 11 ค่อนข้างหัวแข็งในสายต าคนรอบข้าง แต่ที่จริงเป็นคนที่เรียกว่า หยิ่งในตัวเอง มากกว่า ว่ากันว่าถ้าตรวจสอบวันเกิดกันได้ คุณพจมาน สว่างวงศ์ คงเกิดวันที่ 11เพราะเป็นคนหยิ่งในตัวเอง และถ้าอย ากจะทำให้อ่อนน้อมนุ่มนวลก็ทำได้เป็นอ ย่ างดี ใครที่ทำให้คนที่เกิดวันนี้เ ก ลี ย ดหรือหมั่นไส้จะถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวเลย แต่ก็เป็นไปเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้น เพราะคนเกิดวันที่ 11 จะไม่รุกรานคนอื่นเลย

และเมื่อพูดกันถึงเรื่องความรัก คุณคงไม่ต้องบอ กรักคนที่เกิดวันนี้ก็ได้ ถ้าคุณสามารถทำตัวให้เป็นคนที่เป็นเพื่อนกับคนเกิดวันนี้ได้ในทุกสถานการณ์ เป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่เขาหรือเธอผู้นั้น ที่สำคัญคือคุณต้องเป็น หลัก ให้เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 11 ได้ในการเป็นผู้นำและตัดสินใจในเรื่องที่เขาหรือเธอไม่ชอบที่จะเกี่ยวข้ อง

ในเรื่องของความสัมพันธ์ เมื่อย ามคุณอยู่กันสองต่อสองนั้น คำยกยอ คำพูดขอร้องที่อ่อนหวาน จะเป็นการปรุงรสสวาทที่ดีกับคนเกิดวันที่ 11 และในส่วนที่เป็นบทรัก คนเกิดวันที่ 11 เป็นคนที่ชอบทำอะไรซื่อ ๆ ไม่มีพลิกแพลง ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า คุณจะทำความเรียบง่ายไม่พลิกแพลงให้เป็นความสุขสมของทั้งสองฝ่ายได้อ ย่ างไรเท่านั้นเอง

คนเกิดวันที่ 12 คนเก่งที่มีเพื่อนน้อย

คนเกิดวันที่ 12 ได้พรจากพระเจ้าในเรื่องต่าง ๆ เกือบทุกเรื่องเพราะไม่ว่าจะจับทำสิ่งใดก็จะสำเร็จไปหมด อ ย่ างน้อยก็ทำได้ดีในทุกเรื่อง เกิดมาเป็นคนเก่ง มีความสามารถในการงานเป็นอ ย่ างดี

โดยนิสัยแล้วคนเกิดวันที่ 12 เป็นคนเปิดเผย ต ร งไปต ร งมาและไม่ชอบถูกเอาเปรียบจึงต้องการเพื่อนที่คบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังประโยชน์ตอบแทน ต้องการเพื่อนที่พูดคุยได้อ ย่ างสนิทใจ เพียงแต่คุณมีความจริงใจ คุณก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของคนเกิดวันที่ 12ได้ไม่ย ากเลย แต่คนที่มีเพื่อนเกิดวันที่ 12 ก็ต้องรู้ใจเพื่อนด้วยว่า คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีแต่ความซื่อ พูดต ร งไปต ร งมาโดยไม่กลัวใครจะว่าอ ย่ างไร เมื่อคนเกิดวันที่ 12 อย ากจะตำหนิ

ใครขึ้น มา ก็มักพูดด้วยถ้อยคำอันรุนแ ร ง จนกระทั่งคนฟังรู้สึกว่าแ ร งเกินไป และเมื่อไม่พอใจใครหรืออะไรขึ้น มาคนที่เกิดวันนี้ก็จะแสดงให้รู้ชัดเจนทีเดียวว่า ไม่พอใจ คนเกิดวันที่ 12 เป็นคนเก่งที่มีเพื่อนน้อย ทั้ง ๆ ที่เจ้าตัวเป็นคนรักเพื่อนและมีความสุขมากเมื่ออยู่ในกลุ่ม เป็นคน มีอารมณ์ขัน และโต้ตอบคำพูดของคนอื่น ๆ ได้อ ย่ างคมคายแต่กลับมีเพื่อนน้อย หาเพื่อนสนิทได้ย าก ดังนั้น ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในฐานะเพื่อนสนิทได้ในใจของคนเกิดวันที่ 12 ก็จะมีแต่คุณคนเดียว

วิ ธีที่จะทำให้คนเกิดวันนี้พอใจอ ย่ างหนึ่งก็คือ การพาไปท่องเที่ยวต ามสถานที่ต่าง ๆ รสนิยมของแต่ละคนต่างกันไปบ้างบางคนอาจชอบให้คุณพาไปชมป่าเขาลำเนาไพร บางคนอย ากให้คุณไปดูหนังดูละครกับเขาบ่อย ๆ ฯลฯ แต่ที่แน่ ๆ คือ คนเกิดวันที่ 12 เ ก ลี ย ดการจำเจ แม้แต่งงานกันแล้ว ถ้าคู่ครองของคุณเกิดวันที่ 12 คุณก็ต้องหาวิ ธีพากันไปเที่ยวนอ กบ้านบ่อย ๆ

คนเกิดวันที่ 12 ไม่ชอบการห้ามไม่ให้ทำอ ย่ างโน้นอ ย่ างนี้โดยไม่มีเหตุผลอันเห็นได้ชัดและเ ก ลี ย ดการห้ามเพราะความอิจฉาหรือเพราะกลัวว่าจะไปขัดผลประโยชน์ของคนห้ามดังนั้น ถ้าคุณมีคนรักเกิดวันที่ 12 แล้วคุณแสดงความหึงหวงหรือแสดงความเป็นเจ้าของความรักก็จะจบลงง่าย ๆ แค่นั้น ส่วนเรื่องลีลาทางเพศสัมพันธ์ บอ กได้ว่า คนเกิดวันที่ 12 ไม่ชอบความจำเจ ดังนั้นคุณต้องหมั่นเปลี่ยนที่ และเปลี่ยนท่า

คนเกิดวันที่ 13 น่ารักน่าคบ

คนเกิดวันที่ 13 เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าจะโดยบุคลิกภาพภายนอ กที่อ่อนหวาน หรือภายในจิตใจที่ซื่อต ร ง อ่อนโยน เมตต าปรานี และเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริง คนเกิดวันนี้รับรู้ความดีง่ายใจอ่อน และมักพอใจที่จะเอื้อเฟื้อผู้อื่น เป็นคนสนใจในการเรียนรู้และปฎิบัติธรรม

คนเกิดวันที่ 13 เป็นคนปราศจากเล่ห์เหลี่ยม มีความรับผิ ดชอบสูงต่อครอบครัว และหน้าที่การงาน หาคนเกิดวันที่ 13 มาเป็นคู่เถิด คนเกิดวันนี้ต้องการให้ชีวิตมั่นคงเป็นอันดับแรกดังนั้นจึงต้องทำงานหนัก และทำได้อ ย่ างไม่ย่นย่อท้อถอย เป็นคนอ ดทนได้ที่จะรอผลอันย าวนาน

คนเกิดวันที่ 13 นี้แหละคือพวกที่เป็นอ ย่ างลูกทุ่ง ร้องเอาไว้ว่า ผัวเธอต า ยเมื่อไรบอ กด้วยแล้วพี่จะช่วยเลี้ยงลูกทุกคน คนเกิดวันนี้มีจุดอ่อนอยู่ต ร งที่เป็นคนอ่อนไหวง่าย น้อยใจเก่ง คุณอาจเห็นน้ำต าคนเกิดวันที่ 13ได้บ่อย

นอ กจากนี้คนเกิดวันนี้ก็ยังเป็นคนชอบตัดสินใจต ามผู้ใหญ่ เชื่อผู้ใหญ่มากกว่าตนเอง อาจเป็นเพราะได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ดีได้พึ่งพาอาศัยพ่อแม่มาตลอ ด พอมีปัญหาอะไรก็วิ่งไปหาพ่อแม่ก่อนเสมอ

คนเกิดวันนี้จะทุ่มเทความรักให้กับใครก็ได้ อาจเป็นคุณ ถ้าคุณพิสูจน์ให้คนเกิดวันที่ 13 ได้ประจักษ์ว่า คุณมีความจริงใจต่อ กันอ ย่ างแท้จริง คนเกิดวันที่ 13 ถือว่าน้ำใจไมตรีมีค่าสูงสุดถ้าเขาหรือเธอรักคุณแล้วก็จะรักจนสุดใจ และจะรักอ ย่ างนั้นไปจนชั่ วชีวิตแม้คุณจะ บังเอิญแต่งงานไปกับคนอื่นก็ต าม

คนเกิดวันที่ 14 น่ารักน่าคบ

คนเกิดวันที่ 14 เป็นคนอ่อนหวานและขี้เกรงใจ ซึ่งเป็นลักษณะที่คุณเห็นได้จากภายนอ กและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ภายใน ดังนั้นจึงเป็นคนที่น่ารักน่าคบ แต่คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าความเป็นคนซื่อสัตย์ ขี้เกรงใจ และช่างเอาอ กเอาใจ มีอยู่เฉพาะเมื่อคุณปล่อยให้คนเกิดวันนี้มีความสุขต ามแบบที่เขาหรือเธอต้องการเท่านั้น ถ้ามีใครมาสั่งให้ทำอ ย่ างนั้นอ ย่ างนี้ คนเกิดวันที่ 14 จะหงุดหงิดพลุ่งพล่านขึ้น มาทันที คนอ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจของคุณจะกลับกล า ยเป็นแม่เสือที่ดุร้ า ย ดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวขึ้น มาทันที

คนเกิดวันที่ 14 เป็นคน มีอำนาจในตนเอง มีพลังใจสูง สามารถจูงใจตนเองให้ทำอ ย่ างจนสำเร็จได้ดังประสงค์ มีอำนาจลึกลับที่จะจูงใจให้ผู้อื่นให้ทำต ามที่ตนต้องการ และมักได้รับอำนาจที่คนอื่นรับรู้ได้ คนเกิดวันนี้หากมีอำนาจจึงมักเอาแต่ใจตนเองหรือชอบเผด็จการแต่จุดอ่อนอันเกิดจากความมีอำนาจ และชอบใช้อำนาจนี้ก็จะถูกลดลงไปโดยนิสัยที่เป็นคน มองโลกในแง่ดี ใจกว้าง มีเหตุผลยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านดีและด้านร้ า ยเป็นคนเข้าใจความเป็นไปรอบกายได้ง่าย และยอมรับความเป็นไปได้ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอ ย่ างดี ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ทำให้การใช้อำนาจของคนเกิดวันที่ 14 เป็นไปอ ย่ างมีเหตุผลและนุ่มนวลขึ้น

คุณทำให้คนเกิดวันที่ 14 รักคุณได้ง่าย ๆ ด้วยการสนับสนุนความสุขของคนเกิดวันนี้ต ามแบบที่เขาหรือเธอต้องการ ถ้าคุณยอมรับได้ เปิดโอกาสให้แสดงออ กหรือได้ทำในสิ่งที่เขาหรือเธอต้องการ เป็นต้นว่าถ้าเขาหรือเธอชอบเล่นเทนนิส ก็หาทางส่งเข้าแข่งขันชิงถ้วยอะไรไปเลย หรือว่าถ้าเธอหรือเขาชอบเล่นดนตรี ก็หาโน้ตเพลงหาเครื่องดนตรีมาให้แล้วก็จัดคอนเสิร์ตเปิดตัวให้รู้แล้วรู้รอ ดไปเลย

ทางด้านเพศรส คนเกิดวันที่ 14 เป็นคนค่อนข้าง ฝักใฝ่ อยู่มากทั้งเป็นคนที่กล้าได้กล้าเ สี ยในเรื่องเพศอยู่มากกว่าคนอื่น ๆ ถ้าเมื่อไรใจต ร งกันเพลงรักก็บรรเลงได้ทันที แต่มีข้ อห้ามนะคุณอ ย่ าเผลอไปแนะนำให้คนเกิดวันนี้ทำอ ย่ างโน้นอ ย่ างนี้ เป็นอันข า ด ความหงุดหงิดจะเกิดขึ้นทันที และเพลงรักที่ขึ้นต้นไว้ดี ๆ ก็อาจค้างอยู่แค่นั้น

คนเกิดวันที่ 15 เห็นง่าย–รู้จักย าก

คนเกิดวันที่ 15 เป็นคนที่คุณจะ เห็นง่าย แต่ รู้จักย าก เพราะภายนอ กดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคน มีความกร้าวแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผลง ๆ เพื่อให้ดูเก่งในสายต าเพื่อน ๆ ก็ต าม สิ่งที่ปรากฏภายนอ กคนเกิดวันที่ 15จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้ง ชอบการผจญภั ย ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬานักแข่งขัน นักทำงานเสี่ยงอันตราย

แต่ในลักษณะที่เป็นอุปนิสัยภายใน คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สงสารคนง่าย ขี้งอน และซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัวเป็นคนขี้อ้อนและต้องการคนเอาใจที่ ปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแสดงออ กให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนกร้าว

น้ำใจของคนที่เกิดวันที่ 15 เป็นน้ำใจที่ประเสริฐ เพราะเป็นคนที่รักครอบครัวรักบ้าน มีความรับผิ ดชอบในสิ่งที่ได้กระทำลงไปเป็นอ ย่ างดี เป็นคน มีน้ำใจรักหมู่รักคณะ และพร้อมที่จะทำทุกอ ย่ างเพื่อส่วนรวมได้โดยไม่ลังเลรีรอ นอ กจากนั้น ยังมีคุณสมบัติพิเศษในด้านความคิดริเริ่ม และมีพรสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นอีกด้วย

คนเกิดวันนี้จึงเป็นคนแปลกต ร งที่ว่าข้างนอ กดูเข้มแข็ง และง้อใครไม่เป็น แต่ความจริงกลับต้องการให้คน มารัก มาเอาใจมาก ๆ ยิ่งถ้าตอนไหนต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ่งต้องการเพื่อนต้องการคนรักคนเอาใจมากขึ้นไปอีก

คุณคงรู้แล้วว่า จะเริ่มต้นและสานต่อความรักกับคนเกิดวันที่ 15 ได้อ ย่ างไร ยอมรับความเด่นที่เขาหรือเธอแสดงออ กทุกอ ย่ างเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คน และเมื่อคุณอยู่ด้วยกันอ ย่ างเป็นส่วนตัวแล้ว คุณเติมความอ่อนหวาน ความเป็นคนช่างรู้ใจของคุณเข้าไปอีกนิดหน่อย ทำตัวเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและร่วมทุ ก ข์ร่วมสุขอยู่เงียบ ๆ คนเกิดวันที่ 15 ก็จะเกาะอยู่กับคุณตลอ ดไป

และในเรื่องบทบาทรัก ถ้าคุณมีโอกาสคุณก็ต้องทราบว่า คนเกิดวันนี้แข็งแกร่งต่อเมื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้น เมื่ออยู่กับคุณ คุณต้องใช้วิ ธีอ่อนและนุ่ม นิ่มนวลให้มากที่สุด ซึ่งคุณจะรู้ได้เองว่า คนเกิดวันที่ 15 ซ่อนความน่ารักไว้ภายใน เป็นความน่ารักที่คุณหาไม่ได้จากคนเกิดวันอื่น

คนเกิดวันที่ 16 ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ

คนเกิดวันที่ 16 เป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการณ์ คนเกิดวันนี้เป็นคนเห็นชีวิตมีค่าแต่คิดว่าจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ดังนั้นจึงชอบทำอะไรที่เป็นการโลดโผนผจญภั ย แต่ได้รสชาติแปลกใหม่สำหรับชีวิต แม้เรื่องที่จะต้องเรียนรู้ด้วยชีวิต เช่น ย าเสพติด การพนัน หรือ กามกรีฑา คนเกิดวันที่ 16 ก็ไม่ลังเลที่จะเรียนรู้ ดังนั้น คุณอ ย่ าตกใจถ้าบังเอิญรู้จักใครสักคนที่ลองทุกอ ย่ าง จนดูเหมือนคนชั่ วคนเก แต่คุณไม่ต้องห่วงเลยคนเกิดวันที่ 16 ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า ย าเสพติด หรือเพื่อนต่างเพศ อ ย่ างคุณ

ที่จริงแล้วคนเกิดวันนี้ เป็นคน มีศีลธรรม เข้าใจเห็นใจเพื่อน มนุษย์และชอบช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีปัญหา เป็นคน มีความจริงใจและรักคนที่จริงใจตอบ เป็นคนชอบคาดคะเนและคาดการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า และมีพรสวรรค์ที่สามารถคาดการณ์ คาดใจของผู้คนล่วงหน้าได้ค่อนข้างดีทีเดียว

คนเกิดวันที่ 16 เป็นคนต ร งไปต ร งมา และมีกฎเกณฑ์ แต่กฏเกณฑ์ดังว่านั้นเป็นกฏเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นเองว่า อะไรผิ ดอะไรถูก อะไรควรอะไรไม่ควรทำ และเมื่อตั้งกฏเกณฑ์ขึ้นแล้วก็ทำไปต ามนั้น ไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับใคร

คนเกิดวันนี้มีความรักแจกจ่ายเหลือเฟือ คุณต้องเข้าใจข้ อนี้และต้องยอมรับธรรมชาติข้ อนี้ก่อนที่จะรักกับคนเกิดวันที่ 16 ซึ่งถือว่า ความรักเป็นประสบการณ์อ ย่ างหนึ่งที่ต้องแสวงหาคนเกิดวันที่ 16 ต้องการคนรักคู่ครองที่แท้จริง รักอิสระเสรี และพึ่งตัวเองได้ อยู่ได้โดยไม่มีกันและกัน และอยู่อ ย่ างมีความสุขเมื่อมีกันและกัน

แต่แปลก เมื่อถึงจุดหนึ่งของการใช้ชีวิตคู่แบบเสรีนี้เอง คนเกิดวันที่ 16 ก็จะกลับมาเป็นคนขี้หึงเอาดื้อ ๆ ถ้าคนรักของคุณเกิดวันที่ 16 ก็ต้องระวังเอาเอง ในเรื่องบทสวาทระหว่างคุณกับคนเกิดวันที่ 16 นั้นหรือคุณก็รู้อยู่ว่าคนเกิดวันนี้ชอบสนุกชอบผจญภั ย ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าคุณจะพาความสนุก ความตื่นเต้น และประสบการณ์ใหม่มาให้เขาได้เพียงพอไหม เท่านั้นเอง

คนเกิดวันที่ 17 สมบูรณ์แบบ

คนเกิดวันที่ 17 เป็นคนที่มีความสามารถสูง เป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดี มีบุคลิกลักษณะอันเป็นผู้นำที่ผู้คนเชื่อถือ มีความสามารถเป็นอ ย่ างดีในการโน้มน้าวจิตใจคน ใช้คน และบริหารงานด้านบุคคล แก้ปัญหาเก่งโดยเฉพาะอ ย่ างยิ่ง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คนเกิดวันนี้จึงมักได้รับความนับถือว่าเป็นหัวหน้า เป็นที่พึ่งของคนในกลุ่ม นี่เป็นภาพภายนอ กเมื่อมองห่าง ๆ

เมื่อมองใกล้เข้าไป ก็จะเห็นได้อีกว่าคนเกิดวันที่ 17 ไม่สู้จะคงเส้นคงวานัก บางครั้งก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและดูเอาจริงเอาจังกับชีวิต แต่บางคราวก็เป็นคนอ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ นุ่มนวลเห็นอ กเห็นใจ บางคราวดูเหมือน มีเล่ห์เหลี่ยมแต้มอยู่ แต่บางครั้งก็ใช้จริตมาย า ถ้าคุณใกล้คนเกิดวันนี้อยู่บ้างก็ลองสังเกต

คนเกิดวันที่ 17 เป็นคนที่ปรารถนาในชีวิตค่อนข้างสูง ทุกสิ่งทุกอ ย่ างของคนเกิดวันนี้ต้องสมบูรณ์ และคนเกิดวันนี้จะพย าย ามอ ย่ างมากที่จะสร้างความสมบูรณ์ในชีวิต สุขภาพดีมีปัญญา มีท รั พ ย์ มีคู่ครองที่ดีเลิศ ดังนั้น จึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มา

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 17 ก็คือ โดยปกติจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่จะเปลี่ยนเป็นคนเครียด หรือเอาแต่ใจตัวขึ้น มาเมื่อไรก็ได้ คนที่อยู่ด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิท จึงต้องคอยปรับตัวปรับใจอยู่เสมอ และจุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือ คนเกิดวันนี้มักเป็นคนประเภทเล็งผลงาน มากกว่ามุ่งความสัมพันธ์กับผู้คน ดังนั้น คนที่เป็นเพื่อนสนิท คู่รัก หรือคู่ครองจึงจำเป็นต้องคอยดูแลและช่วยเหลือ อ ย่ าให้ข า ดเรื่องมนุษยสัมพันธ์มากนัก

จุดดีของคนเกิดวันที่ 17 คือ เมื่อแต่งงาน มีครอบครัวแล้ว ความอ่อนไหวแปรปรวนของอารมณ์ จะลดลงไปได้มาก เป็นคนคงเส้นคงวามากขึ้น ยอมมีความสัมพันธ์กับผู้คน มากขึ้น

เรื่องของบทบาทรัก เห็นจะต้องบอ กว่าเป็นคนดูย าก บางทีก็เย็นชาเ สี ยจนคุณเองก็อ่อนใจแต่ถ้าหากว่าคนเกิดวันที่ 17 คิดถึงเรื่องพิศวาสขึ้น มาแล้ว เขาก็จะพาคุณไปอ ย่ างโลดลิ่วต ามไม่ทันทีเดียว ก็อ ย่ างที่บอ กไว้แล้ว คนที่อยู่ด้วยค่อนข้างลำบาก เพราะเอาใจไม่ค่อยถูก

คนเกิดวันที่ 18 ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัด

ถ้าคุณเองเกิดวันที่ 18 คุณอาจค้านคำทำนายนี้ แต่ถ้าคุณใกล้ชิดกับคนที่เกิดวันที่ 18 คุณอาจเห็นด้วยมาก ๆ เลยทีเดียว คนเกิดวันที่ 18 เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้และความจริงของชีวิตตลอ ดเวลา เป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตมากเกินไปจนอารมณ์เ สี ยอยู่เสมอ หงุดหงิดง่าย และไม่เคยพอใจตนเองเลย บ่อยครั้งที่รู้สึกรำคาญตัวเอง และรู้สึกที่ตัวเองไม่ได้ดังใจ เป็นคนที่หาอะไรมาทำอยู่ได้โดยไม่ชอบพักผ่อน กังวลเก่งจนเครียด และมักนอนไม่หลับบ่อย ๆ

คนเกิดวันนี้ค่อนข้างละเอียดลออและสนใจในรายละเอียดต่าง ๆ จนคนอยู่ใกล้เห็นเป็นเรื่องขบขัน หรือบางทีก็รำคาญไปเลย คนเกิดวันที่ 18 จึงเป็นคนที่ใคร ๆ พากันเห็นว่า เคร่งครัดเกินไป

จุดเด่นของคนที่เกิดวันนี้มีอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะเป็นคนอารมณ์ปรวนแปรง่าย และอาจจะเป็นคนขี้อิจฉาก็ต าม จุดดีที่ว่านี้เป็นคนเต็มใจที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นอ ย่ างเต็มที่ประกอบกับมีความสามารถในการพูดการอธิบาย หรือ การโน้มน้าวใจคน จึงทำให้มีคนไปมาหาสู่ด้วยเสมอในฐานะที่ปรึกษา และจุดเด่นอีกอ ย่ างหนึ่งก็คือ รับผิ ดชอบสูงต่อคนรัก ถ้ารักใครแล้วจะทุ่มให้อ ย่ างเต็มที่ทั้งร่างกายและชีวิตจิตใจ และก็หวังจะได้รับความรักตอบแทนเต็มที่เช่นกัน แต่ว่าก็ว่าเถอะ คนที่เกิดวันนี้ความหวังที่จะได้รับความรักตอบแทน มักล้มเหลวความดีที่คนเกิดวันที่ 18 มักได้รับการตอบแทนกลับมาในรูปของความนับถือเ สี ยเป็นส่วนใหญ่ ใคร ๆ ที่คบกับคนเกิดวันนี้ มักอย ากให้คนที่เกิดวันนี้เป็นพี่ชาย พี่สาวมากกว่าอย ากได้ไว้เป็นคู่รัก

ถ้าคุณเกิดนึกรักคนเกิดวันนี้ขึ้น มาจริง ๆ คุณก็ต้องเป็นคนเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกโอกาสทุกกรณี พย าย ามหาวิ ธีทำให้คนเกิดวันนี้มั่นใจและกังวลน้อยลง โดยรับภาระบางอ ย่ างไว้เ สี ยบ้าง และแน่นอนว่าในเรื่องบทรัก คุณก็ต้องแสดงให้คนที่คุณรักคนนี้รู้สึกว่า เขาหรือเธอเป็นคนเก่งด้วย ไม่เช่นนั้น ความเครียด ความกังวลจะทำให้รสรักจืดชือไปเลยก็ได้

คนเกิดวันที่ 19 เปี่ยมด้วยกำลังภายใน

กำลังภายในที่คนเกิดวันที่ 19 มีอยู่นั้น มีถึงสามประการคือ กำลังความมานะพย าย าม กำลังความเมตต า และกำลังสติปัญญา มีพลังความมานะพย าย ามสูงมาก อ ดทนไม่ย่อท้อต่อความย าก และอุปสรรคไม่ว่าจะรุนแ ร งเพียงใด คนเกิดวันนี้มีพลังสติปัญญาที่จะนำเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีอยู่ ออ กมาใช้ได้อ ย่ างเต็มที่และทรหดอ ดทน ทั้งเป็นคนหนักแน่นไม่สะดุ้งสะเทือนต่อสิ่งใดทั้งสิ้น คนเกิดวันอื่นที่เป็นนักสู้อาจต้องการกำลังใจจากคนอื่น แต่คนวันนี้เขามีกำลังใจให้กับตัวเองอ ย่ างเต็มเปี่ยมอยู่เสมอทีเดียว เป็นนักสู้ที่สู้ได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม นี้เป็นกำลังภายในประการแรกที่มีอยู่ในตัวคนเกิดวันที่ 19

กำลังภายในประเภทที่สองของคนเกิดวันที่ 19 คือ ความเมตต า คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีความเมตต าสูง ความเมตต าคือความรู้สึกต่อคนอื่นเหมือนรู้สึกต่อตนเอง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองมีอยู่ในตัวคนเกิดวันนี้อ ย่ างเต็มเปี่ยม มีความเห็นใจคนที่อ่อนด้อยกว่า ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนศิษย์ด้วยความอ ดทนต่ออาการร้ า ยกาจต่าง ๆ ของศิษย์ เป็นเพื่อนที่เห็นอ กเห็นใจเพื่อนและเป็นที่พักพิงใจที่ดีสำหรับคนรักที่หัวใจร้าวราน มาก่อนที่จะได้คนเกิดวันที่ 19 และที่สำคัญถ้าเขาเป็นคนรักหรือคู่ครองของใครแล้ว เขาจะรับผิ ดชอบต่อคนรัก และครอบครัวอ ย่ างดีเยี่ยม

กำลังภายในประการที่สามของคนเกิดวันที่ 19 ก็คือความเป็นผู้มีระดับสติปัญญาสูง มีปฏิภาณไหวพริบดี ว่าที่จริงคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและมักรู้ได้ว่าจะทำตัวให้ได้เปรียบคนร่วมงานได้อ ย่ างไร แต่เขาไม่ทำเพราะเป็นคน มีเมตต าเป็นคุณธรรมอยู่แล้วความมีสติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบของเขาจึงใช้เพียงเพื่อทำความสำเร็จให้แก่ตัวเองและป้องกันการรังแกของคนอื่นเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อรังแกคนอื่น

คนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีมานะพย าย าม มีเมตต าเป็นคุณธรรมอ ย่ างนี้ ถ้าใครพบแล้วปล่อยให้ผ่านไปก็เป็นเรื่องน่าเ สี ยใจ จุดด้อยของคนเกิดวันที่ 19 ก็มีอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองซึ่งปรวนแปรไปได้บ่อย ๆ แต่ด้วยสาเหตุเดียวเท่านั้น คือความหึงและมักจะหึงอ ย่ างไม่มีเหตุผลด้วย แต่ท่านก็รู้แล้วว่า คนเกิดวันที่ 19 เป็นคนดี และรักครอบครัว ท่านจะไปทำตัวให้เขาต้องหึงทำไม

คนเกิดวันที่ 20 อารมณ์ เหมือนใบไม้ไหว แต่น่ารัก

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่าย อารมณ์ปรวนแปรเก่ง บางวันอาจชอบท่านอ ย่ างมาก แต่โดยที่ท่านยังไม่รู้สาเหตุเขาอาจไม่ชอบท่านแล้วก็ได้ และเมื่อถามไถ่กันถึงสาเหตุ อาจได้คำตอบซึ่งตอบออ กมาอ ย่ างจริงใจว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็กลับมาชอบท่านอีก

คนเกิดวันนี้เป็นคนค่อนไปในทางเจ้าอารมณ์ แต่ก็มักรู้ตัวเองจึงต้องระวังอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอ จนกระทั่งค่อย ๆ เกิดเป็นความกดดันภายใน อารมณ์จึงปรวนแปรง่าย จึงปรากฏบุคลิกภาพในทำนองที่ว่า โดยปกติจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อย น่ารัก อ่อนหวานและผ่อนปรนแต่ถ้าเกิดความกดดันจนยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ก็จะระเบิดอารมณ์ออ กมาราวภูเขาไฟ

ที่กล่าวอ ย่ างนี้ทำให้ดูเหมือนว่าคนเกิดวันนี้ มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นจุดด้อยที่สำคัญและน่ากลัว ที่จริงแล้วมิใช่เช่นนั้น ต ามปกติเมื่อพูดถึงคนเกิดวันที่ต่าง ๆ 19 วันที่ผ่าน มามักเริ่มด้วยการพูดในจุดเด่นก่อน แต่วันที่ 20 นี้คนเขียนก็เจ้าอารมณ์แปรปรวนขึ้น มาก็เลยหยิบด้านอ่อนด้อยขึ้น มาพูดก่อนเท่านั้น

ที่จริงแล้ว คนเกิดวันนี้เป็นคนเก่ง ท่านอาจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นคนหนึ่งที่เกิดวันที่ 20 คนเกิดวันนี้มักมีมันสมองเป็นเลิศ ฉลาดรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่น และลึกซึ้งพอที่จะทำเป็นรู้ไม่ทัน เพื่อตลบหลังศัตรูอีกด้วยซ้ำ เป็นคน มีความสามารถรอบด้าน รอบรู้ในปรัชญา การเมือง การเศรษฐกิจ ทำธุรกิจเก่ง เขียนหนังสือก็ดี วิทย าการสมัยใหม่ก็เยี่ยมยอ ดแถมยังมีน้ำใจกว้างขวางในเรื่องความรู้ความคิด พร้อมที่จะให้ความคิดเห็น คำแนะนำและความรู้แก่ใครก็ต ามที่ถูกใจ และกล้าเข้าไปขอ

คนเกิดวันที่ 20 เป็นคนชอบมีเพื่อนฝูง จะมีความสุขถ้าได้อยู่กับเพื่อน โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งเพื่อนที่เข้าใจอารมณ์ และรู้จักความสามารถของเขา ยิ่งถ้ามีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันแล้ว จะยิ่งโปรดเป็นพิเศษ

ถ้าท่านพบคนเกิดวันที่ 20 และนึกพอใจถูกใจแล้ว ท่านต้องเรียนรู้วิ ธีที่จะเข้าใจอารมณ์ของเขา และต้องทำตัวเป็นผู้แสดงความยอมรับความสามารถของเขาอ ย่ างถูกจังหวะ ไม่ใช่หัวประจบ คนเกิดวันที่ 20 อาจมีอารมณ์รุนแ ร งไปบ้างในบางครั้ง แต่ถ้าคบกันนาน ๆ และเข้าใจกันขึ้นเรื่อย ๆ ท่านจะพบว่า คนเกิดวันนี้เป็นคนที่น่าคบ และพร้อมที่จะเป็นหลักพักพิงหัวใจรักของคุณได้ดี

คนเกิดวันที่ 21 นุ่มนวล เจ้าเสน่ห์

คนเกิดวันที่ 21 เป็นคนที่ใคร ๆ ถ้าได้สัมผัสใกล้ชิด หรือแม้เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยก็จะรู้สึกในความนุ่มนวลเจ้าเสน่ห์น่าคบได้เป็นอ ย่ างดี เพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนง่าย ๆ คบกับใครก็ทำตัวเรียบง่ายเสมอหน้ากันหมดทุกคนทุกระดับชั้น ความสามารถพิเศษของคนที่เกิดวันนี้ก็คือ ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ตึงเครียดลงไปได้ด้วยความนุ่มนวลที่มีอยู่ในตัวคุณสมบัติยอ ดเยี่ยมอีกอ ย่ างหนึ่งคือ การเก็บซับรายละเอียดต่าง ๆ อ ย่ างรอบคอบตลอ ดเวลาเมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็ทำได้รอบคอบถูกต้องซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่มีเพื่อนเกิดวันที่ 21 ควรรู้เพราะท่านจะเสแสร้งเพื่อให้ถูกใจคนเกิดวันนี้ได้ย าก ท่านจะถูกสังเกตอยู่เสมอ โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกสังเกต

คนที่เกิดวันนี้ มีพรสวรรค์ในการสร้างมิตรภาพ มีวิ ธีการที่แนบเนียนและนุ่มนวลในการทำความรู้จักกับคนอื่น ๆ ยิ่งเมื่อประกอบกับนิสัยร่าเริงสนุกสนาน เป็นคนง่าย ๆ เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นด้วยแล้ว คนเกิดวันที่ 21 จึงเป็นคน มีมิตรสห า ยมากมาย

คนเกิดวันที่ 21 มีความสามารถพิเศษอีกอ ย่ างหนึ่ง และแม้จะชอบพูดถึงความสามารถที่ตน มีอยู่บ้างเหมือนกับคนเกิดวันอื่น ๆ ด้วยก็ต าม แต่ก็จะไม่พูดโอ้อวดเกินจริงเลยและที่สำคัญคนที่เกิดวันนี้จะไม่ยกตัวเองโดยข่มคนอื่นเป็นเด็ดข า ด และเขาไม่ชอบคนที่ข่มคนอื่นด้วยจึงเป็นคนที่ทำให้คนที่รู้จักรู้สึกสบายใจและปลอ ดภั ยเมื่อได้พูดคุยด้วย แล้วท่านจะหลีกเพื่อนที่ดีน่ารักเช่นนี้ไปได้อ ย่ างไร

คนเกิดวันที่ 21 เข้าใจคน เห็นอ กเห็นใจ และเป็นคนช่างเอาใจและมีจิตสำนึก คือมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีงามอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาใด ๆ ก็พอใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาด้วยการเจรจาอ ย่ างนุ่มนวลแบบนักการทูตมากกว่าที่จะใช้วิ ธีการที่รุนแ ร ง

แต่ก็คนเกิดวันที่ 21 นี้เอง เมื่อถึงคราวจะต้องใช้ความเด็ดข า ดรุนแ ร งขึ้น มาก็จะใช้ได้อ ย่ างเฉียบข า ด และเฉียบคมมีคำพูดที่เชือ ดเฉือนหัวใจยิ่งกว่าที่เรียกว่า ใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งเ สี ยอีกจะบอ กให้

คนเกิดวันที่ 22 คงเส้นคงวา

คนที่เกิดวันที่ 22 มีบุคลิกภาพที่ซ้อนกันอยู่ แต่ถ้าสังเกตดี ๆ แล้วก็จะพบว่า นิสัยที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้คือ ความคงเส้นคงวาที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนไหวเปราะบาง

คนเกิดวันที่ 22 เมื่อ ดูภายนอ กจะเห็นว่า เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะอ่อนไหวง่ายในตอนแรก และจะมีปฏิกิริย าตอบสนองในทันที จึงจำเป็นที่จะต้องมีคน มาประคับประคองให้กำลังใจปลอบใจ คนเกิดวันนี้เมื่อผิ ดหวังจะแสดงความเ สี ยใจทันที แต่จะค่อย ๆรับฟังเหตุผล ทบทวนไตร่ตรองต ามความเป็นจริง รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แยกแยะปัญหาแล้วก็จะค่อยกลับคืน มาทำใจยอมรับความเป็นจริง เรียกความมั่นใจกลับคืน มาได้

ในส่วนที่เป็นบุคลิกภาพทางจิตใจที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้นั้นก็คือ การเป็นคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยละเอียดลออ รั ก ษ ากฏเกณฑ์ได้ครบถ้วน และใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจที่เด่น มากคือความเป็นคนเสมอตนเสมอปล า ย คงเส้นคงวา ไม่ว่าจะในด้านการทำงาน ความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเรื่องความรักและครอบครัว คนเกิดวันนี้จะแสดงให้เห็นอ ย่ างสม่ำเสมอถึงความรักและห่วงใยคนรักหรือคู่ครอง ซึ่งก็หมายความว่าถ้าท่านเป็นคนยุ่งเหยิงไร้ระเบียบและต ามอารมณ์แล้ว ท่านก็คงไม่ถูกใจคนเกิดวันที่ 22 นัก

คนเกิดวันที่ 22 เป็นคนเอาใจใส่ รับผิ ดชอบการงานเป็นอ ย่ างดี ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า มิตรภาพ มากทีเดียว ทั้งเป็นคนจริงใจต่อมิตร พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือมิตรทุกคนอ ย่ างเต็มที่ ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ท่านจะทำให้คนเกิดวันนี้รับท่านเป็น มิตรได้อ ย่ างไรคำตอบมีอยู่แล้ว ถ้าท่านจะอ่านทบทวนดูก็ทำได้

คนเกิดวันที่ 22 เ ก ลี ย ดคนที่แสดงอารมณ์ต่อคนอื่น เ ก ลี ย ดคนที่ชอบทำให้คนอื่นเ สี ยหน้าหรือข า ดความมั่นใจ แต่เป็นที่น่าแปลกว่า คนเกิดวันที่ 22 มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นผู้นำที่ดี และคุมคน มาก ๆ ได้

อย ากจะพูดเลยไปถึงลีลารักของคนเกิดวันนี้ด้วยว่า ครั้งแรก ๆ เขาจะตื่นเต้นตกใจปรับตัวแทบไม่ได้ ทำอะไรไม่ถูก ท่านควรค่อย ๆ สอนเขาอ ย่ างฉลาด ให้กำลังใจจนกว่าเขาหรือเธอ ตั้งหลักได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว จึงปล่อยให้เป็นตัวของตัวเอง ท่านจะพบว่าท่านเป็นฝ่ายถูกคนเกิดวันที่ 22 พิชิตอ ย่ างราบคาบ

คนเกิดวันที่ 23 ตัวเอง คือความมั่นใจ

คนเกิดวันที่ 23 มีลักษณะที่คน มักจะมองดูห่าง ๆ ด้วยความระแวดระวังหรือเกรงกลัวเพราะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สง่า มั่นคง และมักแสดงออ กให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

คนเกิดวันนี้ แม้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจใด ๆ แต่ก็มีอำนาจและอาจก้าวขึ้นสู่อำนาจได้จริงๆ คนเกิดวันที่ 23 จึงเป็นคนที่ใคร ๆ เห็นว่า มีความไว้ตัวและดื้อรั้น ซึ่งก็เป็นการมองที่ถูกต้องในลักษณะนิสัยด้านหนึ่ง แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นคนเกิดวันนี้เป็นคนเข้าใจซาบซึ้งในบทกวี ดนตรี ศิลปะ และปรัชญา มีความอ่อนโยนต่อธรรมชาติเป็นอ ย่ างยิ่ง

ท่านที่จะเป็น มิตรกับคนเกิดวันที่ 23 จึงควรเป็นคนรอบรู้ศิลปวิทย าการเหล่านี้ และควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับคนเกิดวันที่ 23 อ ย่ างผู้มีรสนิยมอันเลิศด้วย คนกลุ่มนี้พร้อมที่จะตกหลุมรักใครง่าย ๆ โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งกับคนที่มีนิสัยและรสนิยมต ร งกัน แต่ถ้าเกิดขัดแย้งกันนิดเดียว เขาก็จะปล่อยคนที่เคยรักไว้อ ย่ างไม่แยแสได้เหมือนกัน

ชีวิตของคนเกิดวันที่ 23 เป็นชีวิตที่มีการทำงานเป็นส่วนสำคัญ คนเกิดวันนี้ต้องการทำงานและทำอ ย่ างอิสระ ต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถ และถ้าใครสักคนเข้าไปปิดกั้นโอกาสไม่ให้แสดงความสามารถ หรือได้ทำสิ่งที่เขาต้องการ แม้จะรักใคร่กันเพียงใดก็อาจเป็นศัตรูคู่ปรปักษ์กันได้ทันทีแม้แต่คนที่เป็นภรรย าหรือสามี

คนเกิดวันนี้เป็นคนโลกทรรศ์กว้าง และพอใจที่จะคบคนโลกทรรศ์กว้างด้วยเช่นเดียวกันเขาจะเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารที่เก่งมาก ไม่ยอมให้ใครมาชี้นำ ไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ มาทำให้หวั่นไหวได้ ไม่เปลี่ยนหลักการโดยไม่มีเหตุผล เปลี่ยนหลักการได้ทันทีถ้าเหตุผลถูกต้องชัดเจน เมื่อทำงานใจก็จะมุ่งอยู่แต่ต ามหลักการเพื่อให้งานบรรลุผลเท่านั้น คนเกิดวันนี้มีความสามารถที่จะติดต่อ กับคนทุกชั้นให้ประสบผลสำเร็จได้ อ ย่ างไรก็ต าม คนเกิดวันนี้จะมีจุดอ่อนอยู่ที่สามารถเป็นคนใจหินขึ้น มาง่าย ๆ เมื่อเกิดไม่สบอารมณ์ขึ้น มา

คนเกิดวันที่ 24 มีน้ำใจไมตรี

ถ้าท่าน มีเพื่อนเกิดวันที่ 24 ก็นับว่าท่าน มีโชค และถ้าตัวท่านเองเกิดวันที่ 24 ตัวท่านก็นับได้ว่าเป็นผู้ มีบุญ มาแต่กำเนิดคนหนึ่งเหมือนกัน ลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่ 24 ในด้านนิสัยใจคอก็คือความมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อน หรือแม้แต่คนอื่นที่มิใช่เพื่อน หากตกอยู่ในภาวะที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วคนเกิดวันที่ 24 จะให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยไมตรีจิต และไม่สนใจการตอบแทน

คนเกิดวันที่ 24 เป็นเพื่อนที่ดี เมื่อท่าน มีความทุ ก ข์ คนแรก ๆ ที่จะมาให้ท่านเห็นคือคนเกิดวันที่ 24 และเมื่อท่าน มีความสุขเพื่อนคนที่เกิดวันที่ 24 ก็จะมาถึงก่อนด้วย คนเกิดวันที่24 จะเป็นเพื่อนที่นำสิ่งที่มีประโยชน์ ชักชวนให้ทำสิ่งที่ดีงาม และนำความสุขสมบูรณ์มาให้ท่านเสมอ

คนเกิดวันที่ 24 เป็นคน มีเสน่ห์ช่างรู้ใจ ถ้าท่าน มีคนรักเป็นคนเกิดวันที่ 24 จะรู้ซึ้งถึงเสน่ห์ของคนเกิดวันนี้ว่า เป็นคนช่างรู้ใจ และเป็นคนช่างเอาอ กเอาใจเ สี ยจนท่านรู้สึกได้ว่าท่านห่างเขา หรือเธอ ได้ย าก หรือข า ดเขาไปแล้ว ท่าน มีความสุขเหลืออยู่น้อยมากโดยเหตุนี้ใครที่รู้จักมักคุ้นจึงทั้งรักทั้งหลงคนเกิดวันที่ 24

ลักษณะนิสัยที่ดีเยี่ยมอีกอ ย่ างหนึ่งของคนเกิดวันนี้ก็คือ ความเป็นคนรับผิ ดชอบสูงทั้งการงานและครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวแล้ว คนเกิดวันที่ 24 ถือว่าครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจของเขา หรือเธอ เลยทีเดียว การมี คู่สร้าง-คู่สม ที่รักและรับผิ ดชอบครอบครัว นับเป็นโชคอ ย่ างวิเศษ และถ้าท่าน มีคนรักเกิดวันที่ 24 ท่านก็มีโชคอ ย่ างวิเศษไปด้วย

เสน่ห์ประการหนึ่งของคนเกิดวันที่ 24 คือเสน่ห์ในการสนทนา หรือที่เรียกกันว่า เสน่ห์น้ำคำ คนเกิดวันที่ 24 เป็นนักฟังที่ดีและเห็นอ กเห็นใจผู้พูดที่พูดไม่เก่ง หรือเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยปัญหา จับใจความเก่ง จับความคิดของผู้พูดได้ไว และเมื่อถึงเวลาพูด คนเกิดวันที่24 ก็พูดได้ เพราะฉลาด สามารถเจรจาชักจูงใจ หรือให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์หรือสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ๆ

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 24 อยู่ที่ความรักเพื่อนและกลัวว่าตนจะเป็นภาระทำให้เพื่อนเดือนร้อนนี่เอง จึงทำให้คนเกิดวันนี้เป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในใจออ กมา และย ากที่จะปริปากบอ กใครถึงความรู้สึกของตนเอง ดังนั้น คนที่ทำงานด้วยหรืออยู่ร่วมกันอยู่ใกล้ชิดควรต้องระวังตัวไว้ เพราะหากอยู่ด้วยกันไปนาน ๆ ทำอะไรร่วมกันอยู่เพลิน ๆคนเกิดวันที่ 24 ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านอาจฟุบไปเฉย ๆ ก็ได้ เพราะอ่อนเพลียแต่ไม่ยอมบอ กใคร และเพราะความที่ชอบเก็บความรู้สึกนี่เองที่หากประสบปัญหาบ่อย ๆ เข้าอาจกล า ยเป็นโ ร คประสาทได้

คนเกิดวันที่ 25 รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก

คนเกิดวันที่ 25 เป็นตัวอ ย่ างอันดีสำหรับการอธิบายภาษิตที่ว่ารวงข้าวที่มีเมล็ดมากย่อมโน้มต่ำติดดิน โดยพื้นฐานทางสติปัญญา คนเกิดวันที่ 25 มักเป็นคน มีสติปัญญาดี เป็นคนเรียนอะไรก็เข้าใจง่าย จะจับทำอะไรก็ทำเป็นทำได้ดี แต่ไม่ว่าเขาหรือเธอที่เกิดวันนี้จะมีความรู้ความสามารถสักแค่ไหน ก็จะไม่มีวันประกาศสรรพคุณของตัวเองเลย และถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถให้ปรากฏ เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 25 ก็จะแสดงออ กอ ย่ างชนิดที่ถ่อมตัว แสดงตนว่าไม่ใช่ผู้รู้วิเศษกว่าใคร แม้แต่สักครั้ง

ลักษณะนิสัยที่ดีเด่นอีกอ ย่ างหนึ่งของคนเกิดวันที่ 25 ก็คือ เห็นธุระของเพื่อนสำคัญกว่าเสมอ ถ้ามีธุระที่ต้องทำพร้อม ๆ กันเขาหรือเธอที่เกิดวันนี้จะทำให้เพื่อนเป็นอันดับแรกและให้ความรักใคร่ไว้วางใจเพื่อนเต็มที่เสมอ

คนเกิดวันที่ 25 เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นเขาหรือเธอซึ่งเกิดวันที่ 25 จึงมักไม่อยู่เฉย ๆ ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ท้าท า ยและตื่นเต้น คนเกิดวันที่ 25อาจไม่ชอบเพื่อนหรือคนรักที่อนุรักษ์นิยม หรือเป็นคนที่ค่อนข้างเฉื่อย เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้เป็นคน มีความคิดริเริ่มสูง และชอบที่จะมีเพื่อนที่จะ วิจารณ์ ความคิดริเริ่มของเขาได้อ ย่ างเฉียบคม

คนเกิดวันที่ 25 เป็นคน มีลักษณะเด่นอยู่ในตัว ดังนั้นไม่ว่าจะออ กไปในงานสังคมใดก็เป็นที่น่าสนใจของคนในกลุ่มในงานนั้น ทั้ง ๆ ที่คนเกิดวันที่ 25 มิได้รูปร่างใหญ่โตหรือสวยสะดุดต าผู้ใดเกินปกติ แต่บุคลิกภาพ ทีท่า และการแต่งกายและลักษณะเด่นในตัวเองจะจูงความสนใจจากคนอื่นได้มาก

ความสามารถในการเลียนแบบก็เป็นความเด่นอีกอ ย่ างหนึ่งของคนเกิดวันที่ 25 คนเกิดวันนี้มีความสามารถในการเลียนแบบหรือล้อเลียนคนอื่นได้แนบเนียน ทำให้คนอื่น ๆรู้สึกสนุกสนานและพอใจ

คนเกิดวันที่ 25 ไม่ชอบที่จะอยู่ในสถานการณ์ เผชิญหน้า ดังนั้น เมื่อมีปัญหาขัดแย้งกับคนรัก คู่ครอง เพื่อน หรือแม้แต่ปัญหาในงาน เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 25 จะทำเป็นไม่สนใจหรือปล่อยให้เป็นไปต ามปกติก่อน แล้วจึงใช้วิ ธีชวนคุยนอ กเวลา หาข้าวหาปลากินกันไปคุยกันไป และปรับความเข้าใจกันทีหลัง

จุดอ่อนของคนเกิดวันนี้ก็คือ ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายต่อคำพูด ในบางครั้งคนที่เกี่ยวข้ องพูดผิ ดหูเพียงนิดเดียว และโดยไม่ได้เจตนาเลย คนที่เกิดวันที่ 25 ก็เก็บไปน้อยใจเ สี ยยกใหญ่ คนที่มีเพื่อน มีคนรักเกิดวันที่ 25 จึงต้องระวังคำพูดอยู่เสมอ

คนเกิดวันที่ 26 สุขุม มองไกล

ใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขอได้โปรดคบเพื่อนหรือรักกับคนที่เกิดวันที่ 26 เถิดเพราะคนเกิดวันนี้เป็นคนสุขุม มั่นคง และมองการณ์ไกล ถ้าท่านอยู่ใกล้ก็จะค่อย ๆมีความมั่นใจตัวเองขึ้นได้

ความมีกำลังใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นคุณลักษณะเด่นประการแรกของคนเกิดวันที่ 26 ดังนั้นไม่ว่าในชีวิตของเขาหรือเธอจะเผชิญกับอะไร อุปสรรคหนักแค่ไหนคนเกิดวันที่ 26ก็ไม่เคยหวั่น อาจร้องไห้ แต่ไม่เคยยอมพ่ายแพ้แต่จะใช้สติปัญญา เริ่มต่อสู้กับอุปสรรคอ ย่ างสุขุมต่อไป

ความสุขุม และมองการณ์ไกลเป็นสิ่งเสริมความมั่นใจตัวเองที่สำคัญของคนที่เกิดวันที่ 26คนเกิดวันนี้มักไม่ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ ไม่หวาดตระหนกแต่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ อ ย่ างฉลาดรอบคอบสุขุม

คนเกิดวันที่ 26 เป็นคนที่มีความเห็นอ กเห็นใจคนอื่น และมีคุณสมบัติที่ทำให้เข้าใจปัญหาของคนอื่นได้ง่าย ความฉลาด รอบคอบ สุขุม ความคิดลึกซึ้งที่มีอยู่ประจำ ทำให้เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 26 เป็นคนเห็นอ กเห็นใจคนอื่น มีอะไรเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวก็จะเข้าใจความเป็น มาเป็นไปได้ทันที

คุณสมบัติเด่นอีกอ ย่ างของคนที่เกิดวันที่ 26 ก็คือ ความเป็นผู้นำ คนเกิดวันนี้จะเป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถในการจัดการ และเป็นนักบริหารที่มีความสามารถ เป็นคน มีความรอบรู้และเก่งหล า ยด้าน ประกอบกับเป็นคนที่มีความทะเยอทะย านสูงไม่ชอบเป็นลูกน้องใครจึงทำให้คนเกิดวันที่ 26 ปรากฏภาพโดดเด่นในฐานะเจ้าพ่อ ลูกพี่ หรือหัวหน้า

คนเกิดวันที่ 26 เป็นคนที่ไม่ชอบความปนเปก้าวก่าย โดยนิสัยส่วนตัวจะค่อนข้างปราณีตเช่น เสื้อผ้าแต่งกายของเขาหรือเธออาจต้องจัดไว้เป็นชุดอ ย่ างถูกต้อง ท่านจะไม่ค่อยพบคนเกิดวันที่ 26 แต่งกายชนิดสีรองเท้าไปทางหนึ่ง สีเสื้อผ้าไปอีกทางหนึ่ง กระเป๋าถือไปอีกสีหนึ่งเป็นอันข า ด คนเกิดวันนี้จะหงุดหงิดง่ายกับการประชุมที่ไม่ต ร งเวลา ห้องอาหารที่ผู้คนสับสนเจี๊ยวจ๊าว หรือ การชุลมุนแย่งกันรีบบริการโดยไม่เรียงลำดับ

คนเกิดวันที่ 26 จะไม่ยอมให้ชีวิตครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการงานอ ย่ างเด็ดข า ด ถ้าเป็นคู่รักคู่ครอง หรือเพื่อนสนิทจงอ ย่ าน้อยใจเลยถ้าท่านไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานของเขาหรือเธอผู้ที่เกิดวันที่ 26

คนเกิดวันที่ 26 นั้น แม้ว่าจะเป็นคนเห็นอ กเห็นใจคนอื่น สุขุมรอบคอบมั่นคงไม่หวั่นไหวและอย ากให้ทุกคนรักใคร่เข้าใจกัน แต่ก็เป็นคนที่ยึดมั่นในลักษณะของตนเองอ ย่ างมั่นคงอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนดื้อทีเดียว อ ย่ าไปขอให้คนเกิดวันที่ 26 ทำต ามใคร แม้แต่คนที่เขาหรือเธอรักมากดังชีวิตโดยไม่ถูกหลักเกณฑ์เป็นอันข า ด ถ้ายังอย ากมีไมตรีอันยืนย าวต่อ กันคน

เกิดวันที่ 27 ซื่อสัตย์ยุติธรรม ประจำใจ

มีคนพูดว่า บางที เปาบุ้นจิ้น อาจเป็นคนที่เกิดวันที่ 27 ก็ได้ คนเกิดวันที่ 27 มีความสามารถเป็นพิเศษในการแยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิ ด สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวออ กจากกันได้ง่ายและเมื่อเห็นว่าสิ่งใดผิ ดสิ่งใดชั่ วแล้ว เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 27 ก็จะถูกจิตสำนึกมโนธรรมภายในคอยบังคับมิให้กระทำสิ่งนั้นเป็นอันข า ด และถ้าบังเอิญได้กระทำลงไป จะด้วยประมาทหรือสถานการณ์บังคับก็ต าม คนเกิดวันที่ 27 จะไม่ลืมเรื่องดังกล่าวเป็นอันข า ด

จะประทับเหตุการณ์นั้นไว้เป็นความไม่สบายใจไปจนชั่ วชีวิต หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขสิ่งที่ผิ ดให้ถูกต้อง คนเกิดวันที่ 27 นี่แหละ คือคนที่ จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิ ด คนเกิดวันที่ 27 เป็นคน มีเมตต าสูง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง แต่ความเมตต านี้มีขอบเขตโดยจะมีให้อ ย่ างเหลือเฟือ กับคนที่ถูกต้องต ามทำนองคลองธรรม แต่ถ้าคนผิ ดคนชั่ วแล้ว สิ่งที่คนเกิดวันที่ 27 มีให้ก็คือ ความเห็นใจ ความเ สี ยใจ คนเกิดวันนี้จึงเป็นคน มีความรับผิ ดชอบสูง เป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นครูที่ดี และเป็นหัวหน้าผู้เที่ยงธรรม

คนเกิดวันที่ 27 เป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นในแบบธรรมเนียมประเพณีและมักใช้แบบแผนธรรมเนียมประเพณีเป็นเกณฑ์ในการแยกถูก-ผิ ด ดี-ชั่ ว จึงมีลักษณะเป็นคนหัวโบราณ ถ้าเป็นท่านชายและคนรักของท่านเป็นคนเกิดวันที่ 27 ก็พึงทราบว่า คนรักของท่านชอบให้ท่านร้องเพลงที่มีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่า ขอสงวนศักดิ์ศรีต ามประเพณีโบราณนาน มา และคนเกิดวันนี้มักจะค่อนข้างดื้อรั้นในสายต าคนอื่น แท้จริงแล้ว ความดื้อของเขาอยู่บนพื้นฐานการแยก ชั่ ว-ดี แล้วมากกว่า

คนเกิดวันที่ 27 จะมีความกังวลใจอยู่ตลอ ดเวลา ถ้าหากเขาหรือเธอได้กระทำสิ่งที่กระทำถึงคนอื่นและทำให้คนอื่นนั้นเดือ ดร้อน ความกังวลอ ย่ างนี้จะทำให้ชีวิตของคนเกิดวันที่ 27ค่อนข้างเครียด และจะไม่คล า ยลงจนกว่าเขาหรือเธอจะอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ ดังนั้นคำพูดของท่านประเภทที่ว่า ไม่เป็นไร ผมเข้าใจความจำเป็นของคุณผมลืมเรื่องนั้นไปแล้ว ฯลฯ จึงมีความสำคัญต่อคนที่เกิดวันที่ 27 มาก

คนเกิดวันนี้มีลักษณะบางอ ย่ างที่ขัดแย้งในตัว คือมักชอบคบมิตรสห า ยฮาเฮ แต่ก็ชอบนิ่งเงียบ ๆ อยู่กับความคิดของตัวเองบ่อย ๆ ดังนั้น ถ้าเพื่อนผู้เกิดวันที่ 27 ของท่าน อยู่ ๆก็ห า ยหน้าไป ท่านก็ไม่ต้องติดใจอันใด อีกไม่นานคนผู้นั้นก็จะกลับมา

คนเกิดวันที่ 27 จะเก็บความรู้สึกเ จ็ บป ว ดในใจอันเกิดจากความรักได้ดี ถ้าคนรักจะแยกทางไป เขาหรือเธอก็จะเพียงนิ่งเฉยและเก็บความเ จ็ บป ว ดไว้ในใจ ไม่ให้ใครได้เห็น และถ้าท่านเองเกิดวันนี้ ลดความเอาจริงเอาจังอีกนิด เครียดน้อยอีกหน่อย ท่านก็จะมีความสุขอันบริบูรณ์ ด้วยความดีในตัวของท่านนั้นเอง

คนเกิดวันที่ 28 เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง

คนเกิดวันที่ 28 เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เคร่งครัด หลักเกณฑ์หรือ กำหนดการต่าง ๆของชีวิต เป็นเพียงที่สำหรับหมายต าในบางโอกาสเท่านั้น มิได้มีความสำคัญแก่ชีวิตมากนักชีวิตของคนเกิดวันที่ 28 จึงค่อนข้างเป็นชีวิตที่ต ามสบาย

คนเกิดวันที่ 28 เป็นคน มีจิตใจอ่อนโยน สงสารคนง่าย รักคนง่าย ไว้ใจคนง่าย ชอบความสะดวกสบายและชอบอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนหรือคนรัก เป็นคนที่รักใคร ๆและอย ากให้ใคร ๆ รัก อย ากให้ทุกคนรักกัน และอย ากให้เพื่อน ๆ รักกันอ ย่ างมีความสุขดังนั้น ความ ทุ ก ข์ ของคนเกิดวันที่ 28 จึงมักเกิดจากการที่เพื่อนของคนเกิดวันนี้ทะเลาะกันเอง และความโชค ร้ า ยของคนเกิดวันที่ 28 ก็คือ การถูกเพื่อน เ ลว หลอ กลวง

เพื่อน เป็นคำที่มีความหมายที่สุดสำหรับคนเกิดวันที่ 28 เพราะคนเกิดวันนี้ขี้เหงาและอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดข า ด ต้องมีเพื่อนชีวิตจึงจะเป็นสุข ท่านจึงพบคนเกิดวันนี้เริงร่าอยู่ในหมู่เพื่อนเสมอ ๆ มิใช่น้อยเลยที่ถึงแม้จะแต่งงาน มีครอบครัวแล้วก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อน มากกว่าครอบครัวของตนเอง ถ้าคู่ครองไม่เข้าใจกันก็ถึงกับโ ก ร ธกัน มีบ่อยไป แต่อ ย่ างไรก็ต าม แม้คนเกิดวันที่ 28 จะรักเพื่อนและให้ความสำคัญกับเพื่อน มาก แต่ก็จะตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆด้วยตัวเองเสมอ

รักเพื่อน แต่ไม่ยอมให้เพื่อน มีอิทธิพลเหนือตน ลักษณะที่ขัดกันของคนเกิดวันที่ 28 จะพบได้ในเรื่องความดื้อรั้น คนเกิดวันนี้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนาน มีอารมณ์ขันแต่มักดื้อ ดึงอ ย่ างไม่มีใครเทียบ ถ้าหากเขาหรือเธอคิดจะดื้อขึ้น มา

คนเกิดวันที่ 28 แม้ว่าจะเป็นคนสะเทือนใจง่าย ใจอ่อนกับเหตุการณ์ซึ่งแม้จะมิได้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ต าม แต่เขาและเธอผู้เกิดวันที่ 28 ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดและทำเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองและผู้อื่นอ ย่ างเต็มที่เมื่อถึงคราวจำเป็น ดังนั้น บางทีท่านอาจแปลกใจที่เพื่อนผู้ดูเหมือนเป็นคนต ามสบายเกิดเอาจริงเอาจังขึ้น มาในเมื่อพบเห็นการรังแก หรือถูกรังแก

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 28 ก็อยู่ต ร งนี้เอง ต ร งที่ว่า ปกติแล้วเป็นคนไม่เคร่งครัดอันใดปล่อยชีวิตไปเรื่อย ๆ ต ามสบาย แต่เมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนใจแล้วมักวู่วามทำให้มีความสุขน้อยลงไปจนกว่าจะรู้จักระงับและหาทางระบายออ กที่นุ่มนวลขึ้นถ้าท่าน มีเพื่อนเกิดวันที่ 28 ขยับเข้าใกล้เขาหรือเธออีกนิดได้ไหม เพราะคนเกิดวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดข า ด ถ้าข า ดเพื่อนแล้วจะรู้สึกว้าเหว่ที่สุด เพื่อนขี้เหงา

คนเกิดวันที่ 29 รักใครไม่ผันแปร

คนเกิดวันที่ 29 มีโชคเบื้องต้นหรือจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ต ามใจ อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประดิษฐ์ อันเป็นการทำให้ความคิดสร้างสรรค์กล า ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้ นักวิทย าศาสตร์ นักประดิษฐ์คิดค้นหล า ยคนเกิดในวันนี้ คนเกิดวันที่ 29ส่วนใหญ่จะมีความสุขมากถ้าได้ทำงานในด้านการประดิษฐ์คิดค้น การทดลองทางวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี และเขาหรือเธอมักจะประสบความสำเร็จในด้านนี้อ ย่ างรุ่งโรจน์

โดยเหตุที่พื้นนิสัยเป็นเช่นนี้ คนที่เกิดวันนี้จึงมีเพื่อนหรือคนรักที่มีความเข้าใจไม่ปล่อยให้เขาหรือเธอจมอยู่กับเครื่องมือทดลองวิจัยทางวิทย าศาสตร์ หรือในห้องคอมพิวเตอร์ แต่ควรจะต้องพาเขาหรือเธอออ กไปสู่สังคม รู้จักโลกที่แท้จริง รู้จักชื่นชมกับความสุขและความงามของมนุษย์ ของธรรมชาติ ของภาษากวี ดนตรี และศิลปะ เรื่องอ ย่ างนี้บางทีพ่อแม่ต้องทำตั้งแต่วัยเ ด็ กด้วยซ้ำ แทนที่จะดีใจว่าลูกของท่านอันเกิดวันที่ 29 เป็นคนขยันเรียนอ ย่ างเดียว

ความทุ ก ข์ของคนเกิดวันที่ 29 จะเกิดขึ้นในเมื่อเขาหรือเธอต้องทำงานที่ตัวเขาหรือเธอผู้นั้นไม่ชอบใจทำ หรือต้องเรียนรู้หรือทำความเข้าใจในเรื่องที่เขาไม่สนใจ เขาจะเบื่อเรื่องดังกล่าวเหล่านั้นง่าย ๆ คนเกิดวันที่ 29 เบื่อง่าย ถ้าไม่ได้งานที่ชอบก็จะเบื่อทันที

อันที่จริงแล้ว คนเกิดวันที่ 29 เป็นคน มีเสน่ห์ และน่ารักกับคนที่เขาหรือเธอพอใจ เป็นคนที่เรียกได้ว่ารักเดียวใจเดียว เมื่อได้พอใจหรือรักใครแล้วก็จะไม่ผันแปรไปได้ มีความรับผิ ดชอบต่อคนรักและครอบครัวดี

แต่ใครก็ต ามที่เป็นคนรักกับคนที่เกิดวันนี้ก็จะต้องพบข้ อยุ่งย ากบ้าง โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งข้ อยุ่งย ากอันเกิดจากความเก่งแต่ประสบการณ์ดิ่งลึกมากกว่ากว้าง ของเขาหรือเธอผู้นั้น ทำให้เขาหรือเธอเป็นคน มองโลกอ ย่ างไม่เข้าใจบางทีถึงกับกล า ยเป็นคนหลงตัวเอง หรือหลงกลุ่มไปได้ เช่นหลงผิ ดไปว่ากลุ่มของตนเท่านั้นที่มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพนี้เป็นเลิศ หรือเป็นพวกที่ชอบมองว่าคนต่างกลุ่มมีเกียรติน้อยกว่าตน

บางทีเผลอ ๆ ยังแอบดูถูกภรรย าสามีและญาติของภริย าสามีว่าโง่กว่าตนก็มี และที่สำคัญคนเกิดวันที่ 29 เป็นคนที่แม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดก็ย ากที่จะหยั่งรู้ความรู้สึกจริง ๆของเขาหรือเธอได้ เป็นพวกที่ชอบมีชีวิตลึกลับชวนให้คนพิศวง และเขาหรือเธอผู้เกิดวันที่29 จะรู้สึกอึดอัดใจมาก ถ้ามีคนรู้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเธอมากกว่าที่ต้องการให้รู้

คนเกิดวันที่ 30 ทร ร าชย์น้อย

คนเกิดวันที่ 30 มีพื้นนิสัยที่ดีหล า ยอ ย่ าง แต่สิ่งที่พระเจ้าลืมให้มากับเขาหรือเธอ หรือให้มาก็น้อยสักหน่อย ก็คือความมีเสน่ห์ โดยพื้นฐานของด ว งชะต า คนเกิดวันที่ 30 มักจะเป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ว่าดูภายนอ กจะมีลักษณะอ ย่ างไร

แต่ภายในจิตใจของเขามี วิ ธีการ หรือ คำตอบ หรือคำตัดสิน ของปัญหาที่จะต้องเผชิญไว้พร้อมแล้ว และเมื่อตัดสินใจแล้วก็เป็นอันจบกันไม่ต้องหวนกลับมาพูดกันด้วยเรื่องเก่านั้นอีก การ คิดในใจ อ ย่ างฉลาดนี้เองทำให้คนเกิดวันที่ 30 สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงไปด้วยดี สามารถตัดสินใจทำอะไร ๆ ได้ โดยไม่ ลังเลใจ

คนเกิดวันที่ 30 มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งแสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดข า ด ดูน่าเกรงขามเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรและศัตรูคู่แข่งมีดีอะไร สามารถใช้ความได้เปรียบที่มีอยู่เอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ย ากลำบาก อ่านความคิดคนอื่นได้ปรุโปร่ง หรือมีญาณสังหรณ์ที่ช่วยป้องกันกลอุบายของคู่แข่งได้จึงมักเอาชนะคนอื่นได้เสมอ อำนาจก็ยิ่งมีมากขึ้น

คนที่เกิดวันนี้มีสติปัญญาหลักแหลมเรียนรู้อะไรได้เร็วกว่าคนอื่น โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งถ้าเรื่องนั้นเป็นการตีความถ้อยคำสัญลักษณ์และปรัชญาต่าง ๆ แต่ก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องเครื่องกลไกต่าง ๆ มากนัก

คนเกิดวันที่ 30 ชอบทำอะไรที่ย าก ๆ ที่คนธรรมดาสามัญไม่ค่อยทำกัน จะทำแต่สิ่งที่ดีเลิศจริง ๆ แม้ในเรื่องความรัก เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 30 ก็มักจะพุ่งความสนใจไปยังคนที่มีลักษณะเป็น ดอ กฟ้า หรือ โดมผู้จองหอง มากกว่าที่สนใจคนธรรมดา ๆ ถ้าท่านอย ากให้คนเกิดวันที่ 30 สนใจท่านก็ต้องทำตัวให้เป็น งานที่ย ากกว่าธรรมดา

นอ กจากจะเป็นคนชอบทำอะไรย าก ๆ แล้ว คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีอะไรบางอ ย่ างแปลกไปจากคนอื่น มีความสามารถพิเศษที่คนทั่ว ๆ ไปอาจทำไม่ได้ หรือนึกไม่ถึงว่าจะมีใครทำได้เช่นนั้น แต่คนเกิดวันที่ 30 ก็อาจทำได้ถ้านึกพอใจจะทำ จนบางครั้งดูเหมือนบ้าระห่ำ หรือมีความคิดเห็นที่ รุ นแ ร งมาก โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งในด้านการเมือง ศาสนา ชีวิต แม้กระทั่งความรักคนเกิดวันที่ 30 กับความรักนั้น มีลักษณะของคนที่ข า ดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่งกาจ แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอง ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าทีให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจเหนือคู่ครอง คู่รัก ทำให้คนที่เกิดวันที่ 30 ข า ดเสน่ห์ไปอ ย่ างน่าเ สี ยดาย มีคนเรียกคนเกิดวันที่ 30 ว่า ทร ร าชย์น้อย เพราะชอบเผด็จการตั้งแต่เรื่อง เ พศ สั มพันธ์ ไปจนถึงเรื่องบริหารบ้านเมืองทีเดียว

คนเกิดวันที่ 31 ต้องการกำลังใจ

คนเกิดวันที่ 31 ได้รับพรจากพระเจ้าเรื่องสติปัญญา จึงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแบบที่เรียกกันว่ามีไหวพริบดี ไม่ใช่เรียนหนังสือเก่ง ดังนั้นเมื่อจะจับทำงานใด ก็มักจะประสบความสำเร็จระดับสูงเสมอ

โดยลักษณะนิสัย คนที่เกิดวันนี้เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน แลไม่ชอบโอ้อวดหรือแม้แต่แสดงตนเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความก้าวหน้าต่าง ๆ คนทั่วไปแม้จะรู้ว่าเขาหรือเธอซึ่งเกิดวันที่ 31 เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่มีใครรู้จริง แม้แต่เพื่อนสนิท ว่าที่จริงแล้วความสำเร็จที่คนอื่นเห็นนั้นเป็นเพียงเศษส่วนเท่าใดของความสำเร็จที่เขาได้รับ

คนเกิดวันที่ 31 เป็นคนรักเพื่อนฝูง ความสุขที่แท้จริงของคนเกิดวันนี้ก็คือ การได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง เขาหรือเธอที่เกิดวันที่ 31 เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่รักเป็นอ ย่ างดีถ้าท่านเคยอ่านหนังสือวรรณคดีเรื่อง ลิลิตนิทราชาคริต คนเกิดวันที่ 31 ก็คือ อาบูหะซันพระเอกในเรื่องนั้นนั่นเอง ถ้าไม่เคยอ่านก็ขอเชิญลองอ่านดู สนุกมาก

ความมีมนุษยสัมพันธ์ หรือจะเรียกว่า มีเสน่ห์ก็คงจะได้ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญอีกอ ย่ างหนึ่งของคนเกิดวันที่ 31 เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้มีบุคลิกภาพอันสง่างาม เด่น เป็นที่ต้องต าต้องใจและผู้คน มักอย ากปราศรัยทักท า ยด้วย ประกอบกับความมีมนุษยสัมพันธ์สามารถเข้ากับคนทุกระดับชั้นได้ดี คนเกิดวันที่ 31 จึงเป็นผู้ที่มีคนรู้จักมาก

จุดอ่อนของคนเกิดวันที่ 31 อยู่ที่ว่าแม้ดูภายนอ กจะเข้มแข็งเด็ดข า ด แต่ในเบื้องลึก คนเกิดวันนี้มักจะข า ดความเชื่อมั่นในตนเอง คนเกิดวันที่ 31 มักไม่ทำสิ่งใดโดยปราศจากคำยืนยันจากคนที่ไว้ใจได้เ สี ยก่อนว่า

สิ่งที่เขาทำนั้นถูกแล้วดีแล้ว ดังนั้น ถ้าท่านเป็นคู่รักคู่ครองหรือเพื่อนของคนเกิดวันนี้จะต้องรับบทบาทนี้ให้ได้ และข้ อสำคัญที่ท่านลืมไม่ได้ก็คือ อ ย่ าแสดงตัวว่าเขาข า ดท่านไม่ได้ แต่จงแสดงให้เห็นว่าท่านข า ดเขาไม่ได้ ซึ่งเป็นวิ ธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 31

ในด้านความสัมพันธ์ทางเพศ คนเกิดวันที่ 31 จะต้องเยี่ยมกว่าคนอื่นเสมอ เป็นคนตั้งกฎเกณฑ์หรือหลักการไว้สูง ถ้าท่านปรับตัวต ามเขาหรือเธอไม่ได้ ทำตัวอ ย่ างที่คนเกิดวันนี้ต้องการไม่ได้ เขาหรือเธอที่เกิดวันนี้ก็จะไม่ลังเลที่จะเมินคุณไปได้อ ย่ างปราศจากเยื่อใย

ที่สำคัญที่สุด ท่านอ ย่ าทรยศหรือหักหลังคนที่เกิดวันที่ 31 เป็นอันข า ด แม้แต่ตุกติกมีเล่ห์เหลี่ยมท่านก็ไม่ควรทำ เพราะเขาหรือเธอผู้เกิดวันที่ 31 จะโต้ตอบท่านอ ย่ างเต็มที่และรุนแ ร งทันที และท่านไม่มีทางที่จะเอาชนะเขาหรือเธอได้เลย

ที่มา  kiddpan