บางจังหวะของชีวิตคนเราไม่เหมือนกัน มีทั้งตอนขึ้นและตอนลง

เหมือนดังคำที่เขาว่า อ ย่ าไปพูดแต่คนอื่นว่าทำไมถึงไม่ทำอ ย่ างนุ้น ทำไมถึงไม่ทำอ ย่ างนี้ แบบนี้สิถึงไม่ร ว ยกับเขาสักที เราจึงอย ากจะบอ กว่าชีวิตคนเรานั้นไม่เหมือนกัน ต้นทุนชีวิตหรือ การใช้ชีวิตที่ต่างกันทำให้แต่ละคนเดินถึงจุดห ม า ยได้ช้า แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้

บางคนเรียนจบตอนอายุ 22 ปี แต่ต้องรออีก 2 ปี ถึงจะหางานทำได้ ขณะที่บางคนเรียนไม่จบแต่สร้างเส้นทางชีวิตเป็นนายตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ยอ ดเยี่ยมประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ 20 แต่ต้องมาประสบอุ บั ติเ ห ตุจบชีวิตลงในอายุเพียงแค่ 25 ปี

บางคนท้องก่อนแต่ง ขณะที่บางคนแต่งงานแล้วแต่มีลูกไม่ได้ ดาราดังบางคน วางมือจากวงการบันเทิงตอนอายุ 35 ปี ขณะที่ดาราบางคนแจ้งเกิดในวัย 50 ปี บางครั้งเราก็ได้เหนว่า ผู้คนรอบตัวเราหล า ยๆคนบางคนก็โดดเด่นขึ้นก่อนหน้าเรา

บางคนก็ประสบความสำเร็จทีหลังเรา แต่ทุกคนกำลังวิ่งในเส้นทางของตัวเองแข่งกับเวลาของตัวเอง อ ย่ าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจนเราหมดกำลังใจ และอ ย่ าได้ประเมินใครต่ำเกินไป หรือ เผลอไปดูถูกใคร เขาอาจกำลังทำงานอ ย่ างหนักในเส้นทางของเขาและเราก็ควรทำแบบนั้นเช่นกัน

ตั้งใจในเส้นทางของเรา ชีวิตของแต่ละคน มีช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกันเพียงแค่ต้องรอคอยจังหวะเวลาที่จะแสดงผลออ กมาเท่านั้น เปรียบเหมือนต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งหล า ยบางคนเปรียบเหมือนถั่วเขียวปลูกเดี๋ยวเดียวโตเป็นถั่วงอ ก เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ไว เก็บขายได้เร็ว แต่ก็คงอยู่ได้ไม่นาน

บางคนเปรียบเหมือน มะม่วง อาจใช้เวลานานหล า ยปี เพื่อเติมโต และ บ่มเพาะ ความสำเร็จ แต่เมื่อออ กดอ กออ กผมแล้ว ยั่งยืน และ ย าวนานกว่าจำไว้ ไม่มีหรอ กคำว่าล้มเหลว มีแต่ยอมแพ้แล้วล้มเลิกไปก่อน จงอ ย่ าเปรียบเทียบความล้มเหลวของเรา กับ ความสำเร็จของใครแค่บางจังหวะในชีวิต

อ ย่ าคิดว่าจะเป็นแบบนี้ตลอ ดไป ทุกความสำเร็จของทุกคน มีช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเสมอ ผมไม่กล้าพักเ พ ร า ะผมไม่มีเ งิ นเก็บ ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเ พ ร า ะผมยังไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่กล้าขี้เกียจเ พ ร า ะคนที่เก่งกว่าผมเขายังพย าย ามเลย ผมสามารถเลือ กที่จะขี้เกียจก็ได้

แต่ผมจะไม่ทำเ พ ร า ะ ต่อให้ผมเลือ กที่จะสบาย และ ขี้เกียจทำงานในวันนี้ แต่ ในวันข้างหน้าผมก็ต้องมาลำบากทำงานอยู่ดีถ้ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว ก็ทำมันให้สำเร็จตั้งแต่วันนี้เลย อ ย่ าทำต ามอำเภอใจ ต้องรู้จักที่จะจริงจัง เ พ ร า ะ ชีวิตยิ่งพย าย ามจะยิ่งโชคดีในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใดที่ไม่ลำบาก

ไม่มีที่ใดที่ปราศจากความวุ่นวายของบุคคล ดังนั้นความเข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมเลือ กคุณจะไม่อิจฉาร า ยได้หรือเ งิ นเดือนของคนอื่นเลย หากคุณรู้ว่าเขาฝึกฝนอ ย่ างหนักทุกวัน และ ลำบากแทบทุกคืน กว่าที่จะได้มาอยู่ในจุดนี้ และ มีมากขนาดนี้ได้

ที่มา H e y S u c c e s s  forlifeth