บุญใหญ่ 3 อ ย่ าง นำทางชีวิตให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ผ่านเรื่องแย่ๆได้ง่ายๆ

หล า ยคนอาจจะทำบุญแค่วันพระ แต่รู้ไหมว่าเราสามารถทำบุญได้ทุกวัน จงให้ทุกวันเป็นวันสร้างบุญ ให้ทุกการทำงานคือ การทำบุญ ด้วยจิตละเอียด มีเมตต า ยังประโยชน์สูงสุด ขอให้เชื่อมั่นในผลบุญที่เราทำ จะพาทุกคนไปสู่ความสุขและความเจริญได้จริงแท้ บุญชาตินี้หมั่นสร้างหมั่นทำเถิด

ในช่วงที่ผลก ร ร มไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือน มืดแปดด้าน หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหนไม่มีใครเหลียวแลช่วย บุญของตนที่ทำมาเท่านั้น ที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้ การดำเนินชีวิตของเราทุกคน มักจะมีเรื่องที่ดี และไม่ดีปะปนเข้ามา ให้เราได้ข้ามผ่ าน มันไปทั้งนั้น แต่บางครั้งเวลาที่ต้องเจอ กับเรื่องราวแย่ๆ ในชีวิต มักจะหาทางออ กไม่เจอ

จะหวังพึ่งใคร ก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือ หรือสนับสนุนผลักดันเลย ดังนั้นการที่เราสะสมบุญติดตัวไว้ จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตคุณพบเจอ กับทางออ กได้ในที่สุด 3 บุญใหญ่ที่อย ากจะให้เร่งทำ หากจะไปไม่ไหวแล้ว หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ

1 บุญของตนเองที่สร้างขึ้น มาในภพนี้

ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนา ทั้ง 3 ช่องทางนี้ เป็นบุ ญ ใ ห ญ่ ที่ จะพาเรารอ ด คนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญของเราเอง ทานไม่มีเงินก็อ ภั ยทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่

ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บ ริสุ ท ธิ์ ศี ลแม้จะอ ด จะลำบากแค่ไหน อย่ าผิ ดศีล ต้องอ ดทน อ ดกลั้น อย่ าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง เราต้องซ่อม และสร้างไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิ ด ภาวนานั้นเป็นบุญมาก ฝึกสวดมนต์ ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้ อะไรที่เ สี ยไปแล้วช่างมัน ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

2 บุญแห่งการให้อโหสิก ร ร ม และขออโหสิก ร ร ม

การที่มีอะไรติดค้างกันไว้ ไม่ว่าจะด้วยความรู้สึก อารมณ์ต่างๆ จะเป็นบ่วงที่คอยดึงเราไว้ ไม่ให้เดินหน้าไปไหน ไม่ให้พบเจอ กับอะไร ปิดทางโชคลาภ ปิดทางความเจริญ

คือ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร คอยจองจำกันไว้ไม่จบไม่สิ้น เป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยกัน ดังนั้นควรปลดปล่อยซึ่งกันและกัน อย่ าได้มีอะไรติดค้างต่อ กันเลย เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง เริ่มจากการให้อ ภั ย อโหสิก ร ร มก่อน ปลดเชือ กฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทั้งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกัน และที่อยู่คนละโลกกับเราแล้วก็ต าม

3 บุญจากการกตัญญู

ผู้มีพระคุณอันดับแรกในชีวิตของเรา นั่นก็คือพ่อแม่ ท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราอย่ างมากมาย เป็นทั้งผู้ให้กำเนิด และคอยเลี้ยงดู ทำให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้ ถึงแม้เราจะสำนึกในบุญคุณของท่านแล้วก็ต าม

เราต้องตอบแทนบุญคุณท่านด้วย ตอบแทนอย่ างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต ามกำลังของตัวเราเอง พ่อแม่บางท่านอาจจะล่วงลับไปแล้ว แต่ท่านก็ยังคอยเฝ้าดูลูก คอยเป็นห่วงเป็นใยไม่ไปไหน เป็นเทวดาคอยคุ้มครอง

หมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน ขอบุญจาก ท่ า นช่ วย เรา นอ กจากพระคุณของพ่อแม่แล้ว พระคุณของคนอื่นที่อยู่รอบกายเรา ที่คอยช่วยเหลือเรา ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ต าม หากมีโอกาสก็ควรตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

3 บุญใหญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ตลอ ดเวลา ป า ฏิ ห า ริ ย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวง ด้วยบุญของเรา ด้วยก ร ร มดีของเรา ขอให้พิจารณา ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิ ธ รรม

ที่มา ธ.ธรรมรักษ์ mokkalana    horoscopedaily99