บ้านใหม่และเก่า ทำก่อนย้ายเข้าอยู่ ชีวิตดี

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เรามีสาระความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝาก เพื่อนๆที่เพิ่งซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็น มือ 1 หรือมือ 2 ห้ทำพิธีก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ หล า ยคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนว่า เวลาที่เราจะทำการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้ า นนั้น จำเป็นที่จะต้องทำพิธีในการกราบไหว้ เพื่อที่จะให้ตัวเรานั้น สมาชิกทุกคนในบ้ า นจะย้ายเข้าไปอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้

เป็นการบอ กกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอ กเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีว่า นับตั้งแต่นี้แล้วนั้นจะมาถือครองบ้านรวมถึงที่ดินผืนนี้ ขอพรให้อยู่อาศัยอ ย่ างร่มเย็นเป็นสุข มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในบ้ า น หลังนี้ให้กับสมาชิกทุกคน มีบ้ า น

บ้ า น มือห นึ่ งบ้ า นใหม่ที่ยังไม่เคยมีคนอยู่ พิธีในการไหว้ จุดธูป 21 ดอ ก ให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนไหว้ แล้วให้บอ กกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย บอ กเจ้าที่เจ้าทางบ้ า น แม่ธรณี ว่านับตั้งแต่เวลานี้นางมาของบ้ า นหลังนี้รวมถึงที่ดินผืนนี้ ขอพรให้ได้อยู่อาศัย อยู่อ ย่ างมีความสุขและอยู่อ ย่ างร่มเย็นเป็นสุข ให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาอยู่ตลอ ด

ในการกราบไหว้ ทำพิธีบ้ า น มือสอง เพราะเนื่องจากว่าบ้ า น มือสองนี้จะเป็นบ้ า น ที่เราไม่สามารถรับรู้ถึงประวัติที่แท้จริงได้เลย ว่าก่อนหน้านี้นั้นเป็น มาอ ย่ างไร เราจะต้องมีการกราบไหว้ เพื่อเป็นการบอ กกล่าวก่อน จึงได้แนะนำให้ทำเป็นพิธีในการล้างอาถ ร ร พ์บ้ า น มือสอง จะมีทั้งหมด 4 ขั้ น ต อ น สำหรับการกราบไหว้

1 มะนาวจำนวน 2 ผล นำมาผ่ า ครึ่งวางเอาไว้ในบ้ า นทั้งบริเวณสี่มุมของตัวบ้ า นเลย วางทิ้งเอาไว้ 1 คืน เช้าวันถัดมาค่อยนำออ กไปทิ้ง

2 เกลือ 2-3 ก้อน วางใส่ในถ้วย แล้วนำไปตั้งวางเอาไว้ในบ้ า น เอาไว้ 3 คืน แล้วค่อยนำเกลือออ กไปทิ้ง

3 จุด ประ ทั ด จำนวน 100 นัด บริเวณในส่วนของหน้าบ้ า น ในส่วนของขั้ น ต อ นการจุดประ ทั ดนี้ แนะนำว่าให้บอ กกับเพื่อนบ้านให้เข้าใจกันด้วย เพื่อที่จะไม่เป็น การรบกวน เพราะค่อนข้างที่จะเ สี ยงดัง จะต้องบอ กให้เข้าใจ

4 หันหน้าเข้าบ้ า น หาทิศตะวันตกแล้วให้จุดธูปจำนวน 5 ดอ ก หันหน้าไปทางทิศตะวันตก บอ กกล่าวเจ้าที่ เจ้า ทาง เทวดา อ า รักษ์ให้ได้ทราบ ให้กล่าวชื่อนามสกุล ของตนเอง ว่าจะมาเป็นเจ้าของใหม่ของบ้ า น หลังนี้ ขอได้พักอาศัยและขอให้ท่านได้ช่วย เหลือ เกื้อ กุล ตนเองและคนในครอบครัวให้อยู่อ ย่ างร่มเย็นเป็นสุข

วิ ธีเรียกท รั พ ย์ เ งิ นทองไหลมาเทมา ต ามหลักฮวงจุ้ย

1 เหรียญจี นโบราณให้หามาแขวนเอาไว้ ลักษณะจะมีลักษณะที่กลมและมีรูตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผูกด้ายแดงเป็นเหรียญโบราณ 3 เหรียญ ให้นำมาแขวนเอาไว้ที่ประตูด้านในข้างบ้ า น หรือประตูสำนักงานที่ทำงาน ให้แขวนจำนวน 3 เหรียญเท่านั้น หากมากจนเกินไป ก็จะส่งผลในทิศทางตรงข้ามที่ไม่ดี

2 เลี้ยงปลาทอง หรือให้หาเป็นรูปภาพธรรมชาติ อ ย่ างรูปภาพปลา ทะเล รูปภาพดอ กไม้ น้ำตก ติดเอาไว้ที่ผนังบ้ า น จะเป็นรูปภาพที่เสริมความเป็น มง ค ล ช่วยเสริมโชค ล า ภ ที่ดีเข้ามาเสริมเ งิ นที่ดีงานที่ดีเข้ามาอยู่เสมอ

3 ปลูกต้นไม้เอาไว้บริเวณรอบบ้ า น และในบ้ า น เลือ กปลูกต้นไม้ที่เป็น ม ง ค ล และให้ความหมายที่ดี หมั่นรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้เจริญเติบโตออ กใบสีเขียวออ กดอ กได้สวยงาม ไม่ควรปล่อยให้ต้นไม้แห้ง ควรเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต

4 พูดจาที่ดี ต่อ กัน คำพูดที่พูดออ กมานั้น มีความเป็น มง ค ล พูดจาที่ดีไม่ นำสิ่งที่ไม่ดีมาพูดในบ้ า น

ก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่นั้น ควรที่จะมีการไหว้ให้ถูกต้อง ทำต ามวิ ธีเหล่านี้จะช่วยเสริมความโชคดีให้กับตัวคุณให้กับบ้ า นของคุณได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกท่านกัน ไม่มากก็น้อย นำไปทำต ามกันดูก่อนที่จะย้ายเข้านะคะ

ที่มา sabidee parinyajai