ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกให้เป็นคนติดดิน

การที่เ ด็ กแต่ละคนเติบโตมามีนิสัยที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมสังคมที่เ ด็ กนั้นอยู่นั่นเองค่ะ ถ้าเ ด็ กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคนคอยสอนอ ย่ างถูกวิธี เ ด็ กก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม หล า ยคน มองว่าการใช้ชีวิตติดดินเป็นคนบ้านนอ กแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตติดดินคือ การใช้ชีวิตแบบไม่วุ่นวายต่างหาก วันนี้เราเลยจะพามาดูถึงข้ อ ดีถ้าหากเรารู้จักเลี้ยงลูกให้เป็นคนติดดิน

1. เป็นคนรู้จักประหยัด

การที่เลี้ยงลูกติ ดดินนั้นจะทำให้ลูกไม่รู้สึกฟุ้งเฟ้อ และใช้จ่ายเกินตัว เพราะจะดำรงชีวิตไปด้วยความเรียบง่าย จึงทำให้ลูกเป็นคนรู้จักประหยัดได้ค่ะ

2. เรียนรู้กับความผิ ดหวังได้ดี

แน่นอนว่าในอนาคตนั้นลูกจะต้องพบเจอ กับความผิ ดหวังบ้าง ในบางเรื่อง เมื่อคุณแม่เลี้ยงลูกไปต ามธรรมชาติ ไม่ต ามใจจนเกินไป ให้เผชิญกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ จะทำให้ลูกนั้นเรียนรู้กับความผิ ดหวังได้เป็นอ ย่ างดีค่ะ

3. อ ดทนยิ่งขึ้น

สมัยนี้เ ด็ กมักได้อะไรมาง่าย ความที่ได้มาง่ายจึงทำให้กล า ยเป็นคน มักง่าย คิดเร็วแต่ไม่รอบคอบ แล้วเอาตัวเองเป็นใหญ่ ดังนั้นการฝึกให้ลูกช่วยเหลือ ตัวเองเยอะ ๆจะทำให้อ ดทนกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

4. อยู่ง่าย กินง่าย

ทักษะการอยู่ง่ายและกินง่าย นั้นเป็นสิ่ง ที่จำเป็นสำหรับลูกมาก ไม่ว่าจะอยู่สถานการ ณ์ ใด ก็ต าม ลูกก็จะสามาร ถ ปรับตัวได้ง่าย ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคตมากเหมือนกันค่ะ

5. ช่วยเหลือตัวเองได้ดี

การที่คุณแม่ได้สอนลูกให้รู้จักหน้าที่แต่เ ด็ ก จะทำให้ลูกนั้นช่วยเหลือ ตัวเองได้เป็นอย่ างดีทีเดียวค่ะ ซึ่งทักษะการช่วยเหลือตัวเองนั้นสำคัญมาก เพราะไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเอาตัวรอ ดด้วยตัวเองได้เป็นอ ย่ างดีค่ะ

6. กล้าลุย

การที่คุณแม่เลี้ยงลูกโดยให้ลูกได้ผจญภั ยในแบบต่าง ๆ ให้ติ ดดินบ้าง เปื้อนฝุ่นบ้าง จะทำให้เมื่อโตขึ้นลูกจะกล้าลุยกับสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ

7. ปรับตัวง่าย

เมื่อลูกได้ช่วยเหลือตัวเองบ่อย ๆ จะทำให้ลูกนั้นปรับตัว ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะการปรับตัวของลูกน้อย นั้นเกิดจากการได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อน และอาศัยประสบการณ์ที่ลูกได้พบเจอด้วยตัวเองมาเป็นบทเรียน

ที่มา d e e j a i p l u s  kaeyim