ปลูกผักไฮโดรโปนิค ในกะละมังใช้ทุนน้อย โตเร็วไม่ใช้ดิน

วันนี้เราจะมาพูดถึงการปลูกผักที่ทุกๆท่านนั้น สามารถปลูกผักเอาไว้ทานกันเองได้ ไม่ต้องซื้ออยู่บ่อยๆ เทคนิคการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์หรือที่เรียกกันว่าการปลูกผักแบบที่ไม่ต้องใช้ดิน หล า ยท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่า ผักเป็นพืชผักสมุนไพรที่ได้ให้ส า รอาหารให้คุณประโยชน์ที่ดีมากๆกับร่างกายในหล า ยๆเมนู หรือเกือบจะทุกเมนู มักจะมีผักเป็นส่วนประกอบ

หล า ยคนได้มีคำถามว่าจะทำกันอ ย่ างไรหากไม่ต้องใช้ดิน วันนี้เราจึงได้นำวิ ธีการปลูกผักมาฝากให้กับทุกท่านกัน ได้ลองนำไปปลูกกัน ซึ่งเป็นวิ ธีที่ไม่ได้ย ากเลยล่ะค่ะ ไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆมากมาย เราก็จะได้ผัก เอาไว้ทานกันในครอบครัว หรือหากว่ามีพื้นที่มากๆเราก็สามารถปลูกผักนี้เอาไว้ข า ยเพื่อสร้างเป็นร า ยได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้เลย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 ใยสังเคราะห์

2 ตะกร้าที่มีรูใหญ่หน่อย

3 กะละมังสำหรับการปลูก

4 จุ ลิ น ทรีย์ สัง เคราะห์ แสง 250 มิลลิลิตร

5 ฮ อ ร์ โ ม นไข่ 250 มิลลิลิตร

6 เมล็ดพันธุ์ผัก 1 ซอง

7 น้ำส ะ อ า ด 20 ลิตร

8 ขุยมะพร้าว

อุปกรณ์ต่างๆหาได้ง่าย ต ามร้านทั่วไป มีร า ค าที่ไม่แพง

ขั้ น ต อ นในการทำ

1 น้ำส ะ อ า ดเทใส่ลงไปในกะละมังที่ได้ทำการเตรียมไว้ จากนั้นใส่ฮ อ ร์โ ม นไข่จุ ลิ น ทรีย์ สั ง เคราะห์แสง คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเตรียมรอไว้

2 ในส่วนของขั้ น ต อ นถัดมา ตะกร้าใส่ทับลงไปในกะละมังได้เลย โดยจะให้ในส่วนของ ก้ น ของกะละมังได้มีความสัมผัสกับน้ำที่อยู่เล็กน้อย

3 นำในส่วนของ ใ ย สัง เคราะห์มารองเอาไว้ที่บริเวณของ ก้ นตะกร้าที่ได้วางเอาไว้ โดยให้น้ำที่ผสมเอาไว้นั้นอยู่ในกะละมังซึมเข้าสู่แผ่น ใ ย สัง เคราะห์ที่เราได้ทำการวางลงไป แล้วให้นำเมล็ด พั น ธุ์พืชมาโรยลงไปบนใย สั ง เคราะห์ให้ทั่วๆให้กระจายกันเต็ม ไม่ให้ทับซ้อนกัน

4 ขุยมะพร้าวโรยต ามลงไปบางๆให้ทั่วๆกัน กลบให้มิดเมล็ดพันธุ์

5 ขั้ น ต อ นถัดมาก็จะนำกะละมังเพาะนี้ไปวางเอาไว้ในบริเวณที่โดนแสงแดดรำไร หากเราสังเกตได้ว่ามีความชื้นไม่เพียงพอ ก็สามารถลดน้ำเพิ่มเติมได้

6 ให้รอระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เราดูก็จะเห็นได้ว่า พืชผักนั้น มีการเจริญเติบโตสามารถที่จะตัดเก็บนำไปทานนำไปประกอบในเมนูอาหารหรือจะนำไปข า ยเพื่อสร้างเป็นร า ยได้

การปลูกผักแบบที่ไม่ใช้ดินนี้ไม่ได้ย ากเลยใช่ไหมล่ะคะ เป็นวิ ธีที่ง่ายๆไม่กี่ขั้ น ต อ น ใช้ระยะเวลาไม่นานเราก็จะได้ผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่ทำการปลูกผักแบบไร้ส า ร นำมาทานได้อ ย่ าง ป ล อ ด ภั ยได้อ ย่ างมั่นใจกันเลย นำไปทำในเมนูอาหารต่างๆได้อ ย่ างมั่นใจ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านกันได้นำวิ ธีนี้ไปปรับใช้กันดู

ที่มา PAKORN BUAYAM postsod