ปลูกว่าน มง ค ล ประจำวันเกิด เสริมเงินเสริมทอง มีกินมีใช้ไม่ข า ด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการปลูกว่ า น ม งค ล ต ามวันเกิด เพื่อเสริมโชคลาภเงินทอง ให้กับเจ้าของวันเกิดได้ กับ ปลูกว่าน มง ค ล ประจำวันเกิด เสริมเงินเสริมทอง มีกินมีใช้ไม่ข า ด ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องปลูกว่า น ม ง ค ล ชนิดไหนบ้าง

เรามาดูกันว่า ‘ว่าน มงคล’ ต ามวันเกิด ที่ช่วยสริมดวงชะต า ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง มีโชคลาภ มีเงินไม่ข า ดสาย จะมีอะไรบ้าง??

ความเชื่อในการเสริมดวงเสริมโชคลาภต ามแต่โบราณนั้นมีมากมายหลากหล า ยแขนง การปลูกต้นไม้ ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความเชื่อถือต่อกัน มาอย่ างย าวนาน มีไม้มงคลมากมายที่หล า ยคนมีความเชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยให้โชคลาภ รวมไปถึงว่านชนิดต่างๆ

แต่ต้องปลูกให้ตรงกับวันเกิดของเจ้าบ้าน จะยิ่งช่วยเสริมบารมี ให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ ทำมาค้าขึ้น เป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัว จะมีว่านชนิดใดและเหมาะกับคนที่เกิดวันไหนบ้าง ต ามไปดูพร้อมกัน

1 คนที่เกิดวันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ หากอย ากเสริมดวงชะต าให้ชีวิตพบเจอกับความราบรื่น ไม่ติดขัด แนะนำให้ปลูกว่านสี่ทิศไว้ที่บริเวณทางเข้าหน้าบ้าน ในวันพฤหัส ขึ้น 9-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา เห็นหน้า วาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะยิ่งช่วยส่ งเสริมให้ดวงชะต าของท่านมีแต่ความรุ่งเรือง ไม่ตกอับ ไม่อับโชค

2 คนที่เกิดวันอังคาร

ควรปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ กไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน เพื่อช่วยเสริมโชคลาภ เป็น มงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว มีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดตกบกพร่อง และในวันอังคารหรือวันพฤหัส ขึ้น 4-15 ค่ำ ให้ท่องคาถานะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะยิ่งเสริมส่ งดวงชะต าให้รุ่งโรจน์ยิ่งๆ ขึ้นไป

3 คนที่เกิดวันพุธ

ผู้ที่เกิดวันพุธ ต้องปลูกว่านเสน่ห์จันทร์ขาว เพื่อช่วยเสริมดวงในเรื่องเมตต ามหานิยม จะปลูกไว้บริเวณใดของบ้านก็ได้ และเมื่อถึงวันพฤหัสบดี ขึ้น 3-15 ค่ำ ให้ท่องคาถา นะเมตต า นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง เสริมสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและคนในครอบครัว

4 คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ว่านธรณีสาร จะช่วยเสริมดวงชะต าแก่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี สามารถปลูกไว้ที่ใดในบริเวณรอบบ้านก็ได้ ในวันพระ ขึ้น 3-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 ครั้ง ะช่วยเสริมดวงชะต าเรื่องการงานและการเงิน ให้มีโชคลาภและโชคดี มีลาภบารมี่สมบูรณ์ ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น

5 คนที่เกิดวันศุกร์

ควรปลูกว่านสี่ทิศไว้บริเวณหน้าบ้านในคืน 9-15 ค่ำ จะช่วยเสริมโชคให้แก่คนเกิดวันศุกร์ พร้อมให้ท่องคาถา เห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วย นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการช่วยเสริมเมตต ามหานิยม และเสริมดวงการทำมาค้าข า ย ให้การงานรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้าไปทางที่ดี

6 คนที่เกิดวันเสาร์

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ แนะนำปลูกว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน เพื่อช่วยเสริมให้ท่านและคนในบ้านมีฐานะที่มั่นคงและร่ำร ว ย เงินทองไหลมาเทมาให้ เป็น มงคลแก่คนในบ้าน สามารถปลูกไว้ที่บริเวณใดก็ได้ภายรอบบ้าน ในวันพฤหัส ขึ้น 4-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง เพิ่มพูนบารมี

7 คนที่เกิดวันอาทิตย์

เพื่อเป็นการเสริมเรื่องโชคลาภ แนะนำให้ปลูกต้นว่าน มหาลาภไว้ตรงบริเวณหน้าบ้าน ในวันพระขึ้น 6-15 ค่ำ พร้อมให้ท่องคาถา มหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง ชีวิตของคุณจะมีมงคล เสริมบารมี เงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย มีเงินใช้คล่อง ทำให้เก็บเงินอยู่

ที่มา : bangpunsara